khoa học kĩ thuật của văn minh đại việt


Hãy nêu những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về chủ yếu trị của nền văn minh Đại Việt.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

? mục 1.1

Bạn đang xem: khoa học kĩ thuật của văn minh đại việt

Trả điều thắc mắc mục 1.1 trang 100 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Sơ đồ dùng 15, hãy nêu những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về chủ yếu trị của nền văn minh Đại Việt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 1.1 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về chủ yếu trị của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về chủ yếu trị của nền văn minh Đại Việt:

- Tổ chức máy bộ nước non không ngừng nghỉ được đầy đủ và gia tăng kể từ TW cho tới địa hạt. .

- Sở máy nước non tạo thành lục bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công.

- Cấp hành chủ yếu TW gồm: vua, quan tiền đại thần, những ban ngành giám sát.

- Cấp TW gồm những: đạo/ quá tuyên, phủ, huyện/ châu, xã hoặc phường hoặc sách,…

Quảng cáo

? mục 1.2

Trả điều thắc mắc mục 1.2 trang 101 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề, tư liệu, hãy nêu và phân tách tầm quan trọng của pháp luật so với sự trở nên tân tiến của nền văn minh Đại Việt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 1.2 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan tầm quan trọng của pháp luật so với sự trở nên tân tiến của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Vai trò của pháp luật so với sự trở nên tân tiến của nền văn minh Đại Việt:

- Nhà nước tăng nhanh vận hành xã hội trải qua pháp luật.

- Năm 1042, bên dưới triều Lý Thái Tông, phát hành cỗ luật trước tiên vô lịch sử hào hùng là cỗ luật Hình thư, lưu lại mốc cần thiết vô lịch sử hào hùng pháp quyền Việt.

- Sở luật bên dưới triều Trần, Hậu Lê và Nguyễn đều được phát hành ổn định toan trật tự động xã hội.

- Nội dung đa phần trong số cỗ luật là tôn vinh tính dân tộc bản địa, tự do vương quốc, đảm bảo an toàn quyền lực tối cao của giai tầng cai trị, đảm bảo an toàn quyền lợi quần chúng, vô tê liệt bao hàm cả nghĩa vụ và quyền lợi của phụ phái đẹp.

? mục 2.1

Trả điều thắc mắc mục 2.1 trang 102 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và tư liệu, hãy:

- Nêu những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về nông nghiệp của nền văn minh Đại Việt.

- Phân tích tác dụng của những trở thành tựu tê liệt so với sự trở nên tân tiến của nền văn minh Đại Việt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 2.1 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về nông nghiệp của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về nông nghiệp của nền văn Đại Việt:

- Nhà nước tiến hành nhiều quyết sách quan hoài trở nên tân tiến nông nghiệp như phủ đê, tổ chức triển khai khai thác.

-Trong triều đình có khá nhiều chức quan tiền vận hành, giám sát như Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ.

Phân tích tác dụng của những trở thành tựu so với sự trở nên tân tiến của nền văn minh Đại Việt:

- Nông nghiệp là ngành kinh tế tài chính chủ yếu với cây cỏ là lúa nước.. Canh tác nông nghiệp đòi hỏi công thức tạo ra mới nhất và trở nên tân tiến.

- Công cuộc khai thác khu đất nông nghiệp gắn kèm với việc toan cư thi công thôn thôn, góp thêm phần không ngừng mở rộng cương vực và tăng nhanh khả năng  chống thủ non sông.

- Nhà nước tăng nhanh hoạt động quần chúng chống thủ phủ đê ngăn lũ bên trên quy tế bào to lớn tạo hình một khối hệ thống kênh mương, giao thông đường thủy hoàn hảo vô toàn quốc.

? mục 2.2

Trả điều thắc mắc mục 2.2 trang 102 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 15.2, hãy nêu những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của tay chân nghiệp Đại Việt. Phân tích tác dụng của tay chân nghiệp so với nền văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 2.2 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về tay chân nghiệp của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về tay chân nghiệp của nền văn minh Đại Việt:

- Thủ công nghiệp truyền thống lâu đời nối tiếp lưu giữ và trị triển: mạng lụa, đồ dùng gốm, đồ dùng trang sức đẹp, rèn Fe, đúc đồng, thực hiện giấy tờ, nhuộm,..

- phần lớn nghề ngỗng không giống xuất hiện tại, như thực hiện giành giật quật giũa, thực hiện giấy tờ, tương khắc bạn dạng in,...

- Thế kỷ XVI-XVII, có khá nhiều thôn nghề ngỗng tay chân có tiếng với thành phầm phong phú và đa dạng và tinh nghịch xảo.

Tác động của tay chân nghiệp so với nền văn minh Đại Việt:

- Cục Bách tác và những quan tiền xưởng bên trên Thăng Long là điểm tạo ra vật dụng đáp ứng nước non vua, quan tiền vô triều đình. Các hoạt động và sinh hoạt đa phần là đúc chi phí sắt kẽm kim loại, đóng góp thuyền rộng lớn, tạo ra vũ trang mang đến quân group.

- Sự trở nên tân tiến của tay chân nghiệp vừa vặn đáp ứng nhu cầu nhu yếu của quần chúng nội địa, vừa vặn đưa đến được thành phầm nhằm trao thay đổi với thương nhân quốc tế.

? mục 2.3

Trả điều thắc mắc mục 2.3 trang 103 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 15.3, hãy:

- Nêu những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của thương nghiệp Đại Việt.

- Nêu tầm quan trọng của khu đô thị so với sự trở nên tân tiến của nền văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 2.3 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về thương nghiệp của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của thương nghiệp Đại Việt:

- Chợ thôn và chợ thị trấn được tạo hình và trở nên tân tiến, hoạt động và sinh hoạt kinh doanh Một trong những thôn, những vùng nội địa ra mắt sôi động. 

- Kinh đô Thăng Long trở nên trung tâm kinh doanh sầm uất và trở nên tân tiến bên dưới thời Lý, Trần và Lê Sơ. Nhờ hoạt động và sinh hoạt kinh doanh sầm uất những khu đô thị cổ từ từ tạo hình và trở nên tân tiến.

Vai trò của khu đô thị so với sự trở nên tân tiến của văn minh Đại Việt:

- Kích quí không ngừng mở rộng thị ngôi trường nội địa và ngoài nước.

- Thương nhân quốc tế cho tới Đại Việt trao thay đổi về kinh tế tài chính và văn hóa truyền thống.

- Một lối sinh sống trở thành thị mới nhất tạo hình, chủ yếu vô quy trình thế kỷ 16-19, 

- Các giáo sĩ phương Tây quảng bá đạo Thiên Chúa, tạo ra rời khỏi chữ Quốc Ngữ.

? mục 3.1

Trả điều thắc mắc mục 3.1 trang 104 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 15.4, hãy nêu những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng của văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 3.1 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng của văn minh Đại Việt.

Lĩnh vực

Thành tựu

Tư tưởng

- Phật giáo với tác động về mặt mũi chủ yếu trị, xã hội uy lực bên dưới thời Lí, Trần

- Tư tưởng Nho giáo: gắn kèm với hoạt động và sinh hoạt tiếp thu kiến thức, thi tuyển kể từ thời Lý, Trần, Lê Sơ

- Dưới thời Lê Sơ, Nho giáo nằm tại duy nhất.

Tôn giáo

- Phật giáo thịnh trị bên dưới thời Lí, Trần, mức độ tác động mạnh tại tầng lớp cai trị và dân gian tham.

- Đạo giáo: hài hòa nằm trong tín ngưỡng bạn dạng địa

Tín ngưỡng

Thờ cúng tổ tiên, thờ trở thành Hoàng thôn, thờ hình mẫu, thờ những vị hero dân tộc bản địa, thờ tổ nghề

? mục 3.2

Trả điều thắc mắc mục 3.2 trang 105 SGK Lịch Sử 10 

Đọc vấn đề, tư liệu và để ý Hình 15.5, hãy:

- Trình bày những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về dạy dỗ của Đại Việt.

- Nêu địa điểm của Văn Miếu- Văn Miếu Quốc Tử Giám so với sự trở nên tân tiến của văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 3.2 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về dạy dỗ của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

* Những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về dạy dỗ của nền văn minh Đại Việt:

- Hệ thống dạy dỗ được không ngừng mở rộng, đa phần nhằm mục đích huấn luyện đội hình quan tiền lại mang đến máy bộ cơ quan ban ngành.

- Năm 1070, căn nhà Lý mang đến dựng Văn Miếu tạc tượng Chu Công, Khổng Tử.

- Năm 1075, căn nhà Lý hé khoa đua nhằm tuyển chọn lựa chọn nhân tài.

- Năm 1076, vua Lý xây dựng Văn Miếu Quốc Tử Giám nhằm dạy dỗ mang đến hoàng tử, công chúa.

- Từ thời Trần xây dựng Quốc học viện chuyên nghành mang đến con trẻ của mình quan tiền lại tiếp thu kiến thức. 

- Có lớp học tập cá nhân ở những thôn xã. Từ thời Lê Sơ, con trẻ của mình dân gian cũng khá được đến lớp, lên đường đua, khối hệ thống ngôi trường học tập không ngừng mở rộng bên trên toàn quốc.

- Thi cử được tổ chức triển khai chủ yếu quy và trải qua loa 3 vòng đua (Hương, Hội, Đình) và với kiểu dáng vinh danh.

* Vị trí của Văn Miếu- Văn Miếu Quốc Tử Giám so với sự trở nên tân tiến của văn minh Đại Việt:

- Năm 1070, bên dưới triều vua Lý Thánh Tông xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử và Chu Công.

- Đến thời vua Lý Nhân Tông năm 1076, Văn Miếu trở nên Văn Miếu Quốc Tử Giám là điểm dạy dỗ học tập mang đến hoàng tử, công chúa trở nên ngôi trường Đại học tập trước tiên vô lịch sử hào hùng dạy dỗ nước ta.

Xem thêm: bài tập về nguyên phân

- Đến thời Lê Sơ năm 1484, triều đình bịa đặt lệ xướng danh và tương khắc thương hiệu những tiến sỹ vô bia đá ở Văn Miếu.

? mục 3.3

Trả điều thắc mắc mục 3.3 trang 106 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề, hãy nêu những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về văn học tập và chữ ghi chép của nền văn minh Đại Việt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 3.3 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về văn học tập và chữ ghi chép của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Lĩnh vực

Thành tựu

Chữ viết

Sáng đưa đến chữ Nôm. 

- Triều Hồ và Tây Sơn khuyến nghị dùng chữ Nôm vô văn tự động. 

-  Thế kỷ loại XVII, chữ Quốc ngữ Ra đời và được sử dụng

Văn học tập chữ Hán

- Phát triển và đạt nhiều trở thành tựu. 

- Nội dung đa phần ca tụng truyền thống lâu đời yêu thương nước, niềm kiêu hãnh dân tộc bản địa. 

- Thể loại: tè thuyết chương hồi, truyện ký,...

Văn học tập chữ Nôm

Từ thế kỉ XIII -XVI-XIX. 

- Ca ngợi tình thương quê nhà, non sông, nhân loại, phê phán một phần tử quan tiền lại cường hào và phản ánh những bất công vô xã hội, tôn vinh vẻ đẹp mắt nhân loại...

Văn học tập dân gian

- Duy trì và trở nên tân tiến mạnh trong số thế kỷ XVI-XVIII. 

- Phản ánh tâm tư tình cảm, tình thương nhân loại, non sông với tương đối nhiều phân mục phong phú và đa dạng như thơ ca, phương ngôn, hò vè, hát, truyện cổ tích,...

? mục 3.4

Trả điều thắc mắc mục 3.4 trang 106 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề vô Bảng 15, hãy nêu trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về khoa học tập, kỹ năng của nền văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 3.4 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về khoa học tập và nghệ thuật của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về khoa học tập và nghệ thuật của nền văn minh Đại Việt:

- Sử học: 

+ Cơ quan: Quốc Sử Viện. 

+ phần lớn cỗ sử lớn: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư…

- Địa lý: Dư địa chí (Nguyễn Trãi), Hồng Đức bạn dạng đồ dùng (triều Lê Sơ) và triều Nguyễn với Gia Định trở thành thông chí (Trịnh Hoài Đức),...

- Quân sự: Binh thư yếu đuối lược và Vạn Kiếp tông túng truyền thư của Trần Quốc Tuấn; Hổ trướng khu vực cơ (Đào Duy Từ- Lê Trung Hưng).

- Y học: Nguyễn vịn Tĩnh- Lê Tĩnh với kiệt tác Nam dược thần hiệu và Lê Hữu Trác- Hải Thượng Lãn Ông với kiệt tác Hải Thượng nó tông tâm lĩnh.

- Toán học: Tác phẩm Đại trở thành toán pháp của Lương Thế Vinh và Lập trở thành toán pháp Vũ Hữu.

- Kỹ thuật: Đúc súng thần cơ, đại chưng, đóng góp thuyền chiến (Cổ Lâu), thi công trở thành lũy (Hoàng trở thành Thăng Long và kinh trở thành Huế).

? mục 3.5

Trả điều thắc mắc mục 3.5 trang 108 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 15.7, hãy:

- Trình bày những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về thẩm mỹ và nghệ thuật của nền văn minh Đại Việt.

- Nêu độ quý hiếm của “An Nam tứ đại khí” so với nền văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 3.5 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về thẩm mỹ và nghệ thuật của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về thẩm mỹ và nghệ thuật của nền văn minh Đại Việt:

- Nghệ thuật loài kiến trúc:

- Hệ thống hoàng cung, miếu, tháp, trở thành quách được thi công ở nhiều điểm, với quy tế bào rộng lớn và vững vàng trãi. 

- Tiêu biểu: Hoàng trở thành Thăng Long, trở thành căn nhà Hồ, trở thành Lam Kinh, miếu Một Cột, Sùng Thiện Diên Linh, miếu Trấn Quốc, miếu Phật Tích. 

- Âm nhạc: nhạc dân gian tham, nhạc cung đình,…; nhạc cụ phong phú: trống rỗng, đàn bầu, sáo, tiêu xài, đàn giành giật, đàn tỳ bà, đàn nguyệt, đàn thập lục,… Nghệ thuật Sảnh khấu trở nên tân tiến với tương đối nhiều mô hình, như hát chèo, hát tuồng, hát quan tiền chúng ta, hát bội,…

- Lễ hội: nhiều mô hình như hội múa, đầu năm Nguyên đán, lễ Tịch Điền, Thanh minh, Đoan Ngọ,… 

“ An Nam tứ đại khí” bao gồm tư dự án công trình rộng lớn bên dưới nhị triều đại Lý- Trần: tượng Phật miếu Quỳnh Lâm, vạc Phổ Minh, chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên. Được xem là tư kỳ quan tiền, tư quốc bảo của thời đại Lý- Trần. Trải trải qua không ít dịch chuyển lịch sử hào hùng tư bảo vật này không hề, tuy vậy bọn chúng vẫn hiện lên trong số sự tích, nhắc nhở về 1 thời đại thịnh Phật giáo và những độ quý hiếm kiêu hãnh dân tộc bản địa nhưng mà bọn chúng đưa đến.

? mục 4

Trả điều thắc mắc mục 4 trang 109 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 15.8, hãy đánh giá về điểm mạnh, giới hạn và phân tách chân thành và ý nghĩa của nền văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 4 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan điểm mạnh và giới hạn , chân thành và ý nghĩa của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

* Nhận xét về ưu thế của văn minh Đại Việt:

- Là một nền tảng nông nghiệp lúa nước, tạo hình dựa vào sự thừa kế của văn minh Văn Lang- Âu Lạc, chia sẻ với những nhân tố phía bên ngoài.

- Phát triển rực rỡ tỏa nắng bên trên từng nghành nghề cuộc sống xã hội nằm trong với việc tồn bên trên của Đại Việt.

- Yếu tố niềm tin xuyên thấu là truyền thống lâu đời yêu thương nước, nhân ái, nhân bản và tính xã hội thâm thúy.

 * Nhận xét về giới hạn của văn minh Đại Việt:

- Chính sách “ trọng nông ức thương” làm cho nền tạo ra sản phẩm & hàng hóa còn nhiều giới hạn.

- Lĩnh vực khoa học tập nghệ thuật ko trở nên tân tiến.

- Kinh tế nông nghiệp, tính đóng góp của thôn xã tác động cho tới tư tưởng nhân loại tính thủ động và thiếu thốn tạo ra của cá nhân- xã hội.

- Đời sinh sống niềm tin tồn trên rất nhiều nhân tố duy tâm.

* Ý nghĩa:

- Thể hiện tại mức độ tạo ra và truyền thống lâu đời làm việc bền chắc của những mới người Việt.

- Điều khiếu nại văn hóa-kinh tế- chủ yếu trị là nền móng và ĐK cần thiết tạo thành sức khỏe dân tộc bản địa vô việc làm đấu giành giật dựng nước và lưu nước lại.

- Văn minh Việt cổ có mức giá trị so với dân tộc- vương quốc và một trong những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của văn minh Đại Việt đang được UNESCO ghi danh.

Luyện tập luyện Câu 1

Trả điều thắc mắc mục rèn luyện trang 109 SGK Lịch Sử 10

1. Vẽ sơ đồ dùng suy nghĩ bao quát những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của nền văn minh Đại Việt bên trên những lĩnh vực: chủ yếu trị, kinh tế tài chính, tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng, dạy dỗ, văn học tập, thẩm mỹ và nghệ thuật, khoa học tập, kỹ năng.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng bài xích 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập luyện Câu 2

2. Kể thương hiệu những trở thành tựu của nền văn minh Đại Việt còn lưu lưu giữ, tồn bên trên cho tới thời nay nhưng mà em biết. Hãy nêu độ quý hiếm của những trở thành tựu tê liệt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng bài xích 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

- Hoàng trở thành Thăng Long: Di tích Hoàng Thành là 1 trong những giáo cụ trực quan tiền chân thật về lịch sử hào hùng, là mối cung cấp cung ứng nhiều tư liệu khác biệt, minh bệnh thuyết phục vị thế của TP. hà Nội là đế đô của nước Đại Việt, kể từ tê liệt góp thêm phần nâng lên nắm vững của những người dân về quy trình trở nên tân tiến TP. hà Nội và lịch sử hào hùng dân tộc bản địa.

- Kinh trở thành Huế:là di tích lịch sử quý giá mang giá trị truyền thống thâm thúy, những đường nét văn hóa truyền thống cung đình như Nhã nhạc cung đình Huế, siêu thị nhà hàng cung đình góp thêm phần làm ra đường nét đặc trưng của Huế mà ko tìm ra ở ngẫu nhiên điểm này không giống.

Vận dụng Câu 1

Trả điều thắc mắc mục áp dụng trang 109 SGK Lịch Sử 10

1. Hãy reviews với khác nước ngoài về một trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của nền văn minh Đại Việt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng bài xích 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Múa rối nước:

Múa rối nước đã Ra đời chừng rộng lớn 10 thế kỷ trước ở vùng châu thổ sông Hồng. Loại hình này thông thường biểu diễn vô thời điểm lễ, hội thôn, ngày vui vẻ, ngày Tết, sử dụng con rối diễn trò, biểu diễn kịch bên trên mặt nước. Trò rối nước cũng được xem là đường nét văn hóa truyền thống phi vật thể rực rỡ của dân tộc bản địa Việt Nam. Là một mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật Sảnh khấu nên thẩm mỹ và nghệ thuật múa rối nước cũng mang tính chất tổ hợp, nhiều diện của tương đối nhiều bộ phận, tuy nhiên múa rối nước cũng đều có hình mẫu khác biệt, diệu kỳ, mê hoặc kể từ Sảnh khấu, chống trò, quân rối cho tới những nhân tố kỳ ảo khác ví như máy điều khiển và tinh chỉnh nghệ nhân, trò và tích trò.

Câu 2

2. Sưu tầm tư liệu về một trở thành tựu của nền văn minh Đại Việt nhằm thuyết trình với thầy cô và bàn sinh hoạt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng bài xích 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết: 

Thành căn nhà Hồ:

Thành căn nhà Hồ bắt đầu khởi công vô ngày xuân năm Đinh Sửu. Mục đích của việc xây thành này là nhằm buộc vua Trần Nhân Tông nên dời đế đô kể từ Thăng Long về Thanh Hóa, nhằm mục đích lật sụp đổ triều Trần. Đến năm 1400, Hồ Quý Ly đăng vương vua, lấy quốc hiệu là Đại Ngu. Thành căn nhà Hồ chính thức trở thành kinh đô của triều đại mới nhất. Thành Nhà Hồ với vị trí khá hiểm trở, ưu thế về phòng thủ quân sự chiến lược rộng lớn là trung tâm chủ yếu trị, kinh tế tài chính và văn hoá. Vị trí xây trở thành quan trọng xung yếu, với sông nước xung quanh, với núi non hiểm trở, vừa vặn ý nghĩa kế hoạch chống thủ, vừa vặn đẩy mạnh được ưu thế giao thông vận tải thủy cỗ.


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sử 10 - Cánh Diều - Xem ngay

Xem thêm: vi khuẩn gram âm gây bệnh gì

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết canh ty học viên học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.