một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m

Câu hỏi

Pham Trong Bach

Tím Nguyễn

Bạn đang xem: một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m

22 mon 10 2021 khi 15:37

Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 25m, chiều rộng lớn 18m. Người tao sử dụng 7/15 diện tích nhằm trồng ngô, 4/9 diện tích nhằm trồng rau xanh, phần khu đất còn sót lại nhằm thực hiện lối đi. Tính diện tích S phần khu đất nhằm thực hiện lối đi.

Xem chi tiết

Trần Diệu Linh

16 tháng tư 2022 khi 16:28

Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 25m, chiều rộng lớn 18m. Người tao sử dụng 7/15 diện tích nhằm trồng ngô, 4/9 diện tích nhằm trồng rau xanh, phần khu đất còn sót lại nhằm thực hiện lối đi. Tính diện tích S phần khu đất nhằm thực hiện lối đi.

Xem chi tiết

Strangerdaner

21 mon 10 2021 khi 12:09

Câu 6: Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 25m, chiều rộng lớn 18m. Người tao dùng 7/15 diện tích S nhằm trồng ngô, 4/9 diện tích S nhằm trồng rau xanh, phần khu đất còn sót lại nhằm thực hiện lối đi. Tính diện tích S phần khu đất nhằm trồng ngô. *

A. 210m vuông

B. 40m vuông

C. 30m vuông

D. 20m vuông

Xem chi tiết

Strangerdaner

21 mon 10 2021 khi 12:14

Câu 7: Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 25m, chiều rộng lớn 18m. Người tao dùng 7/15 diện tích S nhằm trồng ngô, 4/9 diện tích S nhằm trồng rau xanh, phần khu đất còn sót lại nhằm thực hiện lối đi. Tính diện tích S phần khu đất nhằm thực hiện lối đi. *

A. 50m vuông

B. 40m vuông

Xem thêm: c2h50h ra c2h4

C. 30m vuông

D. 20m vuông

Xem chi tiết

Trân Trần

Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 25m, chiều rộng lớn 18m, người tao dành riêng 35% diện tích S nhằm trồng rau xanh. Hỏi diện tích S trồng rau xanh là bao nhiêu?

Xem chi tiết

Quỳnh xinh gái 2006

16 tháng tư năm 2016 khi 15:56

một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 25m, chiều rộng lớn 18m. người tao dùng 2/5 diện tích S nhằm bới ao, phần khu đất còn sót lại nhằm thực hiện vườn. tính diện tích S phần khu đất thực hiện vườn

Xem chi tiết

Hoàng Tuấn Tú

18 mon 12 năm 2016 khi 21:06

Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 18m chiều rộng lớn kém cỏi chiều nhiều năm 4m . Người tao dùng 38% diện tích S nhằm thực hiện ao . Phần khu đất còn sót lại nhằm trồng rau xanh . tính diện tích S nhằm trồng rau

Xem chi tiết

Đặng Ngọc Ánh

17 mon 3 2022 khi 16:47

MỘT MẢNH ĐÁT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI 25M , RỘNG 18M . NGƯỜI TA SỬ DỤNG 2/5 DIỆN TÍCH ĐỂ ĐÀO AO , , PHẦN ĐẤT CÒN LẠI ĐỂ LÀM VƯỜN . TÍNH DIỆN TÍCH PHẦN ĐÁT ĐỂ LÀM VƯỜN 

Xem chi tiết

Xem thêm: 16 tuần thai nhi nặng bao nhiêu

Lê Gia Hân

Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 25m, chiều rộng lớn là 18m. Người tao sử dụng 2/5 diện tích S khu đất nhằm trồng hoa, phần còn sót lại nhằm thực hiện vườn rau xanh. Tính diện tích S nhằm thực hiện vườn rau

Xem chi tiết