khối trụ khối cầu

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

TH

Bạn đang xem: khối trụ khối cầu

Bài 1 (trang 66 SGK Toán 2 tập luyện 2)

Quan sát hình vẽ rồi kể thương hiệu những dụng cụ sở hữu dạng khối trụ, khối cầu, khối vỏ hộp chữ nhật.

Phương pháp giải:

Xem lại hình dạng của khối trụ, khối cầu, khối vỏ hộp chữ nhật rồi kể thương hiệu những dụng cụ sở hữu dạng khối trụ, khối cầu, khối vỏ hộp chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

Khối trụ: cuộn giấy má, cái nến, cây cây bút chì.

Khối cầu: ngược hành tinh, ngược đá bóng, ngược bóng tennis.

Khối hình chữ nhật: cái vali, cái kệ tủ, cuốn sách.

Quảng cáo

LT

Bài 1 (trang 67 SGK Toán 2 tập luyện 2)

Tìm những vật sở hữu dạng theo hình khuôn mẫu.

Phương pháp giải:

Quan sát với mẫu rồi lần những vật sở hữu dạng theo hình khuôn mẫu.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 67 SGK Toán 2 tập luyện 2)

Dùng những hình khối nhập cỗ vật dụng học hành nhằm vẽ hình trụ, hình vuông vắn, hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

Học sinh người sử dụng những hình khối nhập cỗ vật dụng học hành rồi tự động vẽ hình trụ, hình vuông vắn, hình chữ nhật.

Chẳng hạn người sử dụng khối trụ nhằm vẽ hình trụ, người sử dụng khối lập phương nhằm vẽ hình vuông vắn,  dùng khối vỏ hộp chữ nhật nhằm vẽ hình chữ nhật.

Bài 3

Bài 3 (trang 68 SGK Toán 2 tập luyện 2)

Tiếp theo đuổi là hình nào?

Phương pháp giải:

Xem thêm: em thích phong cách thời trang nào vì sao

Quan sát hình vẽ nhằm lần quy luật xếp những hình vẫn mang lại, kể từ ê tìm ra hình tiếp theo sau.

Lời giải chi tiết:

a) Tiếp theo đuổi là hình trụ blue color.

b) Tiếp theo đuổi là hình cầu blue color lá cây.

Bài 4

Bài 4 (trang 68 SGK Toán 2 tập luyện 2)

Thay .?. vị những kể từ nào?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ nhằm xác lập coi những dụng cụ sở hữu hình trạng gì.

Lời giải chi tiết:

VH

Vui học tập (trang 69 SGK Toán 2 tập luyện 2)

Đi theo đuổi đàng không tồn tại khối trụ nhằm cho tới nông trại trồng hoa.

Phương pháp giải:

Xác đánh giá dạng của những khối rồi theo đuổi đàng không tồn tại khối trụ nhằm cho tới nông trại trồng hoa.

Lời giải chi tiết:

HĐTT

Hoạt động thực tiễn (trang 69 SGK Toán 2 tập luyện 2)

Tìm một trong những dụng cụ sở hữu dạng khối cầu, khối trụ, khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật.

Phương pháp giải:

Quan sát những dụng cụ xung xung quanh rồi xác lập coi bọn chúng sở hữu dạng khối cầu, khối trụ, khối lập phương hoặc khối vỏ hộp chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ:

Đồ vật dang khối cầu: ngược đá bóng, ngược bi-da, ngược hành tinh.

Đồ vật dang khối trụ: lon nước ngọt, vỏ hộp sữa, ...

Xem thêm: giá chụp ct có bảo hiểm y tế

Đồ vật dang khối lập phương: ru-bic, ...

Đồ vật dang khối vỏ hộp chữ nhật: vỏ hộp đá quý, tủ ăn mặc quần áo, ...

Loigiaihay.com