một sóng cơ học lan truyền trên một sợi dây đàn hồi bước sóng không phụ thuộc vào

Một sóng cơ học tập Viral bên trên một sợi chạc đàn hồi. Cách sóng của sóng bại ko tùy thuộc vào A. Tốc chừng truyền của sóng. B. Chu kì xê dịch của sóng

1.4k 17/08/2023

Câu 49: Một sóng cơ học tập Viral bên trên một sợi chạc đàn hồi. Cách sóng của sóng bại ko dựa vào vào

Bạn đang xem: một sóng cơ học lan truyền trên một sợi dây đàn hồi bước sóng không phụ thuộc vào

A. Tốc chừng truyền của sóng.

B. Chu kì xê dịch của sóng.

C. Thời lừa lọc truyền rằng của sóng.

D. Tần số xê dịch của sóng.

Xem thêm: x là tập hợp các nước ở khu vực đông nam á

Trả điều

Đáp án đúng: C

Giải thích:

Xem thêm: cốm vòng ngữ văn 7

Một sóng cơ học tập Viral bên trên một sợi chạc đàn hồi. Cách sóng của sóng bại ko tùy thuộc vào thời hạn truyền rằng của sóng.

Câu chất vấn nằm trong chủ thể

Ánh sáng sủa mặt mày trời là độ sáng Trắng. Kết luận này sau đó là đúng? A. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa white color phù hợp trở thành. B. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa red color, lục, lam tạo nên thành Câu 27. Ánh sáng sủa mặt mày trời là độ sáng Trắng. Kết luận này sau đó là đúng? A. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa white color phù hợp trở thành. B. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa red color, lục, lam tạo nên trở thành. C. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa red color cánh sen, vàng, lam phù hợp trở thành. D. Ánh sáng sủa mặt mày trời là vì những tia sáng sủa red color, domain authority cam, vàng, lục, lam, chàm, tím phù hợp trở thành.

56 2 mon trước


Xem vớ cả