sản xuất cây công nghiệp nước ta hiện nay

Câu hỏi:

28/04/2023 331

Bạn đang xem: sản xuất cây công nghiệp nước ta hiện nay

A. hạn chế quality thành phầm xuất khẩu nòng cốt. 

B. cải tiến và phát triển mạnh ở từng những vùng bên trên cả nước. 

C. diện tích S cây thường niên nhỏ rộng lớn cây nhiều năm. 

Đáp án chủ yếu xác

D. những vùng đều phải sở hữu technology chế thay đổi tân tiến.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hướng hầu hết vô di chuyển cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp ở Đồng vị sông Hồng là

A. triển khai đem kí thác technology, không ngừng mở rộng thị ngôi trường hấp phụ. 

B. lôi cuốn những mối cung cấp góp vốn đầu tư, hoàn mỹ mạng lưới hạ tầng. 

C. tân tiến hoá hoạt động và sinh hoạt chế thay đổi, cải tiến và phát triển ngành trung tâm. 

D. nâng lên chuyên môn làm việc, tăng cường links với nước ngoài.

Câu 2:

Giải pháp hầu hết nhằm cải tiến và phát triển tổ hợp tài chính đại dương ở Duyên hải Nam Trung Sở là

A. tân tiến hoá hạ tầng vật hóa học, tăng chia sẻ, tạo hình điểm phượt mới. 

B. lôi cuốn góp vốn đầu tư, hoàn mỹ hạ tầng, xây đắp thế tài chính liên trả. 

C. nâng lên chuyên môn làm việc, tăng mạnh xuất khẩu, bảo đảm loại vật đại dương. 

D. tăng mạnh links, tăng cường hoạt động và sinh hoạt chế thay đổi, phong phú ngành nghề ngỗng.

Câu 3:

Ý nghĩa hầu hết của việc tăng cường xuất khẩu thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở Tây Nguyên là

A. di chuyển cơ cấu tổ chức ngành, dùng hiệu suất cao khoáng sản, lôi cuốn vốn liếng. 

B. đưa đến nhiều việc thực hiện mới, tăng thu nhập, thay cho thay đổi luyện quán phát hành. 

C. thu nước ngoài tệ, nâng lên hiệu suất cao tài chính, cải tiến và phát triển phát hành sản phẩm hoá. 

D. tăng mạnh links, tạo nên sự phân hoá bờ cõi, phân bổ lại làm việc.

Câu 4:

Các loại loại vật nhiệt đới gió mùa cướp ưu thế ở VN hầu hết do

A. trực thuộc vùng nội chí tuyến, đồng vị và ụ núi thấp hầu hết. 

B. địa điểm phía trên lối di lưu, thiên cư của loại vật, địa hình phong phú. 

C. số giờ nắng nóng nhiều, lượng mưa phân hóa bám theo những miền bất ngờ. 

D. có tương đối nhiều cao nguyên trung bộ to lớn, nhiệt độ phỏng tăng dần dần kể từ bắc vô phái nam.

Xem thêm: ước chung là gì

Câu 5:

Cho bảng số liệu sau:

TỔNG D TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2019

(Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)

Năm

Cam-pu-chia

Xin-ga-po

Bru-nây

In-đô-nê-xi-a

2015

6 883

247 534

3 211

103 268

2019

17 033

279 240

4 052

125 339

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước ta 2020, NXB Thống kê, 2021)

Theo bảng số liệu, đánh giá nào là tại đây đúng lúc đối chiếu tổng dự trữ quốc tế của một số trong những vương quốc năm 2019 với năm 2015?

A. In-đô-nê-xi-a tăng nhanh chóng rộng lớn Cam-pu-chia. 

B. Bru-nây tăng nhanh chóng rộng lớn Cam-pu-chia. 

C. Xin-ga-po tăng nhanh chóng rộng lớn Bru-nây. 

D. Cam-pu-chia tăng nhanh chóng rộng lớn Xin-ga-po.

Câu 6:

Ý nghĩa hầu hết của việc tăng cường trồng cây lâu năm ở Bắc Trung Sở là

A. tận dụng tối đa thế mạnh, phong phú sản phẩm nông nghiệp, nâng lên hiệu suất cao tài chính. 

B. di chuyển cơ cấu tổ chức, tạo nên sản phẩm xuất khẩu, tăng thêm sự links bờ cõi. 

C. cải tiến và phát triển phát hành sản phẩm hoá, lôi cuốn góp vốn đầu tư, tạo nên việc thực hiện ổn định toan. 

D. nâng lên thu nhập, phân bổ lại người ở, tạo nên luyện quán phát hành mới.

Câu 7:

Căn cứ vô Atlat Địa lý nước ta trang Các ngành công nghiệp trung tâm, cho thấy trung tâm công nghiệp chế thay đổi hoa màu, thức ăn nào là với quy tế bào lớn số 1 trong số trung tâm sau đây?

A. TP. Hải Phòng. 

B. Tỉnh Nam Định. 

C. TP Hà Nội. 

D. Yên Bái.

Xem thêm: công thức tính diện tích hình tam giác

TÀI LIỆU VIP VIETJACK