phát biểu nào sau đây không đúng điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra

Câu hỏi:

29/05/2020 47,539

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra

A. Điện ngôi trường tĩnh là vì những phân tử đem năng lượng điện đứng yên lặng sinh ra

B. Tính hóa học cơ phiên bản của năng lượng điện ngôi trường là nó ứng dụng lực năng lượng điện lên năng lượng điện bịa vô nó

C. Véctơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm luôn luôn nằm trong phương, nằm trong chiều với vectơ lực năng lượng điện ứng dụng lên một năng lượng điện bịa bên trên điểm ê vô năng lượng điện trường

D. Véctơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm luôn luôn nằm trong phương, nằm trong chiều với vectơ lực năng lượng điện ứng dụng lên một năng lượng điện dương bịa bên trên điểm ê vô năng lượng điện trường

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường phát sinh vì thế năng lượng điện Q = 5.10-9 (C), bên trên một điểm vô chân ko cơ hội năng lượng điện một khoảng tầm 10 (cm) có tính rộng lớn là

A. E = 0,450 (V/m)

B. E = 0,225 (V/m)

C. E = 4500 (V/m)

D. E = 2250 (V/m)

Câu 2:

Công thức xác lập độ mạnh năng lượng điện ngôi trường phát sinh vì thế năng lượng điện Q < 0, bên trên một điểm vô chân ko, cơ hội năng lượng điện Q một khoảng tầm r là

A. E=9.109Qr2

B. E=-9.109Qr2

C. E=9.109Qr

D. E=-9.109Qr

Câu 3:

Hai năng lượng điện điểm cân nhau được bịa nội địa (ε = 81) xa nhau chừng 3 (cm). Lực đẩy thân thuộc bọn chúng vì thế 0,2.10-5 (N). Hai năng lượng điện đó

Xem thêm: trăng trò chuyện thân mật

Atrái du, đ ln là 4,472.10-2 (μC)

Bcùng du, đ ln là 4,472.10-10 (μC)

C. trái du, đ ln là 4,025.10-9 (μC)

Dcùng du, đ ln là 4,025.10-3 (μC)

Câu 4:

Hai ngược cầu nhỏ với năng lượng điện 10-7 (C) và 4.10-7 (C), tương tác cùng nhau một lực 0,1 (N) vô chân ko. Khoảng cơ hội thân thuộc bọn chúng là

A. r = 0,6 (cm)

B. r = 0,6 (m)

C. r = 6 (m)

D. r = 6 (cm)

Câu 5:

Ba năng lượng điện q y sì nhau được bịa cố định và thắt chặt bên trên tía đỉnh của một tam giác đều sở hữu cạnh a. Độ rộng lớn độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên tâm của tam giác ê là

A. E=9.109Qa2

B. E=9.3.109Qa2

C. E=9.9.109Qa2

D. E=0

Câu 6:

Một năng lượng điện điểm dương Q vô chân không khiến rời khỏi bên trên điểm M cơ hội năng lượng điện một khoảng tầm r = 30 (cm), một năng lượng điện ngôi trường với độ mạnh E = 30000 (V/m). Độ rộng lớn năng lượng điện Q là

A. Q = 3.10-5 (C)

B. Q = 3.10-6 (C)

C. Q = 3.10-7 (C)

Xem thêm: đặt 3 câu nêu đặc điểm

D. Q = 3.10-8 (C)