một cái bục hình lăng trụ đứng có kích thước như hình 12

❮ Bài trước Bài sau ❯


Một cái bục hình lăng trụ đứng đem độ dài rộng như Hình 12.

Bạn đang xem: một cái bục hình lăng trụ đứng có kích thước như hình 12

Giải Toán 7 Bài 4: Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác - Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3 trang 62 Toán 7 Tập 1: Một cái bục hình lăng trụ đứng đem độ dài rộng như Hình 12.

a) Người tao mong muốn tô toàn bộ những mặt mũi của cái bục. Diện tích rất cần được tô là bao nhiêu?

b) Tính thể tích của cái bục.

Bài 3 trang 62 Toán 7 Tập 1 Chân trời sáng sủa tạo

Lời giải:

Chiếc bục đem hình dáng lăng trụ đứng tứ giác.

a) Chu vi lòng của hình lăng trụ đứng tứ giác là:

4 + 8 + 5 + 5 = 22 (dm)

Diện tích xung xung quanh của hình lăng trụ đứng tứ giác là:

22 . 12 = 264 (dm2).

Diện tích nhị lòng của hình lăng trụ đứng tứ giác là:

2  .  5+82.4=52 (dm2).

Diện tích toàn bộ những mặt mũi của hình lăng trụ đứng tứ giác là:

264 + 52 = 316 (dm2).

Diện tích mặt mũi xúc tiếp với mặt mũi khu đất là:

12 . 8 = 96 (dm2).

Diện tích rất cần được tô của cái bục vày diện tích S toàn bộ những mặt mũi của hình lăng trụ đứng tứ giác trừ chuồn diện tích S mặt mũi xúc tiếp với mặt mũi khu đất và bằng:

316 – 96 = 220 (dm2)

Xem thêm: hãy chỉ ra một số nguyên tố lớn hơn 40 và nhỏ hơn 50

Vậy diện tích S rất cần được tô của cái bục là 220 dm2.

b) Diện tích lòng của hình lăng trụ đứng tứ giác là:

5+82.4=26 (dm2)

Thể tích của cái bục là:

26 . 12 = 312 (dm3).

Vậy thể tích của cái bục là 312 dm3.

Lời giải bài xích tập dượt Toán 7 Bài 4: Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác hoặc, cụ thể khác:

 • Khám huỷ 1 trang 59 Toán 7 Tập 1: Hãy để ý lăng trụ đứng tam giác (Hình 1) và tiến hành những đòi hỏi sau: a) Tính tổng diện tích S thân phụ mặt mũi mặt của hình lăng trụ đứng. b) Gọi Cđáy là chu vi lòng và h là độ cao của hình lăng trụ, tính Cđáy . h. ....

 • Thực hành 1 trang 59 Toán 7 Tập 1: Tính diện tích S xung xung quanh của lăng trụ đứng đem lòng là hình thang được cho tới vô Hình 2. ....

 • Khám huỷ 2 trang 60 Toán 7 Tập 1: Cho hình vỏ hộp chữ nhật với độ dài rộng như Hình 3a. Hình vỏ hộp này được hạn chế chuồn 50% để sở hữu hình lăng trụ đứng như Hình 3b. ....

 • Thực hành 2 trang 60 Toán 7 Tập 1: Tính diện tích S xung xung quanh của một trụ bê tông hình lăng trụ đứng đem độ cao 2 m và lòng là tam giác đều sở hữu cạnh 0,5 m (Hình 4). ....

 • Thực hành 3 trang 60 Toán 7 Tập 1: Tính thể tích lăng trụ đứng tứ giác đem lòng là hình thang với độ dài rộng cho tới vô Hình 5. ....

 • Thực hành 4 trang 61 Toán 7 Tập 1: Để thực hiện cầu bắc qua loa một con cái kênh, người tao đúc một khối bê tông hình lăng trụ đứng tam giác đem độ dài rộng như Hình 8. ....

 • Vận dụng trang 62 Toán 7 Tập 1: quý khách Nam đã trải một cái vỏ hộp hình lăng trụ đứng với độ dài rộng như Hình 9. quý khách ấy lăm le tô những mặt mũi của cái vỏ hộp, trừ mặt mũi bên dưới. ....

 • Bài 1 trang 62 Toán 7 Tập 1: Một cái vỏ hộp đèn đem hình dáng lăng trụ đứng tam giác đem độ dài rộng như Hình 10. ....

 • Bài 2 trang 62 Toán 7 Tập 1: Một cái lều trại đem hình dạng và độ dài rộng như Hình 11. Tính tổng diện tích S tấm bạt hoàn toàn có thể phủ kín toàn cỗ lều ....

  Xem thêm: ngữ văn 6 hội thổi cơm thi ở đồng vân

 • Bài 4 trang 63 Toán 7 Tập 1: Tính thể tích hình lăng trụ đứng đem lòng là hình thang cân nặng với độ dài rộng như Hình 13. ....

 • Bài 5 trang 63 Toán 7 Tập 1: Để thực hiện đường đi bắc ngang một con cái đê, người tao đúc một khối bê tông đem độ dài rộng như Hình 14. ....

 • Bài 6 trang 63 Toán 7 Tập 1: Một hình lăng trụ đứng tứ giác đem độ dài rộng lòng như Hình 15, biết độ cao của lăng trụ là 7 centimet. ....