phát biểu nào sau đây đúng với nguồn lao động nước ta hiện nay

Câu hỏi:

02/08/2021 60,993

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây đúng với nguồn lao động nước ta hiện nay

A. Nhiều tay nghề nhập công nghiệp.

B. Phân tía triệu tập ở điểm miền núi.

C. Chất lượng làm việc ngày càng tăng.

Đáp án chủ yếu xác

D. Chủ yếu đuối là làm việc với trình độ cao. 

Chọn C

Chất lượng của mối cung cấp làm việc VN càng ngày càng thổi lên vì thế trở nên tựu của dạy dỗ, hắn tế.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quá trình đô thị mới của VN lúc bấy giờ không có Điểm sáng nào là sau đây?

A. Trình phỏng khu đô thị hóa còn thấp.

B. Phân tía những khu đô thị không đều. 

C. Tỉ lệ dân trở nên thị tăng lên.

D. Có nhiều khu đô thị với quy mô lớn. 

Câu 2:

Cho biểu đồ gia dụng về dan số trở nên thị và vùng quê VN, tiến độ 2010 - 2019

(Nguồn: Số liệu theo dõi niên giám đo đếm VN 2019, NXB Thống kê 2020)

Biểu đồ gia dụng thể hiện tại nội dung nào là sau đây?

A. Quy tế bào và cơ cấu tổ chức số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

B. Thay thay đổi quy tế bào số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

C. Tình hình tăng thêm số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta 

D. Sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

Câu 3:

Điều khiếu nại nào là tại đây tiện lợi mang lại VN tạo ra lúa gạo?

A. Đồng vì chưng rộng lớn, khu đất phù rơi phì nhiêu.

Xem thêm: hướng dẫn viết hồ sơ xin việc

B. Khí hậu phân hóa, với mùa đông lạnh.

C. Nhiều sông, sông ngòi có mùa khô.

D. Địa hình đống núi, phân bậc theo dõi độ cao. 

Câu 4:

Cơ cấu tài chính vùng quê ven bờ biển Bắc Trung Sở đang xuất hiện sự thay cho thay đổi rõ rệt đa số là do

A. cải cách và phát triển việc nuôi trồng thủy sản.

B. đẩy mạnh đánh bắt cá thủy sản xa thẳm bờ.

C. hấp dẫn mối cung cấp góp vốn đầu tư quốc tế.

D. hình trở nên những vùng lúa rạm canh. 

Câu 5:

Do nằm trong điểm gió rét nên biển lớn Đông có

A. nhiệt độ phỏng nước biển lớn cao, nhiều khả năng chiếu sáng, bão và áp thấp nhiệt đới gió mùa sinh hoạt mạnh

B. biển lớn kín, rộng lớn, thềm châu lục nông, sóng biển lớn mạnh nhập thời gian gió rét tây nam

C. nhiệt độ phỏng nước biển lớn và dòng sản phẩm biển lớn thay cho thay đổi theo dõi mùa, sóng biển lớn mạnh nhập mùa đông

D. gió rét, bão và áp thấp nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ phỏng nước biển lớn cao và phỏng muối bột khá lớn

Câu 6:

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018

(Đơn vị: Tỷ đồng $ mỹ - USD)

(Nguồn: Niên giám đo đếm VN 2018, NXB Thống kê, 2019)

Căn cứ bảng số liệu, đánh giá nào là tại đây đích về kim ngạch xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và công ty của một vài vương quốc năm 2018?

A. Campuchia thấp rộng lớn Lào.

B. Lào thấp rộng lớn Mi-an-ma.

C. Mianama cao hơn Campuchia.

D. Lào cao hơn nữa Bru-nây. 

Xem thêm: cl2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK