ngành nông nghiệp lâm thủy sản có vai trò


1. Nêu tầm quan trọng của những ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Trình bày điểm sáng của những ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. 2. Phân tích những yếu tố tác động cho tới sự cách tân và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản...

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

? mục I

Bạn đang xem: ngành nông nghiệp lâm thủy sản có vai trò

Trả câu nói. thắc mắc mục I trang 95 SGK Địa lí 10

Dựa nhập vấn đề nhập bài bác và những nắm rõ của bạn dạng đằm thắm, em hãy:

- Nêu tầm quan trọng của những ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

- Trình bày điểm sáng của những ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề mục I (Vai trò, quánh điểm).

Lời giải chi tiết:

- Vai trò của những ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản:

+ Cung cung cấp hoa màu, đồ ăn thức uống và lâm thổ sản mang lại nhu yếu xã hội; nguyên vật liệu mang lại cách tân và phát triển công nghiệp, tè tay chân nghiệp; phát triển đi ra những món đồ có mức giá trị xuất khẩu, gia tăng mối cung cấp nước ngoài tệ mang lại quốc gia.

+ Tạo việc thực hiện và thu nhập cho tất cả những người dân.

+ Góp phần khai quật chất lượng những ĐK sẵn sở hữu về ngẫu nhiên, tài chính - xã hội ở từng vùng, vương quốc.

+ Giữ gìn thăng bằng sinh thái xanh, bảo đảm khoáng sản vạn vật thiên nhiên và môi trường thiên nhiên.

- Đặc điểm của những ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản:

+ Đất trồng là tư liệu phát triển hầu hết của ngành nông nghiệp và lâm nghiệp, diện tích S mặt mày nước là tư liệu phát triển của ngành thủy sản.

+ Đối tượng của ngành là cây xanh và con vật.

+ Sản xuất thông thường sở hữu tính mùa vụ.

+ Sản xuất chịu đựng hiệu quả của ĐK ngẫu nhiên.

+ Ngành có tương đối nhiều thay cho thay đổi nhập nền phát triển tân tiến.

? mục II

Trả câu nói. thắc mắc mục II trang 96 SGK Địa lí 10

Dựa nhập vấn đề nhập bài bác và những nắm rõ của bạn dạng đằm thắm, em hãy phân tách những yếu tố tác động cho tới sự cách tân và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề mục 2 (Các yếu tố tác động cho tới sự cách tân và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản) phối hợp nắm rõ của bạn dạng đằm thắm.

Lời giải chi tiết:

Các yếu tố tác động cho tới sự cách tân và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản:

- Vị trí địa lí: Hình ảnh hưởng trọn đến việc phân bổ, không ngừng mở rộng thị ngôi trường và dung nạp thành phầm của ngành.

- Điều khiếu nại tự động nhiên:

+ Địa hình (dạng địa hình, chừng cao, chừng dốc,…): tác động cho tới quy tế bào, phương phía phát triển của ngành.

Ví dụ:

Vùng gò thấp, rộng lớn thuận tiện nhằm chuyên nghiệp canh cây lâu năm với quy tế bào rộng lớn.

Địa hình gò núi nên canh tác bên dưới mẫu mã ruộng bậc thang nhằm chống xói ngót, cọ trôi.

+ Đất đai (quỹ khu đất trồng, đặc điểm và chừng phì của đất): tác động cho tới quy tế bào, cơ cấu tổ chức và năng suất cây xanh, con vật.

Ví dụ: Cùng 1 loại cây xanh được trồng điểm khu đất phì nhiêu, chừng phì cao tiếp tục mang lại năng suất sinh học tập cao hơn nữa đối với loại khu đất có tính phì thấp.

+ Khí hậu (chế chừng nhiệt độ, độ ẩm, nhân tố không khí,..): tác động cho tới cơ cấu tổ chức phát triển, mùa vụ và tính ổn định quyết định nhập phát triển.

Ví dụ: Tại nước Việt Nam, vùng ĐBSH vì thế sở hữu mùa ướp đông lạnh nên chỉ có thể phát triển được 2 vụ lúa/năm, trong những khi tê liệt vùng ĐBSCL rất có thể phát triển 3 vụ lúa/năm.

+ Nguồn nước: tác động thẳng đến việc phân bổ và quy tế bào sinh hoạt phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp; là tư liệu phát triển luôn luôn phải có của ngành thủy sản.

+ Sinh vật: mối cung cấp hỗ trợ như là cây xanh, con vật và là hạ tầng đồ ăn mang lại chăn nuôi.

- Kinh tế - xã hội:

Xem thêm: c2h50h ra c2h4

+ Dân cư (quy tế bào, cơ cấu tổ chức, tỷ lệ số lượng dân sinh,…): tác động rất rộng cho tới thị ngôi trường dung nạp thành phầm của ngành.

Ví dụ: Các thành phố Hồ Chí Minh tấp nập dân ở là thị ngôi trường dung nạp rộng lớn cho những thành phầm nông nghiệp.

+ Nguồn làm việc, trình độ chuyên môn làm việc, năng lực phần mềm khoa học tập technology,… tác động cho tới quy tế bào, năng suất và hiệu suất cao phát triển của ngành.

+ Thương hiệu vật hóa học – kĩ thuật: tác động cho tới quy tế bào, hiệu suất cao phát triển, góp thêm phần xúc tiến phát triển sản phẩm & hàng hóa nhập ngành.

Luyện tập

Giải bài bác rèn luyện trang 97 SGK Địa lí 10

Vẽ sơ thiết bị thể hiện nay những yếu tố tác động cho tới sự cách tân và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

Phương pháp giải:

Nhớ lại kỹ năng và kiến thức đang được học tập về những yếu tố tác động cho tới sự cách tân và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản:

- Vị trí địa lí;

- Điều khiếu nại tự động nhiên: địa hình, khu đất đai, nhiệt độ, mối cung cấp nước, loại vật.

- Kinh tế - xã hội: dân cư; mối cung cấp làm việc, trình độ chuyên môn làm việc, năng lực phần mềm khoa học tập, công nghệ; hạ tầng vật hóa học – kỹ năng.

Lời giải chi tiết:

Sơ đồ thể hiện nay những yếu tố tác động cho tới sự cách tân và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Vận dụng

Giải bài bác áp dụng trang 97 SGK Địa lí 10

Sưu tầm vấn đề về tầm quan trọng của ngành nông nghiệp so với sự cách tân và phát triển tài chính - xã hội ở một vương quốc bên trên toàn cầu hoặc nước Việt Nam.

Phương pháp giải:

Vận dụng nắm rõ thực tiễn của bạn dạng đằm thắm phối hợp mò mẫm tìm kiếm vấn đề bên trên Internet, sách vở,…

Lời giải chi tiết:

Vai trò của ngành nông nghiệp so với sự cách tân và phát triển tài chính - xã hội ở Việt Nam:

- Cung cung cấp hoa màu, đáp ứng bình yên hoa màu mang lại rộng lớn 90 triệu dân, hỗ trợ đồ ăn mang lại chăn nuôi và mối cung cấp mặt hàng mang lại xuất khẩu.

- Nguyên liệu mang lại ngành công nghiệp, tay chân nghiệp,…

- Tạo việc thực hiện tăng thu nhập cho tất cả những người dân.

- Góp phần khai quật chất lượng những ĐK sẵn sở hữu về ngẫu nhiên, tài chính - xã hội ở việt nam.

- Giữ gìn thăng bằng sinh thái xanh, bảo đảm khoáng sản vạn vật thiên nhiên và môi trường thiên nhiên.


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 26. Địa lí những ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản SGK Địa lí 10 Chân trời tạo ra

  1. Nêu tầm quan trọng của ngành trồng trọt. Trình bày điểm sáng của ngành trồng trọt. 2. Trình bày và lý giải sự phân bổ một trong những cây xanh chủ yếu bên trên toàn cầu...

 • Bài 27. Tổ chức bờ cõi nông nghiệp, yếu tố và kim chỉ nan cách tân và phát triển nông nghiệp SGK Địa lí 10 Chân trời tạo ra

  1. Trình bày ý niệm về tổ chức triển khai bờ cõi nông nghiệp. Nêu tầm quan trọng của tổ chức triển khai bờ cõi nông nghiệp. 2. Phân biệt tầm quan trọng, điểm sáng của một trong những mẫu mã tổ chức triển khai bờ cõi nông nghiệp. 3. Nêu một trong những yếu tố cách tân và phát triển nông nghiệp tân tiến bên trên toàn cầu lúc bấy giờ...

 • Bài 28. Thực hành mò mẫm hiểu sự cách tân và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản SGK Địa lí 10 Chân trời tạo ra

  1. Xác quyết định sự phân bổ một trong những cây xanh, con vật chủ yếu bên trên toàn cầu theo đòi khêu ý kể từ bảng 28.1. 2. a. Vẽ biểu thiết bị thể hiện nay quy tế bào và cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân theo đòi lục địa, năm 2000 và 2019. b. Nhận xét sự thay cho thay đổi tỉ trọng độ quý hiếm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân theo đòi lục địa, năm 2000 và 2019.

 • Bài 29. Cơ cấu, tầm quan trọng và điểm sáng công nghiệp, những yếu tố tác động cho tới cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp SGK Địa lí 10 Chân trờ tạo ra

  1. Trình bày cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp theo đòi những cơ hội phân loại không giống nhau. 2. Vai trò của ngành công nghiệp nhập cuộc sống và cách tân và phát triển tài chính. 3. Trình bày điểm sáng ngành công nghiệp. 4. Phân tích tác động của những yếu tố cho tới sự cách tân và phát triển và phân bổ ngành công nghiệp. 5. Vẽ sơ thiết bị phân loại cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp theo đòi đặc điểm hiệu quả cho tới đối tượng người sử dụng làm việc...

 • Bài 30. Địa lí những ngành công nghiệp SGK Địa lí 10 Chân trời tạo ra

  1. Trình bày tầm quan trọng và điểm sáng cơ bạn dạng của công nghiệp khai quật than thở, dầu khí. Nhận xét sự phân bổ công nghiệp khai quật than thở, dầu khí bên trên toàn cầu. 2. Trình bày tầm quan trọng và điểm sáng của công nghiệp khai quật quặng sắt kẽm kim loại. Nhận xét sự phân bổ công nghiệp khai quật quặng sắt kẽm kim loại bên trên toàn cầu...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 10 - Chân trời tạo ra - Xem ngay

Xem thêm: học sinh có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng cách nào dưới đây

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết hùn học viên học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.