phân biệt khuếch tán đơn giản và khuếch tán tăng cường

Nêu Đặc điểm của vận gửi thụ động. Phân biệt khuếch giã giản dị và khuếch giã tăng cường

170 23/03/2023

Câu căn vặn 2 trang 67 Sinh học tập 10: Nêu Đặc điểm của vận gửi thụ động. Phân biệt khuếch giã giản dị và khuếch giã tăng mạnh bằng phương pháp triển khai xong theo đuổi bảng hình mẫu sau:

Bạn đang xem: phân biệt khuếch tán đơn giản và khuếch tán tăng cường

Nêu Đặc điểm của vận gửi thụ động (ảnh 1)

Trả tiếng

• Đặc điểm của vận gửi thụ động:

- Vận gửi thụ động là loại khuếch giã những hóa học kể từ điểm sở hữu mật độ hóa học tan cao cho tới điểm sở hữu mật độ hóa học thấp – xuôi chiều gradient mật độ.

- Không tiêu hao tích điện.

- Các hóa học hoàn toàn có thể khuếch giã qua loa lớp kép phospholipid hoặc qua loa những protein xuyên màng.

• Phân biệt khuếch giã giản dị và khuếch giã tăng cường:

Thành phần (màng tế bào) tham ô gia khuếch tán

Đặc điểm hóa học khuếch tán

Xem thêm: bấm lỗ tai có đau không

Các nhân tố tác động cho tới vận tốc khuếch tán

Khuếch tán đơn giản

Lớp kép phospholipid.

Không phân rất rất và sở hữu độ dài rộng nhỏ.

Phụ nằm trong vô thực chất khuếch giã, sự chênh nghiêng mật độ những hóa học bên phía trong và phía bên ngoài giống như bộ phận chất hóa học của lớp phospholipid kép.

Khuếch giã tăng cường

Xem thêm: al h2so4 đặc

Kênh protein thường xuyên biệt – protein xuyên màng.

Các hóa học ko thể khuếch giã qua loa lớp kép phospholipid của màng tế bào tựa như các ion, những hóa học phân rất rất, những amino acid,…

Không chỉ tùy theo vận tốc khuếch giã mà còn phải tùy theo con số kênh protein đóng góp há bên trên màng. Bên cạnh đó, sự khuếch giã của những ion qua loa những kênh protein còn tùy theo sự chênh nghiêng về năng lượng điện thế thân ái nhì phía của màng.