nội dung nào sau đây không phải là cơ sở hình thành nền văn minh đại việt

Bạn đang xem: nội dung nào sau đây không phải là cơ sở hình thành nền văn minh đại việt

Đây là câu vấn đáp đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng mực và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vị những Chuyên Viên, nghề giáo số 1 của Shop chúng tôi.

icon

C13. C. Nho giáo là tư tưởng chủ yếu thống vô xuyên suốt những triều đại phong loài kiến.

C14. A. Tách tay chân nghiệp trở nên một ngành song lập.

C16. C. Tạo đi ra thành phầm rất chất lượng đáp ứng yêu cầu của triều đình phong

C17. A. khích lệ nhân tài,

C18. A. Thể hiện tại sự cách tân và phát triển của văn minh Đại Việt thời Lý-Trần,

C19. C. Du nhập và tôn tạo những loại cây kể từ mặt mũi ngoài

C20. A. Có nơi bắt đầu mối cung cấp kể từ những nền văn minh lâu lăm tồn bên trên trên quốc gia VN.

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: i là tập hợp số gì

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

4 vote

Xem thêm: fecl3 + agno3