so le ngoài

avatar

Hãy luôn luôn ghi nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: so le ngoài

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng mực và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì thế những Chuyên Viên, nhà giáo số 1 của Shop chúng tôi.

icon

 Hai góc so sánh le nhập là nhị góc về nhị phía đối vớí cát tuyến và ở phía bên ngoài của hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy đó

VD: $\widehat{EGA}$=$\widehat{CHF}$

imagerotate

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

7 vote

avatar

Xem thêm: tom tat van ban bai hocduong doi dau tien

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng mực và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì thế những Chuyên Viên, nhà giáo số 1 của Shop chúng tôi.

icon

Đáp án:

Giải quí công việc giải:

 Sole ngoài là những cặp góc nằm ở vị trí ngoài và sole với nhau 

VD : Các Cặp góc Sole ngoài : G1 và H3 : G4 và H2 

Nhìn hình

imagerotate

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí