ở mặt chất lỏng tại hai điểm s1 và s2 có hai nguồn

Câu hỏi:

02/04/2022 12,576

Ở mặt mũi hóa học lỏng, bên trên nhì điểm S1,S2 có nhì mối cung cấp xấp xỉ nằm trong trộn theo gót phương trực tiếp đứng trị rời khỏi nhì sóng phối hợp đem bước sóng 1cm. Trong vùng gửi gắm sứt sẹo, M là vấn đề cơ hội S1,S2 lần lượt là 9cm và 12cm. Giữa M và lối trung trực của đoạn trực tiếp SS, đem số vấn gửi gắm sứt sẹo vô cùng tè là:

Bạn đang xem: ở mặt chất lỏng tại hai điểm s1 và s2 có hai nguồn

Phương pháp:

Trong gửi gắm sứt sẹo sóng nhì mối cung cấp nằm trong pha:

 + Điều khiếu nại đem cực to gửi gắm thoa: d2d1=kλ;kZ

+ Điều khiếu nại đem vô cùng tè gửi gắm thoa: d2d1=k+12λ;kZ

Cách giải: 

Tại điểm M có: d2d1λ=1291=3M là điểm nằm trong lối cực to loại 3. 

Ở mặt mũi hóa học lỏng, bên trên nhì điểm S1,S2 có nhì mối cung cấp xấp xỉ nằm trong trộn theo gót phương trực tiếp đứng (ảnh 1)

 Giữa M và lối trung trực của đoạn trực tiếp S1,S2, đem 3 vấn gửi gắm sứt sẹo vô cùng tè.

Chọn A. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại một điểm đem tốc độ trọng ngôi trường g, con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm thừng treo l dao động điều hoà với chu kì T, con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm thừng treo 12  dao động điều hoà với chu kì là:

Câu 2:

Con nhấp lên xuống lốc xoáy treo trực tiếp đứng bao gồm lốc xoáy có tính cứng k =100N / m và vật nặng trĩu đem lượng 100g. Kéo vật nặng trĩu theo gót phương trực tiếp đứng xuống bên dưới thực hiện lốc xoáy giãn 3cm rồi thả nhẹ nhõm. Lấy g=πm/s2 ,quãng lối vật chuồn được vô một trong những phần tía chu kì Tính từ lúc thời gian lúc đầu là:

Câu 3:

Một vật nhỏ xấp xỉ điều tiết đem biên phỏng A, chu kì xấp xỉ T. Tại thời gian lúc đầu t0=t  vật 

đang ở địa điểm biên. Quãng lối nhưng mà vật chuồn được kể từ thời gian lúc đầu cho tới thời gian t=T4  là 

Xem thêm: baso4 hcl

Câu 4:

Một hóa học điểm xấp xỉ điều tiết với phương trình li phỏng x=2.cos2πt+π2  (x tính bởi centimet, t tính bằng s). Tại thời gian t = 0,25s , hóa học điểm đem li phỏng bởi

Câu 5:

Dao động của vật là tổ hợp của nhì xấp xỉ điều tiết nằm trong phương đem phương trình theo thứ tự là x1=8sin(πt+α)cm và x2=4cos(πt)cm . Biên phỏng xấp xỉ của vật bởi 12cm thì 

Câu 6:

Cho một sợi thừng cao su đặc căng ngang. Làm mang lại đầu O của thừng xấp xỉ theo gót phương trực tiếp đứng. Hình vẽ tế bào mô tả hình dạng sợi thừng bên trên thời gian t1  (đường đường nét liền) và t2=t1+0,2 s  (đường đường nét đứt). Tại thời điểm t3=t2+215 s thì kích thước li phỏng của thành phần M cơ hội đầu O của thừng một quãng 2,4 m (tính theo gót phương truyền sóng) là 3cm. Gọi δ là tỉ số của vận tốc cực to của thành phần bên trên thừng với vận tốc truyền sóng. Giá trị của δ gần độ quý hiếm này nhất sau đây? 
Cho một sợi thừng cao su đặc căng ngang. Làm mang lại đầu O của thừng xấp xỉ theo gót phương trực tiếp đứng (ảnh 1)

Câu 7:

Hai con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm l1 l2 , rộng lớn kém cỏi nhau 30cm, được treo bên trên và một điểm. Trong và một khoảng chừng thời hạn như nhau bọn chúng tiến hành được số xấp xỉ theo thứ tự là 12 và 8. Chiều lâu năm l1 , l2 , tương ứng của nhì con cái nhấp lên xuống là

Câu 8:

Trong hiện tượng kỳ lạ gửi gắm sứt sẹo sóng nước, bên trên nhì điểm A và B đặt điều những mối cung cấp sóng phối hợp đem phương trình u=Acos(100πt)cm

 . Tốc phỏng truyền sóng bên trên mặt mũi nước là 1m/s. Gọi M là 1 điểm trực thuộc vùng gửi gắm sứt sẹo, AM=d1=12,5 cm;BM=d2=6 cm

 . Phương trình xấp xỉ bên trên M là:

Câu 9:

Ở mặt mũi nước đem nhì mối cung cấp sóng xấp xỉ theo gót phương vuông góc với mặt mũi nước, đem nằm trong phương trình u=Acost

. Trong miền gặp gỡ nhau của nhì sóng, những điểm nhưng mà ở cơ những thành phần nước xấp xỉ với biên phỏng cực to sẽ có được hiệu lối đi của sóng kể từ nhì mối cung cấp cho tới cơ bằng

Câu 10:

Ở một điểm bên trên Trái Đất, nhì con cái nhấp lên xuống đơn đem nằm trong lượng đang được xấp xỉ điều tiết. Gọi l1,s01,F1  l2,s02,F2  lần lượt là chiều lâu năm, biên phỏng, kích thước lực kéo về cực to của con cái nhấp lên xuống loại nhất và của con cái nhấp lên xuống loại nhì. thạo 3l2=2l1;2s02=3s01 .Tỉ số F1F2   bằng: 

Câu 11:

Hình vẽ mặt mũi là vật dụng thị màn trình diễn sự dựa vào của li phỏng x vô thời hạn t của nhì xấp xỉ điều tiết nằm trong phương. Dao động của vật là tổ hợp của nhì xấp xỉ rằng bên trên. Trong 0,20 s thứ nhất Tính từ lúc t = 0 s, vận tốc tầm của vật bằng 

Hình vẽ mặt mũi là vật dụng thị màn trình diễn sự dựa vào của li phỏng x vô thời hạn t của nhì xấp xỉ điều tiết nằm trong phương (ảnh 1)

Câu 12:

Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy treo trực tiếp đứng, xấp xỉ điều tiết bên trên điểm đem tốc độ trọng trường g=π2 m/s2. Chọn mốc thế năng đàn hồi ở địa điểm lốc xoáy không biến thành biến tấu, vật dụng thị của thế năng đàn hồi wdh theo thời hạn t như hình vẽ. Thế năng đàn hồi bên trên thời gian t0 , là 
Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy treo trực tiếp đứng, xấp xỉ điều tiết bên trên điểm đem tốc độ trọng ngôi trường (ảnh 1)

Xem thêm: giải friends global 10 student book

Câu 13:

Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy đang được xấp xỉ điều tiết theo gót phương ngang với biên độ 2cm . Vật đem lượng 100g, lốc xoáy có tính cứng 100N/m. Khi vật nhỏ đem véc tơ vận tốc tức thời 1010cm/s  thì thế năng của chính nó có tính rộng lớn là

Câu 14:

Chọn đáp án chính. Một vật xấp xỉ điều tiết xung quanh địa điểm thăng bằng O, Khi vật cho tới địa điểm biên thì

Câu 15:

Sóng cơ ngang truyền được trong những môi trường