nhiệt độ tối ưu cho hô hấp trong khoảng

Câu hỏi:

13/02/2020 15,429

Bạn đang xem: nhiệt độ tối ưu cho hô hấp trong khoảng

A. 30 -35o

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Nhiệt chừng tối ưu cho tới hoạt động và sinh hoạt thở của thực vật ở trong tầm 30 -35oC .

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm bão hoà khả năng chiếu sáng là

A. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang đãng ăn ý đạt cực kỳ đại

B. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang đãng ăn ý đạt cực kỳ tiểu

C. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang đãng ăn ý đạt tới mức trung bình

D. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang đãng ăn ý đạt bên trên nấc trung bình

Câu 2:

Sắc tố nào là tại đây nằm trong group sắc tố chính?

A. Diệp lục a và carôten

B. Diệp lục a và xantôphyl.

C. Diệp lục a và diệp lục b.

D. Diệp lục a và phicôbilin.

Câu 3:

Vai trò của những yếu tố đại lượng so với thực vật là:

A. Tham gia vô những phản xạ sinh hoá vô tế bào.

B. Tác động cho tới đặc điểm hệ keo dán giấy vô hóa học nguyên vẹn sinh của tế bào.

C. Cấu trúc nên những ăn ý hóa học cơ học vô tế bào.

D. Tham gia vô quy trình bú nước, muối bột khoáng và bay khá nước ở lá

Xem thêm: hno3 + fe2o3

Câu 4:

Ý nào là sau đây không đích thị với tầm quan trọng bay khá nước ở lá?

A. Tạo động lực phía bên trên nhằm kéo nước, ion khoáng và những hóa học tan kể từ rễ lên đến mức lá

B. Làm cởi khí khổng cho tới CO2 khuếch giã vô lá nhằm cung ứng cho tới quy trình quang đãng ăn ý.

C. Làm giảm nhiệt chừng của lá cây vô những ngày nắng cháy, đáp ứng cho những quy trình sinh lí xẩy ra thông thường.

D. Làm cho tới khí khổng cởi và khí O2 tiếp tục bay rời khỏi không gian.

Câu 5:

Thành phần đa phần của dịch mạch rây là:

A. Nước và những ion khoáng

B. Amit, ion khoáng

C. Saccarôzơ và axit amin

D. Hoocmon, vitamin

Câu 6:

Yếu tố nào là là nguyên vẹn nhân đa phần tạo nên sự đóng góp hoặc cởi khí khổng?

A. Nhiệt độ

B. Nước

C. Phân bón

D. Ánh sáng

Câu 7:

Một phân tử glucôzơ bị lão hóa trọn vẹn vô đàng phân và quy trình Crep, tuy nhiên 2 quy trình này chỉ dẫn đến một vài ba ATP. Phần tích điện còn sót lại nhưng mà tế bào tiếp nhận kể từ phân tử glucôzơ ở đâu?

A. Trong phân tử CO2 được thải rời khỏi kể từ quy trình này

B. Trong O2

C. Trong NADH và FADH2

Xem thêm: enthalpy tạo thành chuẩn của các đơn chất bền bằng

D. Mất bên dưới dạng nhiệt