phần lớn dân cư nước ta hiện sống ở nông thôn do

Câu hỏi:

14/07/2019 64,625

Bạn đang xem: phần lớn dân cư nước ta hiện sống ở nông thôn do

A. Nông nghiệp hiện nay là ngành tài chính cải tiến và phát triển nhất.

B. Điều khiếu nại sinh sống ở vùng quê cao hơn nữa trở nên thị.

C. Quá trình đô thị mới ra mắt lừ đừ.

Đáp án chủ yếu xác

D. Có sự di dân kể từ trở nên thị vè vùng quê.

Giải thích: Quá trình đô thị mới của việt nam ra mắt lừ đừ với sản phẩm ngàn năm tuy nhiên tiếp tục có rất nhiều fake đổi mới tích vô cùng vẫn tại mức thấp. Vì vậy, phần rộng lớn dân sinh sống ở việt nam vẫn hầu hết sinh sống ở những vùng vùng quê (chiếm khoảng chừng 70% dân số).

Đáp án: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để thuyên giảm tác động xấu đi của khu đô thị cần

A. Hạn chế dòng sản phẩm di dân kể từ vùng quê nhập khu đô thị.

B. Ngăn ngăn lối sinh sống người dân vùng quê nhích ngay gần lối sinh sống trở nên thị.

C. Giảm hạn chế vận tốc đô thị mới.

D. Tiến hành đô thị mới khởi đầu từ công nghiệp hóa.

Câu 2:

Nhận toan này tại đây không đích thị về tác động tích vô cùng của quy trình khu đô thị hóa?

A. Tạo đi ra nhiều việc thực hiện cho những người làm việc.

B. Tăng cường hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm.

C. Tạo đi ra sự di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính.

D. Thúc đẩy nông - lâm - ngư cải tiến và phát triển.

Câu 3:

Số dân trở nên thị và tỉ trọng dân trở nên thị ở việt nam trong mỗi năm vừa qua sở hữu điểm sáng này bên dưới đây?

A. Số dân trở nên thị và tỉ trọng dân trở nên thị đều tăng.

Xem thêm: cu + h2o

B. Số dân trở nên ganh đua tăng tuy nhiên tỉ trọng dân trở nên thị hạn chế.

C. Số dân trở nên ganh đua hạn chế tuy nhiên tỉ trọng dân trở nên thị vẫn tăng.

D. Số dân trở nên thị và tỉ trọng dân trở nên thị đều hạn chế.

Câu 4:

Để giảm sút hiện tượng di dân tự tại nhập những khu đô thị, biện pháp hầu hết và lâu lâu năm là

A. cải tiến và phát triển và không ngừng mở rộng hệ màng lưới khu đô thị.

B. hạn chế tỉ suất tăng thêm dân sinh ở vùng quê.

C. trấn áp việc nhập hộ khẩu của dân vùng quê về TP. Hồ Chí Minh.

D. xây đắp vùng quê mới nhất, đa dạng mẫu mã hóa sinh hoạt tài chính ở vùng quê.

Câu 5:

Vùng sở hữu số dân khu đô thị tối đa việt nam là

A. Đồng bởi vì sông Hồng.

B. Đông Nam Sở.

C. Duyên hải Nam Trung Sở.

D. Đồng bởi vì sông Cửu Long.

Câu 6:

Đô thị hóa ở việt nam sở hữu điểm sáng này sau đây?

A. Trình phỏng đô thị mới thấp.

B. Tỉ lệ dân trở nên thị hạn chế.

C. Phân tía khu đô thị đều trong số những vùng.

D. Quá trình đô thị mới ra mắt nhanh chóng.

Xem thêm: cạnh huyền

TÀI LIỆU VIP VIETJACK