nhân số có hai chữ số

Đối với vấn đề lớp 4 nhân với số đem nhì chữ số, học viên vẫn còn đấy bắt gặp nhiều trở ngại Lúc lưu giữ công việc triển khai đo lường và tính toán.

Hôm ni sát cánh đồng hành với con cái nhập bài học kinh nghiệm toán lớp 4 nhân với số đem nhì chữ số này. Vuihoc.vn tiếp tục chỉ dẫn những em công việc triển khai luật lệ tính và những bài bác tập luyện áp dụng tự động luyện. Để học viên gần giống bố mẹ tìm hiểu thêm tăng.

Bạn đang xem: nhân số có hai chữ số

1. Hướng dẫn thực hiện vấn đề lớp 4 nhân với số đem hai chữ số

1.1. Ví dụ 1: Thực hiện nay luật lệ tính 45 x 25

Thực hiện nay luật lệ tính theo dõi trật tự kể từ nên qua loa trái

Ví dụ 1

 • 5 nhân 5 vì chưng 25, viết lách 5 lưu giữ 2

5 nhân 4 vì chưng trăng tròn tăng 2 vì chưng 22, viết lách 22

 • 2 nhân 5 vì chưng 10, viết lách 0  lưu giữ 1

2 nhân 4 vì chưng 8 thêm một vì chưng 9, viết lách 9

 • Hạ 5

0 nằm trong 2 vì chưng 2, viết lách 2

9 nằm trong 2 vì chưng 11, viết lách 11

Vậy 45 x 25 = 1125

1.2. Ví dụ 2: Thực hiện nay luật lệ tính 230 x 24

Thực hiện nay luật lệ tính theo dõi trật tự trừ nên qua loa trái

ví dụ 2

 • 4 nhân 0 vì chưng 0, viết lách 0

4 nhân 3 vì chưng 12, viết lách 2 lưu giữ 1

4 nhân 2 vì chưng 8 thêm một vì chưng 9, viết lách 9

 • 2 nhân 0 vì chưng 0, viết lách 0

2 nhân 3 vì chưng 6, viết lách 6

2 nhân 2 vì chưng 4, viết lách 4

 • Hạ 0

0 nằm trong 2 vì chưng 2, viết lách 2

6 nằm trong 9 vì chưng 15, viết lách 5 lưu giữ 1

Hạ 4 thêm một vì chưng 5, viết lách 5

Vậy 230 x 24 = 5520

1.3. Từ 2 ví dụ bên trên rút rời khỏi được công việc thực hiện:

Cách bước triển khai luật lệ nhân với số đem nhì chữ số

2. Nhân nhẩm số đem 2 chữ số với 11

2.1. Ví dụ tính: 14 x 11 

14 x 11 = 154

Ta thấy 154 = 1(1+4)4 = 154 

2.2. Nhận xét

Ngoài việc bịa đặt tính và tính thì so với luật lệ nhân số đem 2 chữ số với 11 thì tao hoàn toàn có thể triển khai nhẩm nhanh chóng bằng phương pháp triển khai đặc thù : ab x 11 = a(a+b)b

3. Bài tập luyện vận dụng 

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 15 x 81

b) 341 x 20

c) 746 x 18

d) 421 x 89

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức a x 99 với a vì chưng 35, 40, 45

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn : 12 = 24

b) hắn : 57 = 11

c) hắn : 11 = 999

d) hắn : 72 = 18

Bài 4: Một cỗ chuyện tranh 24 quyển biết giá chỉ của từng quyển là 36.000 đồng. Hỏi cỗ chuyện tranh cơ từng nào tiền?

Bài 5: Nông ngôi trường A, tăng cường tăng gia tài xuất biết mùa 1 bao gồm 12 ngày thường ngày trồng được 675 cây cao su đặc. Đợt 2 là 16 ngày thường ngày trồng được tăng 826 cây. Hỏi sau 2 mùa cơ, nông ngôi trường trồng được toàn bộ từng nào cây cao su?

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay luật lệ tính từng bước theo dõi trật tự kể từ nên qua loa trái ngược.

đặt tính và tính 1

 • 1 nhân 5 vì chưng 5, viết lách 5

1 nhân 1 vì chưng 1, viết lách 1

 • 8 nhân 5 vì chưng 40, viết lách 0 (dưới 1)  lưu giữ 4

8 nhân 1 vì chưng 8, tăng 4 vì chưng 12, viết lách 12

 • Hạ 5

1 nằm trong 0 vì chưng 1, viết lách 1

Hạ 12 được 1215

Vậy 15 x 81 = 1215

đặt tính và tính 2

 • 0 nhân 314 vì chưng 0

 • 2 nhân 4 vì chưng 8, viết lách 8

2 nhân 1 vì chưng 2, viết lách 2

2 nhân 3 vì chưng 6, viết lách 6

 • Hạ 0 và 628 xuống được 6280

Vậy 314 x trăng tròn = 6280

đặt tính và tính 3

 • 8 nhân 6 vì chưng 48, viết lách 8 lưu giữ 4

8 nhân 4 vì chưng 32, tăng 4 vì chưng 36, viết lách 6 lưu giữ 3

8 nhân 7 vì chưng 56, tăng 3 vì chưng 59, viết lách 59

 • 1 nhân 746 vì chưng 746, viết lách 746

 • Hạ 8 xuống

6 nằm trong 6 vì chưng 12, viết lách 2 lưu giữ 1

4 nằm trong 9 vì chưng 13 thêm một vì chưng 14, viết lách 4 lưu giữ 1

5 nằm trong 7 vì chưng 12 thêm một vì chưng 13, viết lách 13

Vậy 746 x 18 = 13428

đặt tính và tính

9 nhân 2 vì chưng 18, viết lách 8 lưu giữ 1

9 nhân 4 vì chưng 36 thêm một vì chưng 37, viết lách 7 lưu giữ 3

 • 8 nhân 1 vì chưng 8, viết lách 8 (viết trực tiếp số 8 ở tích riêng rẽ loại nhất)

8 nhân 2 vì chưng 16, viết lách 6 lưu giữ 1

8 nhân 4 vì chưng 32 thêm một vì chưng 33, viết lách 33

 • Hạ 9 

8 nằm trong 8 vì chưng 16, viết lách 6 lưu giữ 1

6 nằm trong 7 vì chưng 13 thêm một, vì chưng 14 viết lách 4 lưu giữ 1

3 nằm trong 3 vì chưng 6 thêm một vì chưng 7, viết lách 7

hạ 3 được 37469

Vậy 421 x 89 = 37469

Bài 2:

 • Với a = 35 thay cho nhập biểu thức tao đem 35 x 99 = 3465

 • Với a = 40 thay cho nhập biểu thức tao đem 40 x 99 = 3960

 • Với a = 45 thay cho nhập biểu thức tao đem 45 x 99 = 4455

Bài 3:

a) hắn : 12 = 24

y = 24 x 12

y = 288

b) hắn : 57 = 11

y = 11 x 57

y = 627

c) hắn : 11 = 999

y = 999 x 11

y = 10989

d) hắn : 72 = 18

y = 18 x 72

y = 1296

Bài 4:

Bộ chuyện tranh đem tổng số chi phí là:

24 x 36000 = 864.000 đồng

Vậy cỗ chuyện tranh là 864 000 đồng

Bài 5:

12 ngày của mùa 1 nông ngôi trường A trồng được số lượng kilomet cao su đặc là:

12 x 675 = 8100 (cây)

16 ngày của mùa 2 nông ngôi trường B trồng được số lượng kilomet cao su đặc là:

16 x 826 = 13216 (cây)

Tổng 2 mùa nông ngôi trường A trồng được số lượng kilomet là:

8100 + 13216 = 21316 (cây)

Vậy cả hai mùa trồng được 21316 cây cao su

4. Bài tập luyện tự động luyện (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 11 x 11

b) 121 x 11

c) 225 x 34

d) 495 x 51

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2 x 6 x 67

b) 84 : 2 x 11

c) 76 x 11 + 182

d) 99 x 11 - 111

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn : 11 = 777

b) hắn : 21 = 121

c) hắn : 40 = 198

d) hắn : 62 = 11

Bài 4: Một ngôi trường học tập A đem toàn bộ 22 lớp, 16 lớp đem sĩ số là 38 học viên, 6 lớp đem sĩ số 42 học viên. Hỏi ngôi trường học tập A đem toàn bộ từng nào học tập sinh?

Bài 5: Thủy và Huyền nằm trong đua vội vàng hạc thách thức 30 ngày. lõi 5 ngày đầu thường ngày Thủy vội vàng được 72 con cái và Huyền vội vàng rộng lớn Thủy 7 con cái, 25 ngày tiếp sau thường ngày Huyền và Thủy vội vàng được 56 con cái. Hỏi tổng số hạc tuy nhiên Thủy và Huyền đang được vội vàng từng nào con?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 121       b) 1331          c) 7650                   d) 25245

Bài 2:

a) 804   b) 462       c) 1018           d) 978

Bài 3:

a) hắn = 8547

b) hắn = 2541

c) hắn = 7920

d) hắn = 682

Bài 4:

Đ/s: 860 học tập sinh

Xem thêm: để 2 vecto cùng phương

Bài 5:

Đ/s: 3555 con hạc

Để thuần thục Lúc thực hiện những bài bác toán lớp 4 nhân với số đem nhì chữ số thì những em cần thiết cần mẫn thực hiện bài bác tập luyện gia tăng kỹ năng, tăng kĩ năng tính nhẩm nhanh chóng. Cùng với cơ con cái hoàn toàn có thể theo dõi dõi học tập những khóa đào tạo toán bên trên mamnontuthuc.edu.vn nhé.