một cano chạy hết tốc lực

Gọi v1,2  là véc tơ vận tốc tức thời của ca nô đối với nước.

v2,3 là véc tơ vận tốc tức thời của nước đối với bờ.

Bạn đang xem: một cano chạy hết tốc lực

v1,3 là véc tơ vận tốc tức thời của ca nô đối với bờ.

Khi ca nô cút xuôi dòng sản phẩm tớ có:

v1,3=v1,2+v2,3=21,5+v2,3d=(21,5+v2,3).t1=21,5+v2,3

Khi ca nô cút ngược dòng sản phẩm tớ có:

v1,3=v1,2v2,3=21,5v2,3d=(21,5v2,3).t2=(21,5v2,3).2

Xem thêm: al hno3 loãng ra n2

Từ (1) và (2) tớ có: 

21,5+v2,3=21,5v2,3.23.v2,3=21,5v2,3=7,17km/h

Vậy véc tơ vận tốc tức thời chảy của dòng sản phẩm sông là 7,17 km/h

Xem thêm: soạn kiêu binh nổi loạn

Câu 5:

Bố chúng ta A đem A đến lớp vị xe cộ máy vô khi 7 giờ. Sau 5 phút xe cộ đạt vận tốc 30 km/h. Sau 10 phút nữa, xe cộ tăng vận tốc lên thêm thắt 15 km/h. Đến sát ngôi trường, xe cộ rời dần dần vận tốc và giới hạn trước cổng ngôi trường lúc 7 giờ một phần hai tiếng.

a) Tính vận tốc tầm của xe cộ máy chở A Lúc cút kể từ mái ấm cho tới ngôi trường. hiểu quãng đàng kể từ mái ấm cho tới ngôi trường nhiều năm 15 km.

b) Tính vận tốc của xe cộ vô khi 7 giờ 15 phút và 7 giờ một phần hai tiếng. Tốc chừng này là vận tốc gì?