sau tend là gì

 “Tend đồ sộ V hoặc Ving” là thắc mắc được rất nhiều người đề ra Lúc ham muốn dùng những cấu tạo ko động kể từ này. Vậy đâu mới mẻ là cơ hội phân chia động kể từ theo đòi sau “Tend to” đúng mực, Langmaster tiếp tục giúp cho bạn tháo gỡ vô nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!

I. “Tend” là gì? Phân biệt những nghĩa của động kể từ “tend”

 • Phiên âm: /tend/
 • “Tend” tức là gì? "Tend" là một trong động kể từ vô giờ đồng hồ Anh, lân cận nghĩa phổ biến nhưng mà tất cả chúng ta thường được sử dụng là “có Xu thế thực hiện gì”, “tend” còn tồn tại những nghĩa không giống, nằm trong phân trò vè không giống nhau trong những nghĩa này nhé!

1. Có Xu thế làm những gì đó

Trong tình huống này, “tend” được dùng nhằm thao diễn miêu tả hiện trạng một người, sự vật hoặc hiện tượng kỳ lạ được nói tới với Xu thế hoặc khuynh phía tiến hành một hành vi nào là cơ.

Bạn đang xem: sau tend là gì

Ví dụ:

  • People tend đồ sộ feel sleepy after eating a big meal. (Con người dân có Xu thế cảm nhận thấy buồn ngủ sau thời điểm ăn một bữa tiệc no.)
 • I tend đồ sộ procrastinate when it comes đồ sộ doing my homework. (Tôi với Xu thế trì ngừng Lúc cần thực hiện bài xích luyện về căn nhà.)

2. Chăm sóc, coi nom

“Tend” cũng hoàn toàn có thể được hiểu theo đòi nghĩa bảo vệ hoặc coi nom một người hay như là một sự vật nào là cơ. 

Ví dụ: 

 • He tends his sick mother. (Anh tao bảo vệ u bị buốt.)
 • She tends her elderly neighbor every day, helping with groceries and household chores. (Cô ấy bảo vệ mỗi ngày cho tất cả những người láng giềng già nua, trợ giúp với việc chọn mua thức ăn và việc làm căn nhà.)

3. Có Xu thế thế nào (tăng/giảm/hướng cho tới một điểm sáng nào là đó)

Để diễn tả nghĩa một người, sự vật hoặc hiện tượng kỳ lạ với điểm sáng hướng về một hiện trạng nào là cơ, “tend” được dùng đi kèm theo với những tính kể từ như “towards”, “upwards” hoặc “downwards”.

Ví dụ:

 • Her preferences tend towards classical music rather than thở contemporary genres. (Sự ưa mến của cô ấy ấy với Xu thế khuynh hướng về music cổ xưa rộng lớn là phân mục hiện đại nhất.)
 • Crime rates have tended upwards in urban areas in the past decade. (Tỷ lệ tội phạm với Xu thế tăng thêm ở điểm trở thành thị vô thập kỷ qua quýt.)

Xem thêm: CÁC CẤU TRÚC V-ING THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

Langmaster - Phân biệt động kể từ lên đường với TO V, V-ING và V BARE [Học giờ đồng hồ Anh tiếp xúc cơ bạn dạng #10]

II. Cách dùng những câu trúc với “tend”: Tend đồ sộ V hoặc Ving

1. Cấu trúc “S + tend + đồ sộ V”

Câu vấn đáp đúng mực mang lại thắc mắc này là “to V” chúng ta nhé! Trong tình huống “tend” được dùng làm thao diễn miêu tả “một Xu thế, một thói quen thuộc hoặc một kỹ năng xảy ra”, động kể từ lên đường sau “tend” được phân chia ở dạng “to V”

Cấu trúc:    S + tend + đồ sộ V

null

Ví dụ:

 • People tend đồ sộ get nervous before a job interview. (Người tao với Xu thế cảm nhận thấy lo ngại trước buổi phỏng vấn việc làm.)
 • I tend đồ sộ lose focus when there are distractions around bu. (Tôi với Xu thế rơi rụng triệu tập Lúc với những sự xao lạc xẩy ra xung xung quanh tôi.)

Ở dạng phủ ấn định của tình huống bên trên, tao với cấu tạo sau:

Cấu trúc: S + tend not đồ sộ + Vo

hoặc S + Auxiliary Verb + not tend đồ sộ + Vo

Ví dụ:

  • They tend not đồ sộ eat fast food due đồ sộ its unhealthy nature. (Họ với Xu thế ko ăn đồ ăn nhanh chóng vì như thế đặc điểm ko chất lượng tốt mang lại sức mạnh của chính nó.)
  • We tend not đồ sộ stay out late on weekdays because we have work in the morning. (Chúng tôi với Xu thế ko thức khuya vô những ngày vô tuần vì như thế Shop chúng tôi với việc làm vô buổi sớm.)
 • She doesn't tend đồ sộ gossip about others. (Cô ấy không tồn tại Xu thế rỉ tai phiếm về người không giống.)

2. Cấu trúc “S + have a tendency đồ sộ + V”

Ngoài cấu tạo với động kể từ “tend”, Langmaster khêu ý thêm vào cho chúng ta một cấu tạo không giống với nằm trong tức là thao diễn miêu tả “một Xu thế, một thói quen thuộc hoặc một kỹ năng xảy ra” dùng danh kể từ của “tend” là “tendancy”

Cấu trúc: S + have a tendency đồ sộ + V

null

Ví dụ: 

 • She has a tendency đồ sộ overthink things and make them more complicated than thở they need đồ sộ be. (Cô ấy với Xu thế tâm lý rất nhiều và thực hiện mang lại tất cả trở thành phức tạp rộng lớn những gì quan trọng.)
  They have a tendency đồ sộ arrive late for meetings, which can be quite frustrating for others. (Họ với xu hướng về muộn trong số buổi họp, điều này hoàn toàn có thể tạo ra không dễ chịu cho tất cả những người không giống.)

Xem thêm: BUSY TO V HAY VING? GIẢI THÍCH CÁCH SỬ DỤNG “BUSY” CHÍNH XÁC NHẤT

III. Phân biệt “Tend”, “Intend” và “Pretend”

3 động kể từ “Tend”, “Intend” và “Pretend” với cơ hội ghi chép và trị âm tương đương nên rất dễ khiến cho rời khỏi lầm lẫn Lúc dùng. Tuy nhiên, nghĩa và cấu tạo dùng của 3 kể từ đó lại trọn vẹn không giống nhau. Langmaster tiếp tục giúp cho bạn phân biệt cơ hội dùng 3 động kể từ này nhé!

null

1. Cách dùng “Intend”

Cách người sử dụng phổ biến nhất của “Intend” là diễn tả “ý ấn định hoặc ý định làm những gì đó”. Như vậy, “Intend” được sử dụng Lúc ham muốn mô tả một plan hoặc phát minh. Theo sau “Intend” là động kể từ được phân chia ở dạng “to V”

 • Cấu trúc: S + intend đồ sộ + V

Ví dụ: I intend đồ sộ start exercising regularly from next week đồ sộ improve my fitness. (Tôi ý định chính thức luyện thể thao thông thường xuyên kể từ tuần cho tới nhằm nâng cao sức mạnh.)

2. Cách dùng “Pretend”

2.1. Cấu trúc S + pretend + đồ sộ V

Cấu trúc này được dùng nhằm thao diễn miêu tả ai cơ vờ vịt thực hiện một hành vi với mục tiêu nhằm mục tiêu mục tiêu khiến cho người không giống tin cậy vấn đề đó là thiệt. Động kể từ theo đòi sau “pretend” ở dạng “to V”

Ví dụ: She pretended đồ sộ be sick đồ sộ avoid going đồ sộ school. (Cô ấy vờ vịt buốt nhằm trốn việc đến lớp.)

2.2. Cấu trúc S + pretend + that + clause

Trong cấu tạo này, "pretend" được kết phù hợp với "that" nhằm thao diễn miêu tả hành vi fake tạo ra hoặc trường hợp không tồn tại thiệt vô một mệnh đề không ngừng mở rộng. 

Ví dụ: He pretended that he didn't know about the surprise tiệc nhỏ. (Anh tao vờ vịt rằng anh tao ko biết về buổi tiệc bất thần.)

Như vậy, hoàn toàn có thể thấy rằng nghĩa và cơ hội dùng của 3 kể từ “Tend”, “Intend” và “Pretend” là không giống nhau. Các bạn phải phân biệt những cơ hội dùng này và Note Lúc vận dụng bọn chúng nhé!

Xem thêm: NẮM CHẮC CÁCH SỬ DỤNG “GO ON”: GO ON TO V HAY VING?

IV. Bài tập

Bài 1:  Viết lại những câu tiếp sau đây dùng cấu tạo “tend to”

1. I usually drink tea in the morning.

Xem thêm: hội chứng marie antoinette

2. She often listens đồ sộ classical music 

3. She often forgets đồ sộ water the plants.

4. He frequently oversleeps and arrives late đồ sộ work.

5. The prices of goods and services generally rise over time.

Bài 2: Điền tend/ intend/ pretend vô điểm trống rỗng và phân chia động kể từ.

1. She __________ đồ sộ be interested in the conversation, but her mind was elsewhere.

2. They __________ đồ sộ take a vacation this summer and explore new places.

3. He always __________ đồ sộ be busy, but I suspect he spends most of his time watching TV.

4. The company's profits have __________ đồ sộ decline over the past year.

5. We __________ not đồ sộ judge others based on their appearance.

6. The children __________ đồ sộ be superheroes and wore capes and masks.

7. She __________ đồ sộ study medicine and become a doctor.

8. He __________ not đồ sộ get involved in office politics and prefers đồ sộ focus on his work.

9. They __________ đồ sộ finish the project by the kết thúc of the week, but it might take longer.

10. I __________ đồ sộ Call my parents this weekend and catch up with them.

Đáp án:

Bài 1:

1. I tend đồ sộ drink tea in the morning

2. She tends đồ sộ listen đồ sộ classical music

3. She tends đồ sộ forget đồ sộ water the plants.

4. He tends đồ sộ frequently oversleep and arrive late đồ sộ work.

5. The prices of goods and services tend đồ sộ generally rise over time.

Bài 2: 

1. pretended

2. intend

3. pretends

4. tended

5. tend

6. pretended

7. intends

8. tends

Xem thêm: bình ngô đại cáo chân trời sáng tạo

9. intend

10. intend

Kết luận

Như vậy, động kể từ “tend” được sử dụng Lúc ham muốn thao diễn miêu tả “một Xu thế, một thói quen thuộc hoặc một kỹ năng xảy ra”, động kể từ lên đường sau “tend” được phân chia ở dạng “to V”. Langmaster tin cậy chắc hẳn rằng thắc mắc tend đồ sộ V hoặc Ving không thể thực hiện khó khăn chúng ta nữa, chúc chúng ta học hành tốt!