nam có một đoạn dây dài 20cm

Câu hỏi:

21/07/2022 34,566

Bạn đang xem: nam có một đoạn dây dài 20cm

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

- Gập sợi chão thực hiện song sao mang lại nhị đầu đoạn chão trùng cùng nhau.

Từ cơ tớ xác lập được trung điểm của sợi chão lúc đầu.

- Cắt đoạn chão ở địa điểm trung điểm tớ được nhị đoạn dây tương đối dài 10 centimet.

- Tiếp tục lấy đoạn dây tương đối dài 10 centimet gập thực hiện song sao mang lại nhị đầu chão trùng cùng nhau nhằm xác lập trung điểm của sợi chão.

- Cắt đoạn chão ở địa điểm trung điểm tớ được 2 đoạn dây tương đối dài 5 centimet.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

Xem thêm: tiếng việt lớp 4 trang 34

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số?

Media VietJack

Một cây cầu sở hữu 11 tảng đá. Chú con chuột túi đang được ở tảng đá ghi số 1 (như hình vẽ). Mỗi thứ tự nhảy, con chuột túi tiếp tục nhảy từ 1 tảng đá sang trọng tảng đá ghi số ngay lập tức sau nó. Vậy:

Chuột túi cần thiết nhảy tăng Media VietJack lần nhằm cho tới được tảng đá ở chính giữa của cây cầu.

Câu 2:

Xác ấn định trung điểm của đoạn trực tiếp AB và đoạn trực tiếp AC.

Media VietJack

Câu 3:

Trong hình vẽ mặt mũi, hãy:

Media VietJack

Vẽ đoạn trực tiếp MP và vẽ trung điểm A của đoạn trực tiếp MP.

Xem thêm: thảo luận về một vấn đề văn học có ý kiến khác nhau

Câu 4:

Vẽ đoạn trực tiếp AN và vẽ trung điểm B của đoạn trực tiếp AN.