sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng của mỹ latinh là

avatar

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng của mỹ latinh là

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì như thế những Chuyên Viên, nhà giáo số 1 của Cửa Hàng chúng tôi.

icon

A. Cây bổng thực

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

4 vote

Xem thêm: nh3 + nacl

avatar

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì như thế những Chuyên Viên, nhà giáo số 1 của Cửa Hàng chúng tôi.

icon

Sản phẩm nông nghiệp có tiếng của Mỹ Latinh là :

A. Cây bổng thực       B. Cây công nghiệp         C. Cây thưc phẩm      D. Các loại gia súc

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

Xem thêm: tiếng việt lớp 4 trang 34

1 vote