nên tập plank bao nhiêu lần 1 ngày

Bài luyện plank thông thường kéo dãn dài kể từ 30 giây cho tới 3 phút. Để đạt hiệu suất cao, giảng dạy viên thể hình khuyên răn chúng ta nên tiến hành nhiều hiệp luyện.