nền văn minh chăm pa được phát triển dựa trên cơ sở

Trả câu nói. Câu căn vặn trang 100 Lịch sử 10 sách Kết nối học thức hoặc nhất, cụ thể sẽ hỗ trợ học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác tập dượt Lịch sử lớp 10

Bạn đang xem: nền văn minh chăm pa được phát triển dựa trên cơ sở

Giải Lịch sử lớp 10 Bài 11 - Kết nối tri thức:  Một số nền văn minh cổ bên trên non sông Việt Nam

Câu căn vặn trang 100 Lịch sử 10Em hãy mang lại biết: Nền văn minh Chăm-pa được tạo hình bên trên những hạ tầng nào?

Trả lời:

- Điều khiếu nại tự động nhiên:

+ Văn minh Chăm-pa tạo hình, tồn bên trên và trở nên tân tiến bên trên địa phận những tỉnh miền Trung và 1 phần cao nguyên trung bộ Trường Sơn VN thời nay.

+ Sông Thu Bồn bồi đắp điếm phù rơi mang lại đồng vì thế phì nhiêu => tiện lợi mang lại người dân lăm le cư và canh tác nông nghiệp.

+ Có đàng bờ biển khơi lâu năm => xúc tiến tài chính biển khơi sớm trở nên tân tiến, tiêu thụ những luồng thiên di và gặp mặt văn hóa truyền thống phía bên ngoài (ảnh tận hưởng văn hóa truyền thống bấm Độ).

- Cửa hàng xã hội:

+ Khoảng thế kỉ V TCN, người dân văn hóa truyền thống Sa Huỳnh trú ngụ ở vùng duyên hải, lưu vực những dòng sông và thâm thúy nhập trong nước.

+ Cơ cấu xã hội Sa huỳnh là xã hội lãnh địa hoặc liên minh cụm buôn bản, hàng đầu là thủ lĩnh vô thượng.

- Hình ảnh tận hưởng của văn minh bấm Độ:

+ Từ thời văn hóa truyền thống Sa Huỳnh, người dân Chăm-pa vẫn xúc tiếp với văn minh bấm Độ. Thông qua quýt đẳng cấp thương nhân, chữ viết lách, tôn giáo, tư tưởng, quy mô tổ chức triển khai núi sông và được gia nhập.

+ Việc tiếp nhận những trở nên tựu văn minh bấm Độ vẫn thêm phần trả nền văn minh Chăm-pa trở nên tân tiến tỏa nắng.

Xem thêm thắt những bài bác giải sách giáo khoa Lịch sử 10 cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể khác:

Mở đầu trang 93 Lịch sử 10: Từ rộng lớn 2000 năm vừa qua, bên trên bờ cõi VN từng bước tạo hình tía trung tâm văn minh...

Câu căn vặn trang 95 Lịch sử 10: Em hãy mang lại biết: Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc được tạo hình và trở nên tân tiến dựa vào những hạ tầng nào là...

Câu căn vặn 1 trang 99 Lịch sử 10: Trình bày những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của nền văn minh Văn Lang -  Âu Lạc...

Xem thêm: sử lý hay xử lý

Câu căn vặn 2 trang 99 Lịch sử 10: Khai thác Tư liệu 1 (tr.98), hãy cho biết thêm ý nghĩa sâu sắc, độ quý hiếm của nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc nhập lịch sử hào hùng VN...

Câu căn vặn trang 100 Lịch sử 10: Em hãy mang lại biết: Nền văn minh Chăm-pa được tạo hình bên trên những hạ tầng nào là...

Câu căn vặn trang 103 Lịch sử 10: Hãy nêu một trong những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của văn minh Chăm-pa...

Câu căn vặn trang 104 Lịch sử 10: Hãy cho biết thêm những hạ tầng tạo hình văn minh Phù Nam...

Câu căn vặn 1 trang 107 Lịch sử 10: Trình bày một trong những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của văn minh Phù Nam...

Câu căn vặn 2 trang 107 Lịch sử 10: Hãy reviews về một trở nên tựu tuy nhiên em tuyệt hảo nhất...

Luyện tập dượt 1 trang 107 Lịch sử 10: Lập bảng tổng hợp (hoặc vẽ sơ vật tư duy) về hạ tầng tạo hình của những nền văn minh cổ bên trên non sông VN...

Luyện tập dượt 2 trang 107 Lịch sử 10: Hãy tổng hợp một trong những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của những nền văn minh cổ bên trên non sông VN...

Vận dụng 1 trang 107 Lịch sử 10: Em hãy lý giải tại vì sao phiên bạn dạng của trống rỗng đồng Ngọc Lũ được VN lựa lựa chọn...

Vận dụng 2 trang 107 Lịch sử 10: Hãy thuế tầm một trong những hình hình họa đã cho chúng ta biết mức độ sinh sống vĩnh cửu của những độ quý hiếm những nền văn minh ...

Xem thêm thắt câu nói. giải bài bác tập dượt Lịch sử lớp 10 Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày hoặc, cụ thể khác:

Bài 12: Văn minh Đại Việt

Bài 13: Đời sinh sống vật hóa học và lòng tin của xã hội những dân tộc bản địa Việt Nam

Bài 14: Khối đại kết hợp dân tộc bản địa nhập lịch sử hào hùng Việt Nam

Bài 1: Hiện thực lịch sử hào hùng và trí tuệ lịch sử

Bài 2: Tri thức lịch sử hào hùng và cuộc sống

Xem thêm: tập hợp số nguyên