mùa mưa ở dải đồng bằng ven biển bắc trung bộ chịu tác động chủ yếu của

Câu hỏi:

08/08/2021 33,556

Bạn đang xem: mùa mưa ở dải đồng bằng ven biển bắc trung bộ chịu tác động chủ yếu của

A. gió máy hướng phía đông bắc, gió bấc Tây Nam, dải quy tụ, bão và áp thấp nhiệt đới gió mùa. 

Đáp án chủ yếu xác

B. áp thấp nhiệt đới gió mùa và bão, gió bấc Tây Nam, gió máy Tây và gió bấc Đông Bắc 

C. dải quy tụ, Tín phong phân phối cầu Bắc và gió máy tây-nam kể từ Bắc bấm Độ Dương cho tới. 

D. gió bấc Tây Nam, áp thấp nhiệt đới gió mùa, gió máy tây-nam kể từ Bắc bấm Độ Dương cho tới.

Phương pháp: Kiến thức bài xích 9 – Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió máy mùa

Cách giải:

Mùa mưa ở dải đồng vì như thế ven bờ biển Nam Trung Sở chịu đựng hiệu quả hầu hết của những yếu ớt tố:

- Bão và dải quy tụ nhiệt đới gió mùa tạo ra mưa lớn

- Các luồng gió máy hướng phía đông bắc thổi kể từ biển lớn vô mang lại mưa rộng lớn (bao bao gồm tín phong bắc phân phối cầu thổi hướng phía đông bắc và gió bấc hướng đông bắc chéo qua loa biển)

- Gió mùa Tây Nam vô nửa cuối mùa hè tạo ra mưa rộng lớn mang lại nhị miền Nam Bắc và mưa vô mon 9 mang lại Trung Sở. 

=>Chọn A

- Loại B vì: gió máy Tây (hay đó là gió máy phơn) với đặc điểm thô rét, không khiến mưa

- Loại C và D: vì như thế gió máy tây-nam kể từ Bắc bấm Độ Dương (vào giai đoạn nửa đầu mùa hạ) chỉ tạo ra mưa mang lại vùng đón gió Nam Sở và Tây Nguyên, gió máy bị khuất lại vì như thế sản phẩm Trường Sơn Nam nên không khiến mưa mang lại vùng ven bờ biển Nam Trung Sở.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây ko đích về bất ngờ của Khu vực Đông Nam Á lục địa? 

A. Có thật nhiều núi lửa và hòn đảo.

B. đa phần đồng vì như thế châu thổ. 

C. Địa hình bị phân tách hạn chế mạnh. 

D. đa phần điểm núi sải ra sát biển lớn.

Câu 2:

Cho biểu đồ gia dụng sau: 

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MĨ LA TINH GIAI ĐOẠN 1985 - 2010 (Đơn vị: %)

Dựa vô biểu đồ gia dụng, phán xét này đích về vận tốc tăng GDP của những nước Mĩ La tinh? 

A. Tốc chừng tăng GDP trong năm mới đây thấp. 

B. Tốc chừng phát triển GDP liên tiếp tăng. 

C. Năm 1995, vận tốc phát triển GDP tối đa. 

D. Tốc chừng tăng GDP tạm thời.

Câu 3:

Quá trình địa mạo hầu hết phân phối lối bờ biển lớn VN là 

Xem thêm: con rùa tiếng anh là gì

A. chuốt sút. 

B. xâm thực 

C. xâm thực, bồi tụ. 

D. hội tụ.

Câu 4:

Cho bảng số liệu sau: Tình hình phát hành lúa gạo ở Nhật Bản qua loa những năm

Nhận xét này tại đây ko đích về tình hình phát hành lúa gạo ở Nhật Bản qua loa những năm? 

A. Năng suất lúa gạo của Nhật Bản năm 2000 là 60 tạ/ha 

B. Năng suất lúa gạo của Nhật Bản với Xu thế tăng. 

C. Lúa gạo là cây thực phẩm chủ yếu của Nhật Bản. 

D. Sản lượng lúa gạo sụt giảm nhanh rộng lớn đối với diện tích S.

Câu 5:

Đặc điểm địa hình thấp, được nâng lên ở nhị đầu, thấp trũng ở thân thuộc là của vùng núi 

A. Trường Sơn Nam. 

B. Trường Sơn Bắc 

C. Tây Bắc 

D. Đông Bắc

Câu 6:

Cho bảng số liệu: 

Tỉ trọng GDP và dân sinh của EU và một trong những nước bên trên toàn cầu năm 2004 (Đơn vị: %)

Để đối chiếu tỉ trọng GDP, dân sinh của EU và một trong những nước bên trên toàn cầu, sử dụng biểu đồ gia dụng này tương thích nhất? 

A. biểu đồ gia dụng cột ck. 

B. biểu đồ gia dụng cột ghép. 

C. biểu đồ gia dụng tròn trĩnh. 

D. biểu đồ gia dụng miền.

Xem thêm: kim loại nào sau đây là kim loại kiềm