phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm sông ngòi nước ta

Câu hỏi:

04/03/2022 17,223

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm sông ngòi nước ta

A. hầu hết sông. 

B. Phần rộng lớn là sông nhỏ.

C. Giàu phù rơi.

D. Ít phụ lưu.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của sông ngòi nước tao biểu hiện ở đặc điểm: Sông ngòi dày đặc, nhiều nước, giàu phù rơi, chế độ nước theo dõi mùa. Như vậy, Ít phụ lưu là đáp án ko đúng mực.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hậu ngược của quy trình xâm thực mạnh tạo nên ở miền núi là

Câu 2:

Đặc điểm của khu đất feralit là

Xem thêm: hồ sơ xin việc cần những gì

Câu 3:

Quá trình feralit hóa là quy trình tạo hình khu đất đặc thù mang đến vùng khí hậu

Câu 4:

Đặc điểm này sau đây không đúng với sông ngòi nước ta?

Câu 5:

Xâm thực mạnh ở miền núi không gây kết quả thẳng này sau đây?

Câu 6:

Địa hình Caxtơ (hang động, suối cạn, thung khô) được tạo hình hầu hết bên trên loại đá này sau đây?

Câu 7:

Mạng lưới sông ngòi việt nam dày quánh do

Câu 8:

Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc ở việt nam tác động thẳng và rõ rệt rệt nhất cho tới sinh hoạt tạo ra này sau đây?

Câu 9:

Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của sông ngòi nước tao biểu hiện ở đặc điểm nào sau đây?

Câu 10:

Phát biểu này sau đây không đúng với Điểm sáng sông ngòi nước ta?

Câu 11:

Thành phần loại này sau đây không thuộc cây sức nóng đới?

Xem thêm: cu + h2o