so sánh văn minh và văn hóa

Khái niệm văn minh, văn hóa truyền thống kiểu như nhau và không giống nhau như vậy nào? Nêu một ví dụ nhằm bệnh minh

28.7k 30/05/2023

Câu chất vấn 2 trang 34 Lịch sử 10: Khái niệm văn minh, văn hóa truyền thống kiểu như nhau và không giống nhau như vậy nào? Nêu một ví dụ nhằm minh chứng.

Bạn đang xem: so sánh văn minh và văn hóa

Trả điều

* So sánh điểm kiểu như và không giống nhau của văn hóa truyền thống và văn minh

- Giống nhau: đều là những độ quý hiếm vật hóa học và ý thức tự nhân loại tạo nên rời khỏi vô tiến bộ trình lịch sử hào hùng.

- Khác nhau:

+ Văn hóa: toàn cỗ những độ quý hiếm vật hóa học và ý thức nhân loại tạo nên rời khỏi kể từ Lúc xuất hiện nay cho tới ni.

+ Văn minh: là những độ quý hiếm vật hóa học và ý thức tuy nhiên nhân loại tạo nên rời khỏi vô tiến độ cách tân và phát triển cao của xã hội.

* Ví dụ:

+ Việc Người tối cổ phát minh sáng tạo rời khỏi khí cụ làm việc (bằng cơ hội ghè giũa đơn giản một phía của hòn đá…) là bộc lộ của văn hóa truyền thống (vì ở thời nguyên vẹn thủy, nhân loại vẫn ở vô tình trạng man di, trình độ chuyên môn tổ chức triển khai xã hội còn vô cùng thấp).

+ Công trình thông thường Pác-tê-nông vừa là bộc lộ của văn hóa truyền thống, vừa phải là bộc lộ của văn minh. Vì:

Xem thêm: n2 +h2o

+ Đây là thành phầm vật hóa học tự nhân loại tạo nên rời khỏi (biểu hiện nay của văn hóa).

+ Đấu ngôi trường đền Pác-tê-nông đời vào mức thế kỉ V TCN, khi mà người dân ở trở thành bang A-ten (ở Hy Lạp) vẫn xây cất được ngôi nhà nước; nền văn hóa truyền thống Hy Lạp đã có sự cách tân và phát triển cao (đây đó là bộc lộ của văn minh).

Xem thêm thắt điều giải bài xích tập luyện sgk Lịch sử 10 Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác:

Bài 3: Sử học tập với những nghành nghề dịch vụ khoa học

Bài 4: Sử học tập với một vài nghành nghề dịch vụ ngành nghề ngỗng hiện nay đại

Bài 5: Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh Phương Đông thời gian cổ - trung đại

Xem thêm: nêu các giải pháp để bảo vệ nguồn nước ngọt trên trái đất

Bài 6: Một số nền văn minh phương Tây thời gian cổ - trung đại

Bài 7: Các cuộc cách mệnh công nghiệp thời gian cận đại

Bài 8: Các cuộc cách mệnh công nghiệp thời gian hiện nay đại