một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là hình hypebol

Câu hỏi:

10/10/2022 10,743

Bạn đang xem: một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là hình hypebol

Một tháp thực hiện nguội của một xí nghiệp sản xuất xuất hiện hạn chế là hình hypebol đem phương trình là x2282y2422=1(Hình 17). thạo độ cao của tháp là 150m và khoảng cách kể từ nóc tháp cho tới tấm đối xứng của hypebol vì như thế 23 khoảng cơ hội kể từ tâm đối xứng cho tới lòng. Tính nửa đường kính nóc và nửa đường kính lòng của tháp.

Một tháp thực hiện nguội của một xí nghiệp sản xuất xuất hiện hạn chế là hình hypebol đem phương trình là (ảnh 1)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Một tháp thực hiện nguội của một xí nghiệp sản xuất xuất hiện hạn chế là hình hypebol đem phương trình là (ảnh 2)

Theo bài xích rời khỏi tớ có: OA + OB = 150 m và OA = 23 OB  OA = 60 m, OB = 90 m.

 A(0; 60), B(0; −90).

Thay hắn = 60 vô phương trình , tớ được: 

  x2282602422=1 x2 = 2 384  x = ± x2282y2422=1 2384 ± 48,8

 Bán kính nóc khoảng 48,8 m.

Thay hắn = −90 vô phương trình , tớ được: 

  x2282(90)2422=1 x2 = 4 384  x = ± 4384 ± 66,2

 Bán kính lòng khoảng 66,2 m.

Vậy nửa đường kính nóc và nửa đường kính lòng của tháp thứu tự khoảng tầm 48,8 (m) và 66,2 (m).

Quảng cáo

Xem thêm: mũi 6in1 gồm những gì

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một cổng kính chào đem hình parabol cao 10m và chiều rộng của cổng bên trên chân cổng là 5 m. Tính chiều rộng của cổng bên trên vị trí cơ hội đỉnh 2 m.

Câu 2:

Một tháp thực hiện nguội của một xí nghiệp sản xuất xuất hiện hạn chế là một trong những hypebol đem phương trình x2272y2402=1 (Hình 9). Cho biết độ cao của tháp là 120 m và khoảng cách kể từ nóc thấp cho tới tâm đối xứng của hypebol vì như thế 1/2 khoảng cách kể từ tâm đối xứng cho tới lòng. Tính nửa đường kính lối tròn trặn nóc và nửa đường kính lối tròn trặn lòng của tháp.

Một tháp thực hiện nguội của một xí nghiệp sản xuất xuất hiện hạn chế là một trong những hypebol đem phương trình x^2/27^2- y^2/40^2=1 (Hình 9) (ảnh 1)

Câu 3:

Viết phương trình chủ yếu tắc của parabol (P) đem lối chuẩn Δ: x + 1 = 0

Câu 4:

Một căn hầm xuất hiện hạn chế hình nửa elip cao 4m, rộng lớn 10m (Hình 5). Viết phương trình chủ yếu tắc của elip bại.

Một căn hầm xuất hiện hạn chế hình nửa elip cao 4m, rộng lớn 10m (Hình 5). Viết phương trình chủ yếu tắc của elip bại. (ảnh 1)

Câu 5:

Viết phương trình chủ yếu tắc của hypebol đem chi phí cự vì như thế 10 và chừng lâu năm trục ảo vì như thế 6.

Câu 6:

Một ngôi nhà vòm chứa chấp máy cất cánh xuất hiện hạn chế hình nửa elip cao 8 m, rộng lớn đôi mươi m (Hình 16).

Một ngôi nhà vòm chứa chấp máy cất cánh xuất hiện hạn chế hình nửa elip cao 8 m, rộng lớn đôi mươi m (Hình 16). (ảnh 1)

Xem thêm: tiếng anh lớp 7 trang 89 skills 2

a) Chọn hệ tọa chừng phù hợp và viết lách phương trình của elip trình bày bên trên.