một người đi xe đạp trên 2/3 đoạn đường

Câu hỏi

Quỳnh Anh

10 mon 9 2020 khi 21:33

Bạn đang xem: một người đi xe đạp trên 2/3 đoạn đường

Một người chuồn xe đạp điện bên trên 2/3 phần đường đầu với véc tơ vận tốc tức thời khoảng 10 km/h và 1/3 phần đường sau với véc tơ vận tốc tức thời khoảng trăng tròn km/h. Tính vận tốc khoảng của những người chuồn xe đạp điện bên trên cả quảng lối.

Hanh Nguyen Hieu

một người chuồn xe đạp điện bên trên một phần đường trực tiếp AB. Trên 1/3 phần đường đầu chuồn với véc tơ vận tốc tức thời v1=20km/h; 1/3 đoạn đương thân thiết chuồn với véc tơ vận tốc tức thời v2=15km/h; 1/3 phần đường cuối chuồn với véc tơ vận tốc tức thời v3= 10km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời khoảng của xe đạp điện bên trên cả phần đường AB.

Xem chi tiết

Hanh Nguyen Hieu

một người chuồn xe đạp điện trên một phần đường trực tiếp AB. Trên 1/3 doạn lối đầu chuồn với véc tơ vận tốc tức thời v1=20km/h; 1/3 phần đường thân thiết chuồn với véc tơ vận tốc tức thời v2=15km/h và 1/3 phần đường cuối chuồn với véc tơ vận tốc tức thời v3=10km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời khoảng của xe đạp điện bên trên cả phần đường AB

Xem chi tiết

Trang Thanh Trúc

21 mon 8 năm 2016 khi 15:16

1 xe cộ di 1/3 phần đường với vận tốc 20km/h, quãng lối còn sót lại chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 30km/h. tính véc tơ vận tốc tức thời khoảng bên trên cả phần đường đó

Xem chi tiết

Liễu Bích

16 mon 10 2021 khi 18:17

Một ôtô chuồn kể từ A cho tới B theo đòi đường thẳng liền mạch. Nữa phần đường đầu ôtô chuồn với vận tốc 30 km/h. Trong nữa phần đường còn sót lại, nữa thời hạn đầu ôtô chuồn với vận tốc 60 km/h và nữa thời hạn sau ôtô chuồn với vận tốc trăng tròn km/h. Tính vận tốc khoảng của ôtô bên trên cả quãng lối AB.

Xem chi tiết

Phụng Nguyễn Thị

Một người chuồn xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 4 m / s trong một / 3 phần đường đầu và chuồn xe cộ máy với véc tơ vận tốc tức thời 36 km / h nhập phần lối còn sót lại .

a/ Tính véc tơ vận tốc tức thời khoảng của những người bại bên trên cả phần đường .

b/ Tính thời hạn nhằm chuồn không còn phần đường bại , biết phần đường nhiều năm 18 km .

Xem thêm: bấm lỗ tai có đau không

HELP ME !!!!!

Xem chi tiết

Đặng Tuấn Minh

28 mon 2 2019 khi 18:39

Một người chuồn xe đạp điện bên trên đoạn trực tiếp MN. Trên 1/3 phần đường đầu chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 15km/h, 1/3đoạn lối tiếp sau chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 10km/h và 1/3 phần đường ở đầu cuối chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 5km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời khoảng của xe cộ bên trên cả phần đường MN.

Mong được quý khách giúp sức rất rất nhiều!!!

Xem chi tiết

Thanh Tràn

21 mon 10 2021 khi 11:35

Một xe cộ xó vận động trực tiếp ko thay đổi chiều bươi véc tơ vận tốc tức thời khoảng là 60km/h bên trên 1/3 phần đường và 30km/h bên trên phần đường còn sót lại. Vận tốc khoảng bên trên cả phần đường là từng nào ? THANKYOU EVERYBODY .

Xem chi tiết

Nguyễn thị Phụng

1 mon 10 2018 khi 15:12

Một xe cộ máy chuồn bên trên phần đường s . Trên nửa đầu phần đường , xe cộ chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h . Trên nửa sau phần đường , xe cộ chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h . Tìm vận tốc khoảng của xe cộ ?

HELP ME !!!!!!

Xem chi tiết

Nguyễn thị Phụng

1 mon 10 2018 khi 15:21

Xem thêm: c 2 h 5 oh h ra ch3cooh

Một xe hơi nhập 2 tiếng đầu chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h . Trong 3h sau xe cộ chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 60 km/h . Tính véc tơ vận tốc tức thời khoảng của xe cộ bên trên cả phần đường ?

HELP ME !!!!!!

Xem chi tiết