làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm


Làm tròn xoe những số 2 864, 3 058 và 4 315 cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn. Rô-bốt, Việt và Mai nằm trong rẽ thăm hỏi một nông trại, Rô-bốt điểm được có một 242 con cái gà

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Hoạt động

Bạn đang xem: làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Làm tròn xoe những số 2 864, 3 058 và 4 315 cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn.

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới mức hàng trăm, tớ đối chiếu chữ số mặt hàng đơn vị chức năng với 5. Nếu chữ số mặt hàng đơn vị chức năng nhỏ nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới mức hàng trăm ngàn, tớ đối chiếu chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm nhỏ nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

Lời giải chi tiết:

- Làm tròn xoe cho tới mặt hàng chục

- Làm tròn xoe cho tới mặt hàng trăm

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Rô-bốt, Việt và Mai nằm trong rẽ thăm hỏi một nông trại, Rô-bốt điểm được có một 242 kê. Khi thực hiện tròn xoe số cho tới mặt hàng chục:

Mai nói: “Trang trại có tầm khoảng 1 240 con cái gà”.

Việt nói: “Trang trại có tầm khoảng 1 250 con cái gà”.

Theo em, các bạn nào là rằng đúng?

Phương pháp giải:

- sít dụng cách thức tròn xoe cho tới hàng trăm rồi vấn đáp thắc mắc của đề bài bác.

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới mức hàng trăm, tớ đối chiếu chữ số mặt hàng đơn vị chức năng với 5. Nếu chữ số mặt hàng đơn vị chức năng nhỏ nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Vậy các bạn Mai rằng đích.

Luyện tập luyện

Bài 1

Trong tủ sách với 6 745 cuốn sách. Hỏi từng các bạn đã thử tròn xoe số sách cơ cho tới mặt hàng nào?

Phương pháp giải:

Quan sát giành và vận dụng lý thuyết thực hiện tròn xoe cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn rồi vấn đáp thắc mắc của đề bài bác.

Lời giải chi tiết:

- Quý khách hàng nam giới rằng nhập tủ sách có tầm khoảng 6 750 cuốn sách. Quý khách hàng nam giới đã thử tròn xoe số sách cho tới hàng trăm.

- Quý khách hàng phái nữ rằng nhập tủ sách có tầm khoảng 6 700 cuốn sách. Quý khách hàng phái nữ đã thử tròn xoe số sách cho tới hàng trăm ngàn.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Số?

Quan sát những máy “làm tròn xoe số” rồi mò mẫm số mến phù hợp với máy ở đầu cuối.

Phương pháp giải:

-Quan sát tớ thấy những số được sản xuất tròn xoe cho tới hàng trăm ngàn. Từ cơ em thực hiện tròn xoe số 4 516 cho tới hàng trăm ngàn.

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới mức hàng trăm ngàn, tớ đối chiếu chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm nhỏ nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

Lời giải chi tiết:

Quan sát tớ thấy những số được sản xuất tròn xoe cho tới hàng trăm ngàn. 

Vậy số 4516 thực hiện tròn xoe cho tới hàng trăm ngàn được số 4500.

 


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối trí thức - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết hùn con cái lớp 3 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.