phép chia lớp 4 chia 1 chữ số

Toán lớp 4 phân chia mang lại số với cùng 1 chữ số là 1 trong những trong mỗi nội dung học tập sẽ hỗ trợ những em giải những việc nhanh chóng rộng lớn và hoạt bát rộng lớn. Hãy nằm trong Vuihoc.vn nằm trong tò mò phần học tập thú vị này nhé!

Dưới đấy là bài học kinh nghiệm về Toán lớp 4 Chia mang lại số với cùng 1 chữ số. Nội dung bài học kinh nghiệm bao gồm phần lý thuyết chỉ dẫn trật tự triển khai và một trong những bài xích tập dượt tự động luyện.

Bạn đang xem: phép chia lớp 4 chia 1 chữ số

Ngoài rời khỏi Vuihoc còn chỉ dẫn những em giải bài xích tập dượt vô SGK. Hãy để ý bám theo dõi nhé!

1. Hướng dẫn cơ hội phân chia mang lại số với cùng 1 chữ số

Trước tiên, nhằm hiểu rằng trật tự triển khai luật lệ phân chia, những em hãy để ý 2 ví dụ sau:

1.1. Phép phân chia hết 

Ví dụ 1: 128532 : 6 = ? 

Chia bám theo trật tự kể từ trái ngược sang trọng phải:

Toán lớp 4 phân chia mang lại số với cùng 1 chữ số

1.2. Phép phân chia với dư

Ví dụ 2: 230858 : 5 = ?

Chia bám theo trật tự kể từ trái ngược sang trọng phải

Bài toán lớp 4 phân chia mang lại số với cùng 1 chữ số

Vậy 230858 : 5= 46172 dư 3

2. Một số cảnh báo khi triển khai phân chia mang lại số có một chữ số toán lớp 4

  • Khi phân chia mang lại số có một chữ số tao bịa tính rồi tính
  • Thực hiện nay luật lệ phân chia bám theo trật tự kể từ trái ngược sang trọng phải 
  • Phép phân chia sau khoản thời gian phân chia không còn số bị phân chia tuy nhiên vẫn còn đó số dư thì luật lệ phân chia này là luật lệ phân chia với dư
  • Trong luật lệ phân chia, số dư bởi vì 0 thì luật lệ phân chia là luật lệ phân chia không còn, số dư không giống 0 thì luật lệ phân chia là luật lệ phân chia với dư
  • Trong luật lệ phân chia với dư, số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

Lưu ý toán lớp 4 phân chia mang lại số với cùng 1 chữ số

3. Bài tập dượt áp dụng toán lớp 4 phân chia mang lại số với cùng 1 chữ số (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

3.1. Các dạng bài xích tập dượt tự động luyện liên quan

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 226085 : 5

b) 97008 : 8

c) 40481 : 2

d) 472726 : 6 

Bài 2: Tìm a

a) a x 2 = 28050

b) 3 x a = 12120

Bài 3: Người tao trồng 272436 cành hoa vô 6 thửa ruộng. Hỏi từng thửa ruộng trồng được từng nào bông hoa? 

3.2. Đáp án

Bài 1:

Bài tập dượt toán lớp 4 phân chia mang lại số với cùng 1 chữ số

Bài 2:

a) a x 2 = 28050

          a = 23050 : 2

          a = 14025

b) 3 x a = 12120

          a = 12120 : 3

          a = 4040

Bài 3:

Mỗi thửa ruộng trồng được số cành hoa là:

272436 : 6 = 45406 (bông hoa) 

Đáp số: 45406 cành hoa.

4. Bài tập dượt tự động luyện phân chia mang lại số với cùng 1 chữ số lớp 4 (Có đáp án)

4.1. Bài tập dượt tự động luyện

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 274734 : 6

Xem thêm: bài tập hình chữ nhật

b) 370369 : 3

c) 315780 : 4

d) 209129 : 9

Bài 2: Tìm a

a) a x 8 = 6231192

b) 9 x a = 30906

Bài 3: Một chuyến xe cộ lửa với 3 toa xe cộ, biết bên trên cả xe cộ lửa chở toàn bộ 236946 kilogam mặt hàng. Nếu lượng mặt hàng bên trên từng toa đều nhau thì từng toa xe cộ chở được từng nào ki lô gam hàng?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 45789

b) 123456 dư 1

c) 78945

d) 23236 dư 5

Bài 2 :

a) a = 778899

b) a = 3434

Bài 3: 

Đáp số: 78982 kilogam mặt hàng.

5. Giải bài xích tập dượt sách giáo khoa phân chia mang lại số với cùng 1 chữ số toán lớp 4

Bài 1. Đặt tính rồi tính

a) 278157 : 3                           b) 158735 : 3

304968 : 4                             475908 : 5

408090 : 5                              301849 : 7

Đáp án: Các em rất có thể bịa tính và tính như sau:

Giải toán lớp 4 phân chia mang lại số với cùng 1 chữ số

Bài 2.

Người tao sập đều 128610 lít xăng vô 6 bể. Hỏi bể bại với từng nào lít xăng?

Đáp án:

Số lít xăng ở từng bể là:

128610 : 6 = 21435 (l)

Đáp số: 21435 lít xăng

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài xích tập dượt số 3 trang 77 SGK Toán 4)

Người tao xếp 187259 khuôn mẫu áo vô vỏ hộp, từng vỏ hộp 8 áo. Hỏi rất có thể xếp được vô tối đa từng nào vỏ hộp và còn quá bao nhiêu khuôn mẫu áo?

Đáp án:

Thực hiện nay luật lệ phân chia tao có:

187250 : 8 = 23406 (dư 2)

Vậy rất có thể xếp được rất nhiều nhất 3406 vỏ hộp và còn quá 2 khuôn mẫu áo

Xem thêm: các ước của 30

Đáp số: 23406 vỏ hộp và còn quá 2 khuôn mẫu áo.

Vậy là Vuihoc đang được reviews cho tới những em bài học kinh nghiệm Toán lớp 4 phân chia mang lại số với cùng 1 chữ số. Hãy thực hiện tăng nhiều bài xích tập dượt nhằm triển khai luật lệ tính thiệt nhanh chóng nhé.

Ngoài rời khỏi, bên trên khối hệ thống còn nhiều nội dung cần thiết tương quan cho tới Toán lớp 4, những em rất có thể click nhằm tìm hiểu thêm.