sóng truyền từ m đến n dọc theo phương truyền sóng với bước sóng bằng 120 cm

Câu hỏi:

18/06/2019 47,324

Sóng truyền kể từ M cho tới N dọc từ phương truyền sóng với bước sóng vị 120cm. Khoảng cơ hội d = MN vị từng nào hiểu được sóng bên trên N trễ trộn rộng lớn sóng bên trên M góc π/2 rad là bao nhiêu?

Bạn đang xem: sóng truyền từ m đến n dọc theo phương truyền sóng với bước sóng bằng 120 cm

C. d = 30cm

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: C

HD Giải:

 φ=2πdλ=π2  d=λ4=30 cm

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một mối cung cấp phân phát sóng cơ xấp xỉ theo gót phương trình u = 4cos(4πt - π4) (cm). Biết xấp xỉ bên trên nhị điểm sát nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng cách nhau chừng 0,5m có tính lệch sóng là . Tốc chừng truyền của sóng này là :

A. 1,0m/s

B. 2,0m/s

C. 1,5m/s

D. 6,0m/s

Câu 2:

Sóng cơ với tần số 80Hz Viral nhập một môi trường thiên nhiên với véc tơ vận tốc tức thời 4m/s. Dao động của những thành phần vật hóa học bên trên nhị điểm bên trên một phương truyền sóng cơ hội mối cung cấp sóng những đoạn thứu tự 31cm và 33,5cm, lệch sóng nhau góc

A. π2 rad

B. π rad

C. 2π rad

D. π3 rad

Câu 3:

Một sóng cơ truyền dọc từ trục Ox với phương trình u = 5cos(8πt – 0,04πx) (u và x tính vị centimet, t tính vị s). Tại thời điểm  t = 3s, ở điểm với x = 25cm, thành phần sóng với li chừng là

A. 5,0cm

B. -5,0cm

C. 2,5cm

D. -2,5cm

Xem thêm: dàn ý bài luận về bản thân

Câu 4:

Một sóng hình sin truyền theo hướng dương của trục Ox với phương trình xấp xỉ của mối cung cấp sóng (đặt bên trên O) là uO = 4cos100pt (cm). Tại điểm M (theo phía Ox) cơ hội O một trong những phần tư bước sóng, thành phần môi trường thiên nhiên xấp xỉ với phương trình là

A. uM = 4cos(100πt + π) (cm)

B. uM = 4cos(100πt) (cm)

C. uM = 4cos(100πt – 0,5π) (cm)

D. uM = 4cos(100πt + 0,5π) (cm)

Câu 5:

Cho một sóng với phương trình sóng là u = 5cost0,1-x2 (mm). Trong cơ x tính bng cm, t nh bằng giây. Vị trí của thành phần sóng M cơ hội gốc toạ chừng 3m ở thời khắc t = 2s là

A. 5mm

B. 0

C. 5cm

D. 2.5cm

Câu 6:

Một sóng cơ ngang truyền bên trên một sợi chão đặc biệt nhiều năm với phương trình u = 6cos(4πt - 0, 02πx); Trong số đó u và x với đơn vị chức năng là centimet, t với đơn vị chức năng là giây. Hãy xác lập véc tơ vận tốc tức thời xấp xỉ của một điểm bên trên chão với toạ chừng x = 25cm bên trên thời khắc t = 4s

A. 24π (cm/s)

B. 14π (cm/s)

C. 12π (cm/s)

D. 44π (cm/s)

Câu 7:

Một chão đàn hồi đặc biệt nhiều năm với đầu A xấp xỉ theo gót phương vuông góc với sợi chão. Tốc chừng truyền sóng bên trên chão là 4m/s. Xét một điểm M bên trên chão và cơ hội A một quãng 40cm, người tao thấy M luôn luôn trực tiếp xấp xỉ lệch sóng đối với A một góc α = (k + 0,5)π với k là số nguyên vẹn. Tính tần số sóng, biết tần số ƒ có mức giá trị Trong khoảng chừng kể từ 8 Hz cho tới 13 Hz 

A. ƒ = 8,5Hz

B. ƒ = 10Hz

C. ƒ = 12Hz

Xem thêm: cuộc sống sẽ thay đổi như thế nào nếu không có máy tính và các thiết bị thông minh

D. ƒ = 12,5Hz