nguyên nhân gây ra điện trở của vật dẫn làm bằng kim loại là

Câu hỏi:

08/05/2020 9,008

A. tự sự rơi rụng trật tự động của mạng tinh ranh thể ngăn trở vận động được bố trí theo hướng của những electron tự động do

Bạn đang xem: nguyên nhân gây ra điện trở của vật dẫn làm bằng kim loại là

Đáp án chủ yếu xác

B. tự những electron dịch gửi vượt lên trước chậm

C. tự những ion dương chạm va với nhau

D. tự những nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại chạm va mạnh với nhau

Đáp án A

Nguyên nhân tạo nên năng lượng điện trở của vật dẫn sắt kẽm kim loại hoặc gây ra sự ngăn trở vận động của những electron tự tại nhập sắt kẽm kim loại là vì sự rơi rụng trật tự động của mạng tinh ranh thể (sự vận động nhiệt độ của ion, sự méo mạng và nguyên vẹn tử tạp hóa học lộn vào).

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một ngược cầu sắt kẽm kim loại nhỏ sở hữu lượng 1g được q=105C treo bởi vì một sợi chão miếng sở hữu chiều nhiều năm l và bịa nhập một năng lượng điện ngôi trường đều E phía theo dõi phương ngang. Khi ngược cầu đứng cầu đứng thăng bằng thì chão treo phù hợp với phương trực tiếp đứng một góc 60°. Xác ấn định độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E

A. 1730V/m 

B. 1520V/m

C. 1341V/m

D. 1124V/m

Câu 2:

Dòng năng lượng điện xoay chiều i=I0cosωt chạy qua quýt một năng lượng điện trở thuần R nhập một thời hạn t đặc biệt nhiều năm lan đi ra một nhiệt độ lượng được xem bằng:

A. Q=RI02t

B. Q=Ri2t

C. Q=RI022t

D. Q=RI022t

Câu 3:

Chất phóng xạ Urani U92235 phóng xạ α tạo trở thành Thôri (Th). Chu kì cung cấp chảy của U92235 là T=7,13.108 nămTại 1 thời điểm này cơ tỉ lệ thành phần thân thích số nguyên vẹn tử Th và nguyên vẹn tử U92235 bằng 2. Sau thời điểm lúc đó bao lâu thì tỉ lệ thành phần số nguyên vẹn tử phát biểu bên trên bởi vì 23? 

A. 17,825.108 năm

Xem thêm: em hãy cho biết micro nhập dữ liệu dạng nào vào máy tính

B. 10,695.108 năm

C. 14,26.108 năm

D. 21,39.108 năm

Câu 4:

Xung xung quanh kể từ trường B biến thiên sở hữu năng lượng điện ngôi trường xoáy E với đàng mức độ năng lượng điện xung quanh những đàng mức độ kể từ sở hữu chiều cho tới như hình vẽ. Hỏi tình huống này vẽ trúng quan hệ về chiều giữa B và E

A. Cả hình (1) và hình (2) đều đúng

B. Cả hình (1) và hình (2) đều sai

C. Hình (1) trúng, hình (2) sai

D. Hình (1) sai, hình (2) đúng

Câu 5:

Trong đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ mất năng lượng điện trở thuần, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch và năng lượng điện áp ở nhì đầu đoạn mạch luôn

A. Lệch trộn nhau 60°

B. Ngược trộn nhau

C. Cùng trộn nhau

D. Lệch trộn nhau 90°

Câu 6:

Hiệu năng lượng điện thế thân thích anốt và catốt của một ống Rơnghen là U=25kVCoi véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu của chùm êlectrôn vạc đi ra kể từ catốt bởi vì ko. Cách sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen tự ống này vạc đi ra là

A. 4,968.1011m

B. 2,50.1010m

C. 4,968.1010m

Xem thêm: pha dao động dùng để xác định

D. 2,50.1011m