phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng là phù hợp

Câu hỏi:

17/01/2022 24,965

Bạn đang xem: phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng là phù hợp

A. Là một tụ hợp những số nguyên 

B. Độ nhiều năm tối nhiều của mảng là 255 

C. Là một mặt hàng hữu hạn những thành phần nằm trong kiểu 

Đáp án chủ yếu xác

D. Mảng ko thể chứa chấp kí tự

Mảng một chiều là một trong mặt hàng hữu hạn những thành phần nằm trong loại. Mảng được gọi là và từng thành phần của chính nó mang trong mình 1 chỉ số. Để tế bào mô tả tao cần thiết xác lập loại của những thành phần và cơ hội khắc số những thành phần của chính nó.

Đáp án: C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho khai báo mảng như sau: Var a : array[0..10] of integer ;

Phương án nào là tiếp sau đây chỉ thành phần loại 10 của mảng?

A. a[10]; 

B. a(10); 

C. a[9]; 

D. a(9);

Câu 2:

Mảng là loại tài liệu màn trình diễn một mặt hàng những thành phần thuận tiện cho:

A. chèn góp thêm phần tử 

B. truy vấn cho tới thành phần bất kì 

C. xóa 1 phần tử 

D. chèn tăng thành phần và xóa phần tử

Câu 3:

Để khai báo số thành phần của mảng vô PASCAL, người xây dựng cần: 

A. khai báo một hằng số là số thành phần của mảng

B. khai báo chỉ số chính thức và kết thúc đẩy của mảng 

Xem thêm: bộ hồ sơ xin việc gồm những gì

C. khai báo chỉ số kết thúc đẩy của mảng 

D. ko cần thiết khai báo gì, khối hệ thống tiếp tục tự động xác định

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây về mảng là ko chủ yếu xác? 

A. Chỉ số của mảng ko nhất thiết chính thức kể từ 1 

B. cũng có thể thi công mảng nhiều chiều

C. Xâu kí tự động cũng rất có thể coi như là một trong loại mảng 

D. Độ nhiều năm tối nhiều của mảng là 255

Câu 5:

Cho khai báo mảng và đoạn công tác như sau:

Var a : array[0..50] of real ;

k := 0 ;

for i := 1 đồ sộ 50 do

if a[i] > a[k] then k := i ;

Đoạn công tác bên trên tiến hành việc làm gì bên dưới đây?

A. Tìm thành phần nhỏ nhất vô mảng; 

B. Tìm thành phần lớn số 1 vô mảng; 

C. Tìm chỉ số của thành phần lớn số 1 vô mảng 

D. Tìm chỉ số của thành phần nhỏ nhất vô mảng

Câu 6:

Phương án nào là bên dưới đấy là khai báo mảng phù hợp lệ? 

A. Var đem : ARRAY[0..10] OF INTEGER; 

B. Var đem : ARRAY[0..10] : INTEGER; 

C. Var đem : INTEGER OF ARRAY[0..10]; 

D. Var đem : ARRAY(0..10) : INTEGER;

Xem thêm: tính chất phân giác

TÀI LIỆU VIP VIETJACK