phân tích số 84 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của nó

❮ Bài trước Bài sau ❯


Phân tích số 84 đi ra quá số yếu tố rồi lần tập trung những ước của chính nó.

Bạn đang xem: phân tích số 84 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của nó

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 11: Phân tích một vài đi ra quá số vẹn toàn tố

Bài 5 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Phân tích số 84 đi ra quá số yếu tố rồi lần tập trung những ước của chính nó.

Lời giải:

+) Phân tích 84 đi ra quá số yếu tố bằng phương pháp viết lách "theo cột dọc":

Bài 5 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Do đó: 84 = 2 . 2 . 3 . 7 = 22 . 3 . 7 

+ Khi bại tao sở hữu phân tích

84 = 1 . 84 = 2. 42 = 3 . 28 = 4 . 21 = 6 . 14 = 7 . 12 

Do bại những ước của 84 là: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 14; 21; 28; 42; 84. 

Giả sử A là tập trung những ước của 84. 

Vậy A = {1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 14; 21; 28; 42; 84}.

Xem thêm: soạn bài đường đời đầu tiên

Lời giải Toán 6 Bài 11: Phân tích một vài đi ra quá số yếu tố hoặc, cụ thể khác:

 • Câu chất vấn phát động trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: Làm thế này nhằm viết lách số 120 kết quả của những quá số vẹn toàn tố? ....

 • Hoạt động 1 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: a) Hãy nêu những số yếu tố nhỏ rộng lớn 30. ....

 • Luyện luyện 1 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm một ước yếu tố của 187. ....

 • Hoạt động 2 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: Viết số 12 kết quả của những quá số yếu tố. ....

 • Luyện luyện 2 trang 45 Toán lớp 6 Tập 1: Phân tích số 40 đi ra quá số yếu tố bằng phương pháp viết lách “rẽ nhánh” và “theo cột dọc” ....

 • Luyện luyện 3 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Phân tích số 450 đi ra quá số yếu tố. ....

 • Bài 1 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Phân tích những số sau đi ra quá số vẹn toàn tố: 45, 78, 270, 299. ....

  Xem thêm: cho tam giác abc có

 • Bài 2 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: a) sành 400 = 24 . 52. Hãy viết lách 800 kết quả những quá số yếu tố. ....

 • Bài 3 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: a) sành 2 700 = 22 . 33 . 52. Hãy viết lách 270 và 900 kết quả những quá số yếu tố. ....

 • Bài 4 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Chỉ đi ra nhị số bất ngờ nhưng mà từng số bại sở hữu đích phụ thân ước yếu tố. ....