phát biểu nào về hệ qtcsdl quan hệ là đúng?

Câu hỏi:

14/01/2022 38,213

Bạn đang xem: phát biểu nào về hệ qtcsdl quan hệ là đúng?

A. Phần mượt dùng làm xây đắp những CSDL quan tiền hệ

B. Phần mượt dùng làm tạo ra lập, update và khai quật CSDL quan tiền hệ 

Đáp án chủ yếu xác

C. Phần mượt Microsoft Access 

D. Phần mượt nhằm giải những Việc cai quản lí đem chứa chấp những mối quan hệ Một trong những dữ liệt

Hệ QTCSDL mối quan hệ là Phần mượt dùng làm tạo ra lập, update và khai quật CSDL mối quan hệ.

Đáp án: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giả sử một bảng đem 2 ngôi trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên lựa chọn ngôi trường SOBH thực hiện khoá chủ yếu rộng lớn vì

A. Trường SOBH là có một không hai, trong lúc cơ ngôi trường HOTEN ko cần là duy nhất

B. Trường SOBH là loại số, trong lúc cơ ngôi trường HOTEN ko cần là loại số 

C. Trường SOBH đứng trước ngôi trường HOTEN 

D. Trường SOBH là ngôi trường ngắn ngủi hơn

Câu 2:

Phát biểu này trong số tuyên bố sau là sai Khi nói tới miền?

A. Các miền của những tính chất không giống nhau ko nhất thiết cần không giống nhau 

B. Mỗi một tính chất hoàn toàn có thể đem nhị miền trở lên 

C. Hai tính chất không giống nhau hoàn toàn có thể nằm trong miền 

D. Miền của tính chất bọn họ thương hiệu thông thường là loại text

Câu 3:

Phát biểu này sai trong số tuyên bố sau khoản thời gian nói tới khoá chính?

A. Một bảng hoàn toàn có thể có rất nhiều khoá chính

B. Mỗi bảng đem tối thiểu một khoá 

Xem thêm: một bài thuyết trình mẫu

C. Xác tấp tểnh khoá tùy thuộc vào mối quan hệ logic của những tài liệu chứ không cần tùy thuộc vào độ quý hiếm những dữ liệu 

D. Nên lựa chọn khoá đó là khoá đem không nhiều tính chất nhất

Câu 4:

Mô hình phổ cập nhằm xây đắp CSDL mối quan hệ là: 

A. Mô hình phân cấp 

B. Mô hình tài liệu quan tiền hệ 

C. Mô hình phía đối tượng 

D. Mô hình cơ sỡ quan tiền hệ

Câu 5:

Đặc điểm này tại đây ko là đặc thù của một mối quan hệ vô hệ CSDL quan tiền hệ?

A. Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan tiền trọng 

B. Quan hệ không tồn tại tính chất nhiều trị hoặc phức tạp 

C. Mỗi tính chất mang trong mình 1 thương hiệu phân biệt và trật tự những tính chất là quan tiền trọng 

D. Tên của những mối quan hệ hoàn toàn có thể trùng nhau

Câu 6:

Cho những bảng sau :

- DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai)

- LoaiSach(MaLoai, LoaiSach)

- HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia)

Để biết giá bán của một cuốn sách thì có nhu cầu các bảng nào?

A. HoaDon

B. DanhMucSach, HoaDon 

C. DanhMucSach, LoaiSach 

D. HoaDon, LoaiSach

Xem thêm: thug life

TÀI LIỆU VIP VIETJACK