suất điện động phụ thuộc vào

Câu hỏi:

27/05/2020 56,657

B. Độ chênh chênh chếch nhiệt độ phỏng nguyệt lão hàn. 

Bạn đang xem: suất điện động phụ thuộc vào

C. Độ chênh chênh chếch nhiệt độ phỏng nguyệt lão hàn và thực chất nhì sắt kẽm kim loại. 

Đáp án chủ yếu xác

D. Nhiệt phỏng nguyệt lão hàn và thực chất nhì sắt kẽm kim loại.

 nên suất nhiệt độ năng lượng điện động tùy thuộc vào phỏng chênh chênh chếch nhiệt độ phỏng nguyệt lão hàn và thực chất nhì sắt kẽm kim loại.

=> Chọn C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sợi thừng đồng với năng lượng điện trở 74 Ω ở nhiệt độ phỏng 50°CĐiện trở của sợi thừng cơ ở 100°Clà từng nào biết α=0,004 K-1

A. 66 Ω

B. 76 Ω

C. 86 Ω

D. 96 Ω

Câu 2:

Điện trở của sắt kẽm kim loại tùy thuộc vào nhiệt độ phỏng như vậy nào:

A. Tăng Khi nhiệt độ phỏng hạn chế. 

B. Tăng Khi nhiệt độ phỏng tăng. 

C. Không thay đổi theo dõi nhiệt độ phỏng. 

D. Tăng hoặc hạn chế tùy thuộc vào thực chất sắt kẽm kim loại.

Câu 3:

Dòng năng lượng điện vô sắt kẽm kim loại là loại dịch đem được bố trí theo hướng của

A. những ion âm, electron tự tại trái hướng năng lượng điện ngôi trường. 

Xem thêm: hình ảnh bàn tay mẹ trong bài thơ tượng trưng cho điều gì

B. những electron tự tại trái hướng năng lượng điện ngôi trường. 

C. những ion, electron vô năng lượng điện ngôi trường. 

D. những electron, lỗ trống không theo hướng năng lượng điện ngôi trường.

Câu 4:

Sự dựa vào của năng lượng điện trở suất vô nhiệt độ phỏng với biểu thức:

A. R=ρlS

B. R=R01+αt

C.  Q=I2Rt

D. R=ρ01+αt

Câu 5:

Một sợi thừng đồng với năng lượng điện trở 37 Ω ở nhiệt độ độ 50°CĐiện trở của sợi thừng cơ ở t°C 43Ω. Biết α=0,004 K-1. Nhiệt độ t°C có mức giá trị

A. 25°C

B. 75°C

C. 90°C

D. 100°C

Câu 6:

Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua quýt thừng dẫn sắt kẽm kim loại tuân theo dõi toan luật Ôm tùy thuộc vào ĐK này sau đây:

A. Dòng năng lượng điện qua quýt thừng dẫn sắt kẽm kim loại với độ mạnh rất rộng lớn. 

B. Dây dẫn sắt kẽm kim loại với nhiệt độ phỏng tăng dần dần. 

C. Dây dẫn sắt kẽm kim loại với nhiệt độ phỏng hạn chế dần dần. 

Xem thêm: nhận xét nào sau đây về dao động tắt dần là đúng

D. Dây dẫn sắt kẽm kim loại với nhiệt độ phỏng ko thay đổi.