làm tròn số đến hàng chục


Làm tròn xoe những số 2 864, 3 058 và 4 315 cho tới hàng trăm, hàng nghìn. Rô-bốt, Việt và Mai nằm trong rẽ thăm hỏi một nông trại, Rô-bốt điểm được có một 242 con cái gà

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Hoạt động

Bạn đang xem: làm tròn số đến hàng chục

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Làm tròn xoe những số 2 864, 3 058 và 4 315 cho tới hàng trăm, hàng nghìn.

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới hàng trăm, tớ đối chiếu chữ số mặt hàng đơn vị chức năng với 5. Nếu chữ số mặt hàng đơn vị chức năng nhỏ nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới hàng nghìn, tớ đối chiếu chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm nhỏ nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

Lời giải chi tiết:

- Làm tròn xoe cho tới mặt hàng chục

- Làm tròn xoe cho tới mặt hàng trăm

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Rô-bốt, Việt và Mai nằm trong rẽ thăm hỏi một nông trại, Rô-bốt điểm được có một 242 gà. Khi làm tròn số đến hàng chục:

Mai nói: “Trang trại có tầm khoảng 1 240 con cái gà”.

Việt nói: “Trang trại có tầm khoảng 1 250 con cái gà”.

Theo em, chúng ta này trình bày đúng?

Phương pháp giải:

- gí dụng cách thức tròn xoe cho tới hàng trăm rồi vấn đáp thắc mắc của đề bài bác.

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới hàng trăm, tớ đối chiếu chữ số mặt hàng đơn vị chức năng với 5. Nếu chữ số mặt hàng đơn vị chức năng nhỏ nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Vậy chúng ta Mai trình bày trúng.

Luyện tập dượt

Bài 1

Trong tủ sách đem 6 745 cuốn sách. Hỏi từng chúng ta đã thử tròn xoe số sách cơ cho tới mặt hàng nào?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh giành và vận dụng lý thuyết thực hiện tròn xoe cho tới hàng trăm, hàng nghìn rồi vấn đáp thắc mắc của đề bài bác.

Lời giải chi tiết:

- quý khách phái mạnh trình bày vô tủ sách có tầm khoảng 6 750 cuốn sách. quý khách phái mạnh đã thử tròn xoe số sách cho tới hàng trăm.

- quý khách phái nữ trình bày vô tủ sách có tầm khoảng 6 700 cuốn sách. quý khách phái nữ đã thử tròn xoe số sách cho tới hàng nghìn.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Số?

Quan sát những máy “làm tròn xoe số” rồi thăm dò số quí phù hợp với máy sau cùng.

Phương pháp giải:

-Quan sát tớ thấy những số được tạo tròn xoe cho tới hàng nghìn. Từ cơ em thực hiện tròn xoe số 4 516 cho tới hàng nghìn.

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới hàng nghìn, tớ đối chiếu chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm nhỏ nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

Lời giải chi tiết:

Quan sát tớ thấy những số được tạo tròn xoe cho tới hàng nghìn. 

Vậy số 4516 thực hiện tròn xoe cho tới hàng nghìn được số 4500.

 


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối trí thức - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết hùn con cái lớp 3 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.