phép chia đa thức một biến


Ta trình diễn luật lệ phân tách tương tự động như cơ hội phân tách những số bất ngờ.

1. Các kiến thức và kỹ năng cần thiết nhớ

Chia nhiều thức một trở thành đang được chuẩn bị xếp

Bạn đang xem: phép chia đa thức một biến

- Muốn phân tách nhiều thức một trở thành $A$ mang lại nhiều thức một biến$B \ne 0$ , trước không còn tớ cần bố trí những nhiều thức này bám theo lũy quá rời dần dần của và một trở thành và tiến hành luật lệ phân tách như luật lệ phân tách những số bất ngờ.

- Với nhị nhiều thức tùy ý $A$ và $B$ của một trở thành $\left( {B \ne 0} \right)$, tồn bên trên độc nhất nhị nhiều thức $Q$ và $R$ sao mang lại $A = B.Q + R$

Trong cơ $R = 0$ hoặc bậc của $R$ thấp rộng lớn bậc của $B.$

+ Nếu $R = 0$ thì luật lệ phân tách $A$ mang lại $B$ là luật lệ phân tách không còn.

+ Nếu $R \ne 0$ thì luật lệ phân tách $A$ mang lại $B$ là luật lệ phân tách với dư.

Ví dụ 1:

Ta ghi chép lại \(\left( {6{x^3} - 7{x^2} - x + 2} \right):\left( {2x + 1} \right) = 3{x^2} - 5x + 2\). Nhận thấy số dư \(R = 0\) nên đó là luật lệ phân tách không còn.

Ví dụ 2:

Ta ghi chép lại \({x^3} - 3{x^2} + 2x + 1 = \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} - 4x + 6} \right) - 5\) . Vì \(R =  - 5 \ne 0\) nên đó là luật lệ phân tách với dư.

2. Các dạng toán thông thường gặp

Dạng 1: Tìm thương, số dư của phép chia đa thức một biến đang được chuẩn bị xếp

Phương pháp:

Muốn phân tách nhiều thức một trở thành $A$ mang lại nhiều thức một biến$B \ne 0$ , trước không còn tớ cần bố trí những nhiều thức này bám theo lũy quá rời dần dần của và một trở thành và tiến hành luật lệ phân tách như luật lệ phân tách những số bất ngờ.

Xem thêm: soan bai bai hocduong doi dau tien lop 6

Dạng 2:  Xác tấp tểnh hằng số \(a,b\) sao được cho phép phân tách mang lại trước là luật lệ phân tách không còn.

Phương pháp:

Sử dụng đặc thù luật lệ phân tách không còn với số dư \(R = 0\) nhằm mò mẫm \(a,b\) .

Chú ý:

\(Ax + B = 0\) với \(\forall x \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}A = 0\\B = 0\end{array} \right.\)


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Xem thêm: trong chiến đấu, động tác vọt tiến thường được vận dụng trong trường hợp nào?

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 8 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.