so tu nhien nho nhat co 6 chu so khac nhau

Violympic toán 6

Câu hỏi

nguyễn thị thanh trinh

7 mon 10 năm nhâm thìn khi 13:01

Bạn đang xem: so tu nhien nho nhat co 6 chu so khac nhau

số ngẫu nhiên nhỏ nhất sở hữu 6 chữ số

Leona

18 mon 12 năm nhâm thìn khi 9:46

Số ngẫu nhiên nhỏ nhất sở hữu 3 chữ số mà trong lúc phân chia mang đến 18; 30; 45 sở hữu số dư theo lần lượt là 8; 20; 35 là số ...

Xem chi tiết

Đức Nhật Huỳnh

28 mon 11 năm nhâm thìn khi 11:39

Số ngẫu nhiên nhỏ nhất sở hữu 3 chữ số mà trong lúc phân chia mang đến 18; 30; 45 sở hữu số dư theo lần lượt là 8; 20; 35 là số

Xem chi tiết

Đức Nhật Huỳnh

Số ngẫu nhiên nhỏ nhất sở hữu 3 chữ số mà trong lúc phân chia mang đến 18; 30; 45 sở hữu số dư theo lần lượt là 8; 20; 35 là s

Xem chi tiết

Lê Nhật Minh

24 mon 12 2021 khi 21:25

Tìm số ngẫu nhiên nhỏ nhất sở hữu 4 chữ số, sao mang đến khi số cơ phân chia mang đến 5 dư 3, phân chia mang đến 7 dư 5 và phân chia mang đến 9 dư 7.

Xem chi tiết

số ngẫu nhiên nhỏ nhất sở hữu đích 8 ước số

Xem chi tiết

TRANG

11 mon 11 năm nhâm thìn khi 13:14

tìm số ngẫu nhiên nhỏ nhất phân chia mang đến 3,4,5 sở hữu số dư là 1 trong những,3,1

Xem chi tiết

Minz Ank

Tìm con số những số ngẫu nhiên sở hữu tư chữ số nhưng mà : 

a) Số tạo ra vị nhị chữ số đầu (theo trật tự ấy) cùng theo với số tạo ra vị nhị chữ số cuối (theo trật tự ấy) nhỏ rộng lớn 100.

b) Số tạo bởi nhị chữ số đầu (theo trật tự ấy) rộng lớn hơn số tạo ra vị nhị chữ số cuối (theo trật tự ấy) ?

Xem chi tiết

Minz Ank

16 mon 2 2021 khi 15:28

Có từng nào số ngẫu nhiên sở hữu 3 chữ số nhưng mà trong những số cơ sở hữu tối thiểu nhị chữ số tương tự nhau ?

Xem chi tiết

Tìm số ngẫu nhiên nhỏ nhất sao mang đến khi gửi chữ số sau cuối của số cơ lên thứ nhất, tớ được số mới lớn rộng lớn và phân chia không còn mang đến số tiếp tục mang đến. (Chữ số đầu của những số luôn luôn không giống 0).

Xem chi tiết