một mảnh giấy hình chữ nhật có diện tích 96cm2

Đáp án:

Chu vi của mảnh giấy là `40cm`

Bạn đang xem: một mảnh giấy hình chữ nhật có diện tích 96cm2

Giải mến quá trình giải:

Độ dài cạnh còn lại của mảnh giấy là:

     `96:12=8(cm)`

Chu vi của mảnh giấy là:

     `(12+8)xx2=40(cm)`

Xem thêm: soạn văn lớp 10 chiến thắng mtao mxây

          Đáp số: `40cm`

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: c2h2+h2o

5

1 vote