một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ

Câu hỏi:

18/06/2019 163,985

Bạn đang xem: một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ

Một con cái rung lắc lốc xoáy bao gồm lốc xoáy nhẹ nhõm và vật nhỏ xấp xỉ điều tiết theo dõi phương ngang với tần số góc 10 rad/s. lõi rằng Khi động năng và thế năng (mốc ở địa điểm cân đối của vật) đều nhau thì véc tơ vận tốc tức thời của vật có tính rộng lớn bởi vì 0,6 m/s. Biên phỏng xấp xỉ của con cái rung lắc là:

B. 6√2cm

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn B

+ Động năng và thế năng đều nhau Khi vật ở địa điểm x = ± A22.

+ A2 = x2 + v2w2  A2 = (± A22)2 + 602102 => A = 62 cm.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực kéo về tính năng lên một hóa học điểm xấp xỉ điều tiết có tính lớn:

A. tỉ lệ thành phần thuận với khuôn khổ của li phỏng và luôn luôn thiên về địa điểm cân đối.

B. tỉ lệ thành phần với bình phương biên phỏng.

C. và phía ko thay đổi.

D. ko thay đổi tuy nhiên phía thay cho thay đổi.

Câu 2:

Một con cái rung lắc lốc xoáy bao gồm vật với lượng m và lốc xoáy có tính cứng k, xấp xỉ điều tiết. Nếu tăng cường mức độ cứng k lên gấp đôi và hạn chế lượng m cút 8 thứ tự thì tần số xấp xỉ của vật sẽ:

A. tăng gấp đôi.

B. hạn chế gấp đôi.

C. hạn chế 4 thứ tự.

D. tăng 4 thứ tự.

Câu 3:

Một con cái rung lắc lốc xoáy với lượng vật nhỏ là 50 g. Con rung lắc xấp xỉ điều tiết theo dõi một trục thắt chặt và cố định ở ngang với phương trình x = Acoswt. Cứ sau những khoảng tầm thời hạn 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại đều nhau. Lấy p2 =10. Lò xo của con cái rung lắc có tính cứng bằng:

A. 50 N/m.

Xem thêm: ngữ văn 6 thực hành tiếng việt trang 20

B. 100 N/m.

C. 25 N/m.

D. 200 N/m.

Câu 4:

Một con cái rung lắc lốc xoáy bao gồm lốc xoáy có tính cứng trăng tròn N/m và viên bi với lượng 0,2 kilogam xấp xỉ điều tiết. Tại thời khắc t, véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ của viên bi theo lần lượt là trăng tròn cm/s và 2√3 m/s2. Biên phỏng xấp xỉ của viên bi là:

A. 16cm.

B. 4 centimet.

C. 4√3 cm.

D. 10√3 cm.

Câu 5:

Con rung lắc lốc xoáy bao gồm một vật nhỏ với lượng 250g và lốc xoáy nhẹ nhõm có tính cứng 100 N/m xấp xỉ điều tiết dọc từ trục Ox với biên phỏng 4 centimet. Khoảng thời hạn sớm nhất nhằm véc tơ vận tốc tức thời của vật có mức giá trị từ -40 cm/s cho tới 40√3 cm/s là:

A. π/40 s.

B. π/120 s.

C. π/20 s.

D. π/60 s.

Câu 6:

Một hóa học điểm xấp xỉ điều tiết theo dõi phương trình x = 3sin(5πt + π/6) (x tính bởi vì centimet và t tính bởi vì giây). Trong một giây thứ nhất kể từ thời khắc t=0, hóa học điểm trải qua địa điểm với li phỏng x=+1cm.

A. 7 thứ tự.

B. 6 thứ tự.

C. 4 thứ tự.

Xem thêm: văn bản tê dê

D. 5 thứ tự.