một tụ điện có điện dung 5.10^ 6

Câu hỏi:

29/05/2020 35,846

Bạn đang xem: một tụ điện có điện dung 5.10^ 6

B. 17,2 V

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án B.

Ta có  

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhì phiên bản tụ tăng gấp đôi thì năng lượng điện dung của tụ

A. tăng 2 lần

B. hạn chế 2 lần

C. tăng 4 lần

D. ko đổi

Câu 2:

Trường phù hợp này tại đây tớ không tồn tại một tụ điện?

A. Giữa nhì phiên bản sắt kẽm kim loại là sứ

B. Giữa nhì phiên bản sắt kẽm kim loại là ko khí

C. Giữa nhì phiên bản sắt kẽm kim loại là nước vôi

D. Giữa nhì phiên bản sắt kẽm kim loại là nước tinh ma khiết

Câu 3:

Fara là năng lượng điện dung của một tụ năng lượng điện mà

A. thân thuộc nhì phiên bản tụ đem hiệu năng lượng điện thế 1V thì nó tích được năng lượng điện 1 C

B. thân thuộc nhì phiên bản tụ mang trong mình một hiệu năng lượng điện thế ko thay đổi thì nó được tích năng lượng điện 1 C

Xem thêm: cho hai hình bình hành abcd và abef không cùng nằm trong một mặt phẳng

C. thân thuộc nhì phiên bản tụ đem năng lượng điện môi với hằng số năng lượng điện môi bởi 1

D. khoảng cách thân thuộc nhì phiên bản tụ là 1mm

Câu 4:

Một tụ năng lượng điện bằng được vướng vô nhì đặc biệt của một mối cung cấp năng lượng điện đem hiệu năng lượng điện thế 500 V. Ngắt tụ năng lượng điện thoát khỏi mối cung cấp rồi kéo mang đến khoảng cách của nhì phiên bản tụ năng lượng điện tăng vội vã nhì chuyến. Hiệu năng lượng điện thế của tụ năng lượng điện khi đó

A. hạn chế nhì lần

B. tăng nhì lần

C. tăng phụ thân lần

D. hạn chế tứ lần

Câu 5:

Với một tụ năng lượng điện xác lập, nếu như hiệu năng lượng điện thế nhì đầu tụ hạn chế gấp đôi thì tích điện năng lượng điện ngôi trường của tụ

A. tăng 2 lần

B. tăng 4 lần

C. ko đổi

D. hạn chế 4 lần

Câu 6:

Nối nhì phiên bản của một tụ năng lượng điện bằng với nhì đặc biệt một mối cung cấp năng lượng điện. Sau cơ ngắt tụ năng lượng điện thoát khỏi mối cung cấp rồi tiến hành thân thuộc nhì phiên bản một hóa học năng lượng điện môi đem hằng số năng lượng điện môi ε. Điện dung C, năng lượng điện thế U thân thuộc nhì phiên bản tụ năng lượng điện thay cho thay đổi đi ra sao ?

A. C tăng; U tăng

B. C tăng; U giảm 

C. C giảm; U giảm

Xem thêm: soạn chích bông ơi

D. C giảm; U tăng