khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất ngược pha

Câu hỏi:

18/06/2019 134,402

Bạn đang xem: khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất ngược pha

A. Khoảng cơ hội thân mật nhị điểm ngay gần nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng xê dịch ngược trộn là (ảnh 2).

B. Khoảng cơ hội thân mật nhị điểm ngay gần nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng xê dịch ngược trộn là (ảnh 3)

C. Khoảng cơ hội thân mật nhị điểm ngay gần nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng xê dịch ngược trộn là (ảnh 4).

Đáp án chủ yếu xác

D. Khoảng cơ hội thân mật nhị điểm ngay gần nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng xê dịch ngược trộn là (ảnh 5).

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: C

Khoảng cơ hội thân mật nhị điểm ngay gần nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng xê dịch ngược trộn là 

Khoảng cơ hội thân mật nhị điểm ngay gần nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng xê dịch ngược trộn là (ảnh 1)

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khoảng cơ hội thân mật nhị điểm sớm nhất bên trên phương truyền sóng xê dịch nằm trong trộn bằng

A. λ/4.

B. λ.

C. λ/2.

D. 2λ.

Câu 2:

Một người xem bên trên mặt mũi đại dương thấy cái phao nhô lên rất cao 10 phiên Trong 36 (s) và đo được khoảng cách hai đỉnh phụ cận là 10 m. Tính vận tốc truyền sóng bên trên mặt mũi đại dương.

A. v = 2,5 m/s.

B. v = 5 m/s.

C. v = 10 m/s.

D. v = 1,25 m/s.

Câu 3:

Xem thêm: cho hai hình bình hành abcd và abef không cùng nằm trong một mặt phẳng

Một điểm A bên trên mặt mũi nước xê dịch với tần số 100 Hz. Trên mặt mũi nước người tao đo được khoảng cách thân mật 7 gợn lồi tiếp tục là 3 centimet. Khi cơ vận tốc truyền sóng bên trên mặt mũi nước 

A. v = 50 cm/s

B. v = 50 m/s

C. v = 5 cm/s

D. v = 0,5 cm/s

Câu 4:

Khoảng cơ hội thân mật nhị điểm sớm nhất bên trên phương truyền sóng xê dịch vuông trộn (lệch trộn góc 900) là

A. λ/4.

B. λ/2.

C. λ

D. 2λ.

Câu 5:

Khi sóng cơ truyền kể từ bầu không khí nhập nước thì đại lượng nào là tại đây ko đổi?

A. vận tốc truyền sóng.

B. bước sóng.

C. tích điện sóng.

D. tần số sóng.

Câu 6:

Tại mối cung cấp O, phương trình xê dịch của sóng là u = acos(ωt), gọi là bước sóng, v là vận tốc truyền sóng. Phương trình xê dịch của điểm M cơ hội O một quãng d sở hữu dạng

A. u = Tại mối cung cấp O, phương trình xê dịch của sóng là u = acos(omega t) gọi là bước sóng, v là vận tốc truyền sóng. (ảnh 2)

B. u = Tại mối cung cấp O, phương trình xê dịch của sóng là u = acos(omega t) gọi là bước sóng, v là vận tốc truyền sóng. (ảnh 3)  

C. u = Tại mối cung cấp O, phương trình xê dịch của sóng là u = acos(omega t) gọi là bước sóng, v là vận tốc truyền sóng. (ảnh 4)

Xem thêm: mặt nổi mụn có phải dấu hiệu mang thai

D. u =Tại mối cung cấp O, phương trình xê dịch của sóng là u = acos(omega t) gọi là bước sóng, v là vận tốc truyền sóng. (ảnh 5)