peptit và protein

A. PEPTIT

I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI

Bạn đang xem: peptit và protein

1. Khái niệm

- Là loại phù hợp hóa học chứa chấp kể từ 2 – 50 gốc \(\alpha\) amino axit links cùng nhau bởi những liên kết peptit

- Liên kết peptit là links – CO- NH- đằm thắm nhì đơn vị chức năng \(\alpha\) amino axit. Nhóm CO – NH đằm thắm nhì đơn vị chức năng \(\alpha\) amino axit được gọi là group peptit

2. Phân loại

- Oligopeptit là những peptit với kể từ 2 – 10 gốc \(\alpha\) amino axit và được gọi ứng là đi-; tri-; …

- Polipeptit là những peptit với kể từ 11-50 gốc \(\alpha\) amino axit. Đây là hạ tầng nhằm tạo ra protein

II. CẤU TẠO, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

1. Cấu tạo

Phân tử peptit phù hợp trở nên kể từ những gốc a - amino axit  nối cùng nhau bởi links peptit bám theo một trật tự động chắc chắn : amino axit đầu N còn group –NH2, amino axit đầu C còn group –COOH.

 

2. Đồng phân, danh pháp

- Đồng phân: Nếu phân tử peptit chứa chấp n gốc a - amino axit không giống nhau thì số đồng phân loại peptit được xem là n!

- Danh pháp: Tên của những peptit được tạo hình bằng phương pháp ghép thương hiệu gốc axyl của những những a - amino axit chính thức từ trên đầu N, rồi kết giục bởi thương hiệu của axit đầu C

Ví dụ: 

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Các peptit thông thường ở thể rắn, với nhiệt độ nhiệt độ chảy cao và dễ dàng tan nội địa.

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng thủy phân

- Điều khiếu nại thủy phân: xúc tác axit hoặc kiềm và đun nóng

- Sản phẩm: những α-amino axit

2. Phản ứng màu sắc biure: nhập môi trường thiên nhiên kiềm, những peptit với kể từ 2 links peptit trở lên trên ứng dụng với Cu(OH)2 tạo phù hợp hóa học màu sắc tím

Xem thêm: pbo2 + hcl

B. PROTEIN

I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI

1. Khái niệm

Là những polipeptit cao phân tử với phân tử khối tử vài ba chục ngàn cho tới vài ba triệu

2. Phân loại

- Protein được phân trở nên 2 loại:

   + Protein đơn giản: Khi thủy phân chỉ mang đến lếu láo phù hợp những \(\alpha\) amino axit

   + Protein phức tạp: được tạo nên trở nên kể từ protein đơn giản và giản dị và những bộ phận “phi protein” như axit nucleic,..

3. Cấu tạo nên phân tử

Protein được tạo nên bởi nhiều gốc \(\alpha\) amino axit nối cùng nhau bởi links peptit, tuy nhiên lượng to hơn và phức tạp rộng lớn peptit

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- phần lớn protein tan được nội địa trở nên hỗn hợp keo dán và bị sầm uất tụ Khi đun rét. Sự sầm uất tụ và kết tủa protein cũng xẩy ra Khi mang đến axit, bazo hoặc một vài muối bột nhập hỗn hợp protein

- Có một vài loại protein ko tan được nội địa, không xẩy ra sầm uất tụ hoặc kết tủa như: tóc, móng ( tay, chân),…

* Sự sầm uất tụ: Khi đun rét hoặc mang đến axit, bazơ hoặc một vài muối bột nhập hỗn hợp protein, protein tiếp tục sầm uất tụ lại, tách thoát khỏi hỗn hợp. Ta gọi ê là sự việc sầm uất tụ protein.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

- Bị thủy phân trở nên những gốc \(\alpha\) amino axit nhờ xúc tác axit, bazo hoặc enzim tương tự động như peptit

- Có phản xạ màu sắc biure với Cu(OH)2 tạo phù hợp hóa học ngươi tím. Đây là phản xạ dùng làm phân biệt protein

- Phản ứng với HNO3 đ tạo nên kết tủa gold color.

 

IV. VAI TRÒ

- Protein với tầm quan trọng cần thiết số 1 so với sự sinh sống của nhân loại và loại vật. Vì vậy, protein là hạ tầng tạo ra sự sống

- Protein là bộ phận chủ yếu nhập thực phẩm của những người và động vật

Xem thêm: soạn các loài chung sống với nhau như thế nào

Sơ trang bị tư duy: Peptit và protein.

Loigiaihay.com