phép chia 5 chữ số lớp 3

Sau đó là một vài kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản và những dạng của Việc lớp 3 phân chia số sở hữu năm chữ số cho tới số sở hữu một chữ số. Phụ huynh, học viên nằm trong xem thêm

Việc học tập toán lớp 3 phân chia số sở hữu năm chữ số cho tới số sở hữu một chữ số những bước đầu tiên khá khó khăn, vì như thế những con cái cần đo lường và tính toán ở hàng trăm ngàn những số lượng quá rộng. Sau đó là một vài kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản và những dạng Việc của phép tắc phân chia sở hữu năm chữ số cho tới số sở hữu một chữ số bố mẹ, học viên nằm trong tham lam khảo

Bạn đang xem: phép chia 5 chữ số lớp 3

1. Hướng dẫn phân chia số sở hữu 5 chữ số cho tới số có một chữ số

Thực hiện tại phép tắc phân chia số sở hữu 5 chữ số cho tới số có một chữ số tớ lấy số bị phân chia, phân chia cho tới số phân chia theo gót trật tự kể từ trái khoáy lịch sự cần.

Ví dụ: 18258 : 2 = 9129

Cách thực hiện:

 • 18 phân chia 2 thì được 9 viết lách 9, 9 nhân 2 vì thế 18, 18 trừ 18 vì thế 0
 • Hạ 2 xuống, 2 phân chia 2 được một viết lách 1, 1 nhân 2 vì thế 2, 2 trừ 2 vì thế 0
 • Hạ 5 xuống, 5 phân chia 2 được 2 viết lách 2, 2 nhân 2 vì thế 4, 5 trừ 4 vì thế 1
 • Hạ 8, được 18, 18 phân chia 2 được 9 viết lách 9, 9 nhân 2 vì thế 18, 18 trừ 18 vì thế 0

2. Các dạng bài xích luyện toán lớp 3 phân chia số sở hữu năm chữ số cho tới số có một chữ số

2.1. Dạng 1: Đặt tính rồi tính

2.1.1. Phương pháp làm:

 • Bước 1: Đặt tính và tính
 • Bước 2: Thực hiện tại phép tắc tính phân chia số sở hữu 5 chữ số cho tới số có một chữ số

2.1.2. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính?

a) 12838 : 7 =

b) 19354 : 2 =

c) 98998 : 2 =

d) 45798 : 6 =

e) 56324 : 4 =

g) 98685 : 9 =

2.1.3. Bài giải

Bài 1: Đặt tính và tính

đặt tính và tính

​​​​​​

đặt tính rồi tính

đặt tính và tính

đặt tính và tính

đặt tính và tính

đặt tính và tính

2.2. Dạng 2: Giải toán đố

2.2.1. Phương pháp làm:

 • Bước 1: Đọc đề và phân tách đề
 • Bước 2: Xác xác định rõ đòi hỏi của đề bài
 • Bước 3: Thực hiện tại phép tắc tính
 • Bước 4: Kết luận

2.2.2. Bài tập

Bài 1: Một ngôi trường vùng cao được trao tương hỗ là 14274 quyển vở, biết ngôi trường ê sở hữu 9 lớp học tập, căn vặn từng lớp có được từng nào quyển vở

Bài 2: Một siêu thị sở hữu 32450 kilogam gạo hiểu được ngôi trường này đã bán tốt ⅕ số gạo. Hỏi siêu thị này còn từng nào gạo ko bán

Bài 3. Trong mùa quyên canh ty sách, Đơn vị A ủng hộ số sách là 18434 quyển, Đơn vị B cỗ vũ là 49726 quyển. Có 5 điểm ngôi trường được trao số sách kể từ 2 đơn vị chức năng bên trên. Hỏi từng ngôi trường được trao từng nào quyển?

2.2.3. Bài giải

Bài 1

Tổng số sách được trao tương hỗ là: 14274 quyển

Số ngôi trường được trao sách là 9

Vậy từng ngôi trường được trao số cuốn sách là: 14274 : 9 = 1586 (quyển vở)

Bài 2

Số kilogam gạo nhưng mà siêu thị vẫn buôn bán là 32450 : 5 = 6490 kilogam gạo

Số gạo nhưng mà siêu thị ko buôn bán là: 32450 - 6490 = 25960 kilogam gạo

Bài 3

Tổng số sách được trao kể từ đơn vị chức năng A và B là : 18434 + 49726 = 68160 (quyển)

Mỗi điểm ngôi trường có được số cuốn sách là: 68160 : 5 = 13632 (quyển)

2.3. Dạng 3: Tìm ẩn X

2.3.1. Phương pháp làm:

 • Trong phép tắc nhân nhằm mò mẫm quá số còn sót lại tớ lấy tích phân chia cho tới quá số vẫn biết
 • Trong phép tắc phân chia nhằm mò mẫm số phân chia tớ lấy số bị phân chia rồi phân chia cho tới thương

2.3.2. Bài tập

Bài 1: Tìm y biết

a) y  x 5 = 27875

b) 25134 :  hắn = 2

c) y  x 7 =  15428

d) y  x 5 = 28 : 4 + 14518

e) y  x 3 = 45795 - 28749

g) y  x 9 =  15 x 4 + 37974 

2.3.3. Bài giải

a) Để mò mẫm ẩn hắn tớ lấy tích phân chia cho tới quá số vẫn biết

y  x 5 = 27875

y         = 27875 : 5

y         = 5575

b) Để mò mẫm ẩn hắn vô phép tắc phân chia này tớ lấy số bị phân chia, phân chia cho tới thương

25134  : hắn = 2

y                = 25134 : 2

y                = 12567

c) Để mò mẫm ẩn hắn tớ lấy tích phân chia cho tới quá số vẫn biết

Xem thêm: uống tinh dầu hoa anh thảo bao lâu thì ngừng và uống lại

y  x 7  = 15428

y          = 15428 : 7

y          = 2204

d) Thực hiện tại phép tắc tính vế cần trước theo gót quy tắc: Nhân phân chia trước nằm trong trừ sau tìm ra thành phẩm vế cần. 

Sau ê tiến hành phép tắc tính mò mẫm ẩn hắn tớ lấy tích phân chia cho tới quá số vẫn biết 

y  x 5 = 7 + 14518

y  x 5 = 14525

y         = 14525 : 5

y         = 2905

e) Thực hiện tại đo lường và tính toán vế cần trước. tiếp sau đó tớ mới nhất tiến hành đo lường và tính toán vế trái khoáy.

y  x 3 = 45795 - 28749

y  x 3 = 17046

y         = 17046 : 3

y         = 5682

g) Thực hiện tại phép tắc tính vế cần trước theo gót quy tắc: Nhân phân chia trước nằm trong trừ sau tìm ra thành phẩm vế cần. 

Sau ê tiến hành phép tắc tính mò mẫm ẩn hắn tớ lấy tích phân chia cho tới quá số vẫn biết 

y  x 9 =  15 x 4 + 37974

y  x 9 =  60 + 37974

y  x 9 =  38034

y         = 38034 : 9

y         = 4226

2.4. Dạng 4: Tính độ quý hiếm biểu thức và sánh sánh

2.4.1. Phương pháp làm:

Bước 1: Thực hiện tại phép tắc tính độ quý hiếm biểu thức

 • Theo quy tắc tiến hành phép tắc tính: Phép nhân, phân chia trước phép tắc nằm trong, trừ sau
 • Đối với phép tắc tính chỉ mất phép tắc nhân, chia: tiến hành kể từ trái khoáy qua chuyện phải

Bước 2: Có được thành phẩm, dùng vệt “<” “>” “=”  nhằm sánh sánh

2.4.2. Bài tập

Bài 1. Tính độ quý hiếm biểu thức và đối chiếu.

a) 71973 + 4569 : 3  và 47342 - 12425 : 7

b) 6972 x 3 : 7  và 7982 x 4 : 2

c) 87144 : 6 - 7915   và 24491 - 71528 : 4 

d) 12759 - 2019 : 3   và 8769 + 2019 : 3

2.4.3. Bài giải

a) Thực hiện tại phép tắc tính độ quý hiếm biểu thức quy tắc nhân phân chia trước nằm trong trừ sau

Có thành phẩm rồi sánh sánh

71973 + 4569 : 3 = 71973 + (4569 : 3) = 71973 + 1523 = 73496

47342 - 12425 : 7 = 47342 - (12425 : 7) = 47342 - 1775 = 45567

Vậy 71973 + 4569 : 3  > 47342 - 12425 : 7 

b) Thực hiện tại phép tắc tính so với biểu thức sở hữu phép tắc nhân, phép tắc chia: tính kể từ trái khoáy qua chuyện phải

6972 x 3 : 7 = (6972 x 3) : 7 = 20916 : 7 = 2988 

7982 x 4 : 2 = (7982 x 4) : 2 = 31928 : 2 = 15964

Vậy 6972 x 3 : 7  < 7982 x 4 : 2

c) Thực hiện tại phép tắc tính độ quý hiếm biểu thức quy tắc nhân phân chia trước nằm trong trừ sau

Có thành phẩm rồi sánh sánh

87144 : 6 - 7915 =  (87144 : 6) - 7915 = 14524 - 7915 = 6609

24491 - 71528 : 4 = 24491 - (71528 : 4) = 24491 - 17882 = 6609

Vậy: 87144 : 6 - 7915  = 24491 - 71528 : 4

d) Thực hiện tại phép tắc tính độ quý hiếm biểu thức quy tắc nhân phân chia trước nằm trong trừ sau

Có thành phẩm rồi sánh sánh

12759 - 2019 : 3 = 12759 - (2019 : 3) = 12759 - 673 = 12086

Xem thêm: viết bài văn phân tích nhân vật võ tòng

8769 + 2019 : 3 = 8769 + (2019 : 3) = 8769 + 673 = 9442

Vậy: 12759 - 2019 : 3  > 8769 + 2019 : 3

Toán lớp 3 phân chia số sở hữu năm chữ số là dạng toán khó khăn, những con cái cần thích nghi với những chữ số hàng trăm ngàn, việc đo lường và tính toán yên cầu sự chi tiết và đúng chuẩn cao. Do ê con cái cần phải có cách thức học tập chính đắn, thông thường xuyên luyện những dạng bài xích luyện nhằm nhuần nhuyễn. Trong khi bố mẹ, học viên rất có thể xem thêm tăng những khóa đào tạo và huấn luyện toán ở mamnontuthuc.edu.vn để gia tăng kiến thức và kỹ năng chất lượng hơn!