sản phẩm của phản ứng nhiệt phân kno3 là

Câu hỏi:

06/11/2019 60,118

Bạn đang xem: sản phẩm của phản ứng nhiệt phân kno3 là

A. KNO2, O2

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

Sản phẩm của phản xạ sức nóng phân trọn vẹn KNO3 là KNO2 và O2

Lưu ý: Nhiệt phân muối bột nitrat kim loại:

- Muối nitrat đứng trước Mg sức nóng phân tạo ra muối bột nitrit và O2

Ví dụ: 2KNO3 t° 2KNO2 + O2

- Muối nitrat của sắt kẽm kim loại từ Mg → Cu sức nóng phân tạo ra oxit sắt kẽm kim loại, NO2 (nâu đỏ), O2 

Ví dụ: 2Cu(NO3)2 t° 2CuO + 4NO2 + O2

+ Nhiệt phân muối bột sắt(II) nhập ĐK không tồn tại không gian chiếm được FeO, nhập ĐK đem không gian chiếm được Fe2O3.

- Muối đứng sau Cu sức nóng phân rời khỏi sắt kẽm kim loại, NO2, O2

Ví dụ: 2AgNO3 t° 2Ag + 2NO2 + O2

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân bón này tại đây thực hiện tăng cường mức độ chua của đất?

A. KCl.

B. K2CO3.

C. NaNO3.

D. NH4NO3.

Câu 2:

Cho 44 gam NaOH nhập hỗn hợp chứa chấp 39,2 gam H3PO4 . Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, lấy cô cạn hỗn hợp cho tới thô, chiếm được lượng muối bột khan là

A. 19,2 gam NaH2PO4 và 14,2 gamNa2HPO4

B. 50 gam Na3PO4

C. 14,2 gam Na2HPO4 và 49,2 gam Na3PO4

D. 15 gam Na2HPO4

Câu 3:

Sục 3,36 lít khí CO2 (đktc) nhập 200 ml hỗn hợp NaOH 1M. Tổng lượng muối bột chiếm được sau phản xạ là

A. 12,7 gam

B. 11,6 gam

Xem thêm: Truyện Ngôn Tình Cổ Đại: Tình Yêu Đẹp Trong Bức Tranh Lịch Sử

C. 13,7 gam

D. 10,6 gam

Câu 4:

Cho 1,37 gam Ba nhập 1 lít hỗn hợp CuSO4 0,01M. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, lượng kết tủa chiếm được là

A. 1,71 gam.

B. 0,98 gam.

C. 3,31 gam.

D. 2,33 gam.

Câu 5:

Nung m gam Mg(NO3)2 cho tới khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hóa học rắn và 5,6 lít (đktc) lếu láo ăn ý khí X bao gồm NO2 và O2. Giá trị của m là

A. 18,5

B. 14,8

C. 11,1

D. 7,4

Câu 6:

Cho hỗn hợp NaOH dư nhập 150 ml hỗn hợp (NH4)2SO41M. Đun rét nhẹ nhàng, thể tích khí chiếm được (đktc) là

A. 6,72 lít.

B. 33,60 lít.

C. 7,62 lít.

D. 3,36 lít.

Xem thêm: vẽ sơ đồ online

TÀI LIỆU VIP VIETJACK