ngoài đơn vị là ampe cường độ dòng điện có thể có đơn vị là

Câu hỏi:

04/04/2020 49,019

Bạn đang xem: ngoài đơn vị là ampe cường độ dòng điện có thể có đơn vị là

C. culông bên trên giây (C/s)    

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Ta có:I=qt , vô tê liệt ∆q là năng lượng điện lượng dịch chuyển sang thiết diện trực tiếp của vật dẫn trong vòng thời hạn ∆t.

Mà ∆q với đơn vị chức năng Culông (C), ∆t với đơn vị chức năng là giây (s), bởi vậy I với đơn vị chức năng là Culông bên trên giây (C/s).

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Suất năng lượng điện động của một acquy là 3V. Lực kỳ lạ dịch gửi một năng lượng điện lượng đang được tiến hành công là 6mJ. Điện lượng dịch chuyển sang acquy tê liệt là

A. 3.103C

B. 2.10-3C

C. 18.10-3C

D. 18C

Câu 2:

Dòng năng lượng điện chạy qua chuyện đèn điện hình của một TV thông thường sử dụng với độ mạnh 30 µA. Số electron cho tới đập vô màn hình hiển thị của truyền họa trong những giây là

A. 1,875.1014

B. 3,75.1014

C. 2,66.10-14

D. 0,266.10-14

Câu 3:

Công thức xác lập độ mạnh loại năng lượng điện ko thay đổi là:

A. I = qt         

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 4 looking back trang 48

B. I=qt         

C. I=tq

D. I=qe

Câu 4:

Một năng lượng điện lượng 5.10-3C dịch chuyển sang thiết diện trực tiếp của chạc dẫn trong vòng thời hạn 2s. Cường chừng loại năng lượng điện chạy qua chuyện chạc dẫn này là:

A. 10 mA     

B. 2,5mA     

C. 0,2mA       

D. 0,5mA

Câu 5:

Dòng năng lượng điện với độ mạnh 0,32 A đang hoạt động qua chuyện một chạc dẫn. Số electron dịch chuyển sang thiết diện trực tiếp của chạc dẫn tê liệt vô 20s là:

A. 4.1019

B. 1,6.1018

C. 6,4.1018

D. 4.1020

Câu 6:

Một pin Vôn-ta với suất năng lượng điện động 1,1V, công của pin này sản đi ra Khi với cùng một năng lượng điện lượng 27C dịch chuyển sang pin là

A. 0,04J      

B. 29,7 J      

C. 24,54J     

D. 0,4J

Xem thêm: phân giải kị khí và phân giải hiếu khí