phần ảo của số phức

Số phức và những dạng toán về số phức là 1 trong mỗi nội dung Toán 12 cần thiết, thông thường xuất hiện tại trong những bài xích thi đua ĐH. Do vậy, vô nội dung bài viết này, Marathon Education vẫn khối hệ thống lại một số trong những dạng toán cơ bạn dạng về thám thính phần thực và phần ảo của số phức, bên cạnh đó chỉ dẫn cách thức giải những dạng bài xích luyện này. Các em hãy theo gót dõi ngay lập tức nội dung nội dung bài viết tiếp sau đây.

Bạn đang xem: phần ảo của số phức

>>> Dạng Bài Tập Và Cách Giải Bất Phương Trình Toán Lớp 10

Xác toan phần thực và phần ảo của số phức

Xác toan phần thực và phần ảo của số phức
Xác toan phần thực và phần ảo của số phức (Nguồn: Internet)

Phương pháp giải

Số phức với dạng: z = a + bi (a, b ∈ ) với a là phần thực và b là phần ảo.

Ví dụ: Xác toan phần thực và phần ảo của số phức sau:

  1. z = 4 + 3i
  2. z = 4i – 6
  3. z = 5
  4. z = 18i

Hướng dẫn giải

  1. Số phức z = 4 + 3i với phần thực a = 4 và phần ảo b = 3.
  2. Số phức z = 4i – 6 với phần thực a = -6 và phần ảo b = 4.
  3. Số phức z = 5 với phần thực a = 5 và phần ảo b = 0.
  4. Số phức z = 18i với phần thực a = 0 và phần ảo b = 18.
chương trình học tập thử

Tìm phần thực và phần ảo của số phức

Phương pháp giải

Để tìm ra phần thực và phần ảo của số phức z, những em cần thiết đem z về dạng công cộng này đó là z = x + iy (x, hắn ∈ ). Lúc này phần thực của z là x và phần ảo là hắn. Để tiến hành được những em cần thiết nắm rõ một số trong những kỹ năng cơ bạn dạng vẫn học tập như:

\begin{aligned} &\bull\ \frac{\overline{z_1}}{z_2}=\frac{z_1.\overline{z_2}}{|z_2|^2}\text{ với }z_1,z_2\in\Complex.\\ &\bull\ (1+i)^2=2i \text{ và }(1-i)^2=-2i\text{ với i là đơn vị chức năng ảo.}\\ &\bull\ \text{Công thức nhị thức Newton:}\\ &\text{Cho z = a + bi ⋲ C (Với a, b ∈ ℝ và n ∈ ℕ). Khi bại tao có:}\\ &z^n=(a+bi)^n=\sum^n_{k=0}C^k_na^{n-k}(bi)^k=\sum^n_{k=0}C_n^ka^{n-k}b^ki^k \end{aligned}

Sau bại, nhằm viết lách được thành phẩm bên dưới dạng đại số thì những em cần vận dụng những công thức: i2 = -1, i3 = -i, i4 = 1. Từ bại, tao với công thức tổng quát tháo như sau:

i^n=\begin{cases} 1\text{ nếu như }n=4k\\ i\text{ nếu như }n=4k+1\\ -1\text{ nếu như }n=4k+2\\ -i\text{ nếu như }n=4k+3\\ \end{cases} \ \ \ (k\in\N)

Ví dụ: Cho số phức z = -i(7i + 6). Tìm phần thực và phần ảo của số phức z.

Hướng dẫn giải

Ta có: 

z = -i(7i + 6) = -7i2 – 6i = 7 – 6i

Vậy phần thực là 7 và phần ảo của số phức là -6.

Bài luyện nâng lên thám thính phần thực và phần ảo của số phức

Bài luyện 1: Tìm phần thực và phần ảo của số phức

Xem thêm: Góc mẹo vặt hữu ích: Giày Vans bị phai màu phải làm sao?

z=\frac{\sqrt3-i}{1+i}-\frac{\sqrt2-1}{i}

Hướng dẫn giải

Ta có:

\begin{aligned} &z=\frac{\sqrt3-i}{1+i}-\frac{\sqrt2-1}{i}\\ &=\frac{(\sqrt3-1)(1-i)}{(1+i)(1-i)}-\frac{(\sqrt2-i)2i}{2i^2}\\ &=\frac{\sqrt3-i\sqrt3-i+i^2}{2}+\frac{2+2i\sqrt2}{2}\\ &=\frac{\sqrt3+1+i(2\sqrt2-\sqrt3-1)}{2}\\ &=\frac{\sqrt3+1}{2}+\frac{2\sqrt2-\sqrt3-1}{2}i\\ &\text{Vậy số phức z cần thiết thám thính với phần thức là }\frac{\sqrt3+1}{2}\text{ và phần ảo là }\frac{2\sqrt2-\sqrt3-1}{2} \end{aligned}

Bài luyện 2: Tìm phần thực và phần ảo của số phức z nếu:

(1 + i)^2. (2 - i)z = 8 + i + (1 + 2i)z

Hướng dẫn giải

Ta có:

\begin{aligned} &(1 + i)^2.(2 - i)z = 8 + i + (1 + 2i)z\\ &⇔ 2i(2 - i)z = 8 + i + (1 + 2i)z\\ &⇔ 2(1 + 2i)z = 8 + i + (1 + 2i)z\\ &⇔ (1 + 2i)z = 8 + i\\ &⇔z = \frac{8+i}{1+2}i = \frac{(8 + i)(1 - 2i)}{(1 + 2 i)(1 - 2i)} = \frac{10 - 15i}{5} = 2 - 3i \end{aligned}

Vậy số phức cần thiết thám thính với phần thực là 2 và phần ảo vì như thế -3.

Bài luyện 3: Tìm phần thực và phần ảo của số phức sau:

z = \left(\frac{1 + i\sqrt3}{1 + i}\right)^3

Hướng dẫn giải:

Ta có:

\begin{aligned} &z = \left(\frac{1 + i\sqrt3}{1 + i}\right)^3\\ &\ \ =\frac{1+3\sqrt3i+3(\sqrt3i)^2+(\sqrt3i)^3}{2i(1+i)}\\ &\ \ =\frac{1+3\sqrt3i-9-3\sqrt3i}{-2+2i}\\ &\ \ =\frac{-8}{-2+2i}=\frac{-8(-2-2i)}{8}=2+2i \end{aligned}

Vậy số phức với phần thực 2 và phần ảo 2.

Tham khảo ngay lập tức những khoá học tập online của Marathon Education

Hy vọng với những kỹ năng về những dạng bài xích luyện thám thính phần thực và phần ảo của số phức Marathon vẫn share vô nội dung bài viết bên trên sẽ hỗ trợ những em rất có thể giải bài xích luyện chất lượng tốt rộng lớn. Trong khi, nhằm học trực tuyến tăng nhiều kỹ năng có lợi không giống thì những em rất có thể truy vấn vô trang web Marathon Education. Chúc những em luôn luôn đạt điểm chất lượng tốt và học hành hiệu quả!

Xem thêm: 1 cosx bằng gì