phát biểu nào sau đây không đúng về đô thị hóa ở nước ta

Câu hỏi:

02/08/2019 107,255

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng về đô thị hóa ở nước ta

A. Tỉ lệ dân khu đô thị với Xu thế tăng.

B. Quá trình đô thị mới ra mắt lờ lững.

C. Trình phỏng đô thị mới quá thấp.

D. Phân thân phụ khu đô thị đồng đều toàn quốc.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Hướng dẫn: SGK/77-78, địa lí 12 cơ bạn dạng.

Chọn: D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm của khu đô thị VN lúc bấy giờ là

A. đều phải có quy tế bào rất rộng.

B. có khá nhiều loại không giống nhau.

C. phân bổ đồng đều toàn quốc.

D. hạ tầng tân tiến.

Câu 2:

Tỉ lệ dân trở thành thị của VN còn thấp, vẹn toàn nhân đó là do

A. VN trở nên tân tiến mạnh nông nghiệp rạm canh lúa nước.

B. trình độ chuyên môn trở nên tân tiến công nghiệp của VN quá thấp.

C. người dân mến sinh sống ở vùng quê rộng lớn vì như thế nút sinh sống thấp.

D. VN với không nhiều thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn.

Câu 3:

Tác động lớn số 1 của quy trình khu đô thị hoá ở VN cho tới nền kinh tế tài chính là

A. Tạo việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.

Xem thêm: hiện tượng điện phân không ứng dụng để

B. Tăng nhanh chóng độ quý hiếm xuất khẩu.

C. Làm di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

D. Tăng thu nhập cho tất cả những người dân.

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây chính với đô thị mới ở VN hiện tại nay?

A. Tỉ lệ dân trở thành thị không bao giờ thay đổi.

B. Số khu đô thị như thể nhau ở những vùng.

C. Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D. Trình phỏng đô thị mới còn rất rất thấp.

Câu 5:

Số dân trở thành thị VN tăng nhanh chóng trong mỗi năm mới đây hầu hết là vì vẹn toàn nhân nào là sau đây?

A. Tác động của hội nhập kinh tế tài chính toàn thế giới.

B. Tác động của quy trình công nghiệp hóa.

C. Tại khu đô thị với hạ tầng càng ngày càng đảm bảo chất lượng.

D. Tại khu đô thị dễ dàng mò mẫm việc thực hiện với thu nhập.

Câu 6:

Nhận lăm le nào là tại đây không nên Điểm sáng đô thị mới ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân trở thành thị cao.

B. Trình phỏng đô thị mới thấp.

C. Tỉ lệ dân trở thành thị càng ngày càng tăng.

D. Đô thị hóa ra mắt lờ lững.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK