nhà ga số 1 và nhà ga số 2 của một sân bay có thể tiếp nhận tương ứng

Câu hỏi:

24/11/2021 1,244

Nhà ga số 1 và mái ấm ga số 2 của một trường bay hoàn toàn có thể tiêu thụ ứng 6 526 300 và 4 090 000 lượt khách hàng hàng năm. Nhờ đi vào dùng mái ấm ga số 3 tuy nhiên hàng năm trường bay hoàn toàn có thể tiếp cảm nhận được khoảng tầm 22 851 200 lượt khách hàng. Hãy tính số lượt khách hàng tuy nhiên mái ấm ga số 3 hoàn toàn có thể tiêu thụ hàng năm.

Bạn đang xem: nhà ga số 1 và nhà ga số 2 của một sân bay có thể tiếp nhận tương ứng

A. 12 234 900 lượt khách hàng.

Đáp án chủ yếu xác

B. 12 324 900 lượt khách hàng.

C. 12 851 200 lượt khách hàng.

D. 10 616 300 lượt khách hàng.

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án A

Số lượt khách hàng tuy nhiên mái ấm ga số 1 và mái ấm ga số 2 hoàn toàn có thể tiếp cảm nhận được là:

6 526 300 + 4 090 000 = 10 616 300 (lượt khách).

Số lượt khách hàng tuy nhiên mái ấm ga số 3 hoàn toàn có thể tiếp cảm nhận được hàng năm là: 

22 851 200 – 10 616 300 = 12 234 900 (lượt khách).

Vậy mái ấm ga số 3 hoàn toàn có thể tiếp cảm nhận được 12 234 900 lượt khách hàng hàng năm.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số ngẫu nhiên x, biết: x + (120 – 25) = 345

A. x = 240

B. x = 250

C. x = 300

D. x = 255

Câu 2:

Tìm x, thỏa mãn nhu cầu 123 + x = 981.

A. x = 123.

B. x = 981.

Xem thêm: viết đoạn văn khoảng 150 chữ nêu suy nghĩ của bạn về giải pháp làm giảm rác thải nhựa trên toàn cầu

C. x = 858.

D. x = 1 104.

Câu 3:

Trong tụ hợp số ngẫu nhiên, luật lệ trừ a – b chỉ tiến hành được khi

A. a > b.

B. a ≥ b.

C. a < b.

D. a ≤ b.

Câu 4:

Dân số nước ta năm 2019 là 96 462 106 người. Năm 2020, số lượng dân sinh nước ta tăng 876 473 người đối với năm 2019. Tính số lượng dân sinh nước ta năm 2020. (Theo danso.org)

Câu 5:

Lớp 6A với 37 học viên. Đầu năm lớp với 3 chúng ta trả cho tới và thời điểm cuối năm với 4 chúng ta trả lên đường. Hỏi sĩ số của lớp 6A thời điểm cuối năm là bao nhiêu?

A. 36 học viên.

B. 35 học viên.

C. 33 học viên.

D. 40 học viên.

Câu 6:

Trong luật lệ tính 12 + 145 = 157. Số 12 là:

A. Số hạng

B. Thừa số

C. Tích

D. Tổng

Xem thêm: bà sinh mẹ năm bà 25 tuổi