m của zn

Trọng lượng phân tử của Zn

65.409 g/mol

Bạn đang xem: m của zn

Khối lượng mol và lượng phân tử của Zn là 65,409.

Thành phần của Kẽm - Zn

Nguyên tố Ký hiệu Khối lượng vẹn toàn tử # của vẹn toàn tử Phần trăm khối lượng
Kẽm Zn 65.409 g/mol 1 100%

Kẽm Nguyên tố Phần trăm khối lượngKẽm65.409gKẽm65.409g Zn # của vẹn toàn tửKẽm1Kẽm1

Xem thêm: cl2

Hướng dẫn

Chương trình này xác lập lượng phân tử của một hóa học. Nhập công thức phân tử của hóa học. Chương trình tiếp tục đo lường tổng lượng cùng theo với bộ phận và lượng của từng nhân tố vô phù hợp hóa học.

Xem thêm: euclid

  • Sử dụng chữ hoa cho tới ký tự động thứ nhất của nhân tố và chữ ghi chép thông thường cho tới ký tự động loại nhị. Ví dụ: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Bạn rất có thể dùng vệt ngoặc đơn () hoặc ngoặc vuông [].